دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش بیمه مهریه در خانواده

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث اول: ماهیت حقوقی مهریه

باتوجه به ریشه های مذهبی و فقهی که در نکاح وجود دارد ، یکی از مسایل مطروح در آن ، مهر است که بعضا یکی از مسائل اصلی و اختلاف انگیز و گاه لاینحل در عقد نکاح شمرده می شود . و مرد ملزم به دادن آن می شود. نهاد مهر در حقوق ایران مبتنی بر سنت و مذهب است و نظیر آن را در حقوق غربی نمی توان یافت. اگرچه تعیین مهرهای سنگین می تواند سدی در راه تشکیل خانواده محسوب شود .معهذا مهر که از جانب مرد به زن داده می شود می تواند کمبود سهم الارث زن را در حقوق ما تا حدی جبران کند . بعلاوه مهر در عرف نشانه ارج و احترامی است که مرد برای زن قائل است ،و مظهر تعهد شوهر برای تأمین زندگی زن است . گاهی مهر که معمولا هنگام انحلال ازدواج مطالبه می شود ، مانع گسستن پیوند زناشویی می گردد و تضمینی برای دوام ازدواج به شمار می آید . در صورت وقوع طلاق نیز گاهی مالی که زن به عنوان مهر می گیرد در زندگی او بسیار مؤثر است و مانع استیصال او می گردد.

گفتار اول : تاریخچه وتعریف مهریه

بند1: تاریخچه مهریه

آیا مهریه از احکام تأسیسی اسلام محسوب می شود یا قبل از ظهور دین اسلام هم رسم دادن مهر به زنان رایج بوده است.

آنچه از مطالعه تاریخی حقوق زن در ادوار گذشته معلوم می شود این است که مهریه از ابداعات حقوق اسلام نیست و قبل از آن نیز وجود داشته است. قدیمی ترین قانونی که تاکنون شناخته شده ،قانونی که تاکنون شناخته شده،قانون حامورابی شامل 282ماده می باشد که 150ماده آن به زبان های مختلف زنده دنیا ترجمه شده است.طبق مواد138و139قانون مزبور اگر زن عقیم بوده وطلاق داده شود، شوهر مکلف است که مهر و جهیزیه وی را تسلیم کندو در صورتی که زن مهر وجهزیه نداشته باشد، پرداخت یک من نقره به او ضروری است. هرگاه زن مرتکب ترک خانواده یا اعمالی از قبیل آن شود،به لحاظ جرم ارتکابی، شوهر از تأدیه مهریه و جهیزیه معاف بوده است. نظر به مراتب فوق معلوم می شود که قانون حامورابی با وضع مواد خاصی درباره مهریه آن را از احکام نکاح تلقی کرده است.

در ایران باستان دختران را به محض رسیدن به سن بلوغ شوهر می دادند که از تولید مثل جلوگیری نشده باشد. پدر هم با شوهر دادن دختر خود کلیه حقوق را که بر دختر و وظایفی را که در مقابل او داشت به شوهر انتقال می داد و در قبال این انتقال مبلغی پول یا مال غیر نقدی به صورت هدیه (مهریه)می گرفت. لکن اگر بعدأ عیب مسلمی از قبیل نازا بودن در دختر دیده می شود، شوهر می توانست مبلغی را که داده است ، استرداد کند زن را هم طلاق دهد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق :

هدف از این تحقیق یافتن راه حلی برای بیمه مهریه است تابدین وسیله از گرفتار شدن مردان به خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه و گرفتاری مالی زنان پس از طلاق به علت عدم دریافت مهریه جلوگیری بعمل آید. و از آینده ی نامشخص که در انتظار خانواده است و مشکلات ناشی از آن جلوگیری شود.

سؤالات تحقیق:

1-نقش بیمه مهریه در افزایش یا کاهش طلاق چیست ؟

2-بیمه مهریه آیا فقط باید از جانب زوج باشد یا زوجه یا شخص ثالث هم می تواند آن را بیمه کند؟

3-نقش بیمه مهریه در تامین مالی زوجه و فرزندان بعد از طلاق چیست؟

4-بیمه مهریه چیست ؟

5ـ تأثیر بیمه مهر در خانواده

دسته‌ها: پایان نامه حقوق