میزان کارا بودن مبانی حقوق موجود در تحلیل تملکات شهرداری-دانلود پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

-مشخصه های مالکیت دولت

تبیین مالکیت در شکل سنتی آن از دیدگاه مدافعان حقوق عمومی و برای نهادهای تملک کننده در این حقوق مانند شهرداری ها دارای ایراداتی است. از این رو گفته شده است که تلقی سنتی از مالکیت به عنوان حق بر شیء با آنچه که امروزه در مورد شهرداری ها مطرح است متفاوت می باشد. همچنین این طرز تلقی از مالکیت نمی تواند حقوق و روابط میان اشخاص نسبت به شیء مورد مالکیت را به درستی تبیین نماید و علاوه بر آن تلقی سنتی هیچ دلالتی بر ویژگی ناپایدار و همیشه متغیر مفهوم مالکیت ندارد، در حالی که مفهوم مالکیت همواره متأثر از عوامل سیاسی،اجتماعی و اقتصادی است و بسته به اهداف و انتظاراتی که هر جامعه از آن دارد،از یک مکان به مکان دیگر و از یک زمان به زمان دیگر متفاوت و متغیر است.

در بادی امر به نظر می رسد که منظور از مالکیت عمومی، اموالی است که آزادانه و رایگان مورد استفاده عموم است و هر کس می تواند، آزادانه و بدون هیچ مانعی از آن بهره برداری کند، مانند جاده ها، خیابان ها، پیاده رو ها، پارک ها، رودخانه ها، دریاها، مدرسه ها، کتابخانه ها و… ولی با این وجود برخی دیگر ازاموال عمومی، در قبال مبلغی پول قابل استفاده هستند مانند شاهراه ها، موزه ها، پارک های مخصوص و اماکن تاریخی. دسته سوم از اموال عمومی برای اشخاص معینی قابل استفاده است. مانند شهرداری ها، موسسات تحقیقاتی، پادگان های نظامی و..

بدین ترتیب به نظر حقوقدانان طرفدار مفهوم نوین مالکیت برای نهادهای تملک کننده نظیر شهرداری‌ها، حق مالکیت چیزی نیست جز مجموعه ای از روابط،حقوق و تعهدات متقابل میان اشخاص موضوع حقوق، نسبت به شیء خاص.حق نمی تواند در رابطه میان شخص و شیء برقرار باشد به این دلیل که اشیاء نمی توانند حامل حق و تکلیف باشند و قواعد حقوقی را درک نموده،بدان ملتزم گردند.

در این میان باید توجه داشت که از حیث حقوق بشری برخی حق بر مالکیت را در زمره حقوق بنیادین آدمی دانسته‌اند. امروزه حقوق بنیادین جایگاه برجسته ای در ادبیات حقوقی کشورها پیدا کرده است.اما پرسش اصلی آن است که کدام حق را می توان بنیادین و کدام حق را غیر بنیادین نامید. آیا مالکیت در زمره حقوق بنیادین است و چرا؟ زیرا نظام های حقوقی گوناگون به طور قطع برداشت های یکسانی از این مفهوم ندارند.آیا آنچه را که یک حقوقدان آلمانی،اسپانیایی یا فرانسوی حق بنیادین می داند حقوقدان ایرانی هم چنین می داند؟

توضیح در مورد چیستی حقوق بنیادین از حوصله این پایان­نامه خارج است، اما در یک نگاه گذرا و با یک سنجش ماهیتی می توان گفت بنیادین بودن برخی از حقوق، بدان خاطر است که وجود آن حقوق مایه قوام و نبود آن موجب زوال شخص یا شخصیت انسان می باشد.«حقوق بنیادین ترجمان واقعی دسته ای از هنجارهای اخلاقی،سیاسی و فلسفی است که از آبشخور برابری،آزادی،مردم سالاری و دولت قانونمند نشأت گرفته و از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند.سیاهه حقوق و آزادی های بنیادین نیز بالتبع در کشورهای مختلف دارای تفاوت های چشمگیری خواهد بود.

به باور نگارنده، حق بر مالکیت نیز در زمرۀ حقوق بنیادین محسوب می شود. نمونه ای از رفتارهایی که در رِژیم های اقتدار گرا در جهت سلب مالکیت افراد در نقاط گوناگون جهان شاهد بوده ایم، دلیلی بر این مدعاست، بنابراین می توان مالکیت را در زمره حقوق بنیادین در نظر گرفت. اما مالکیت دولت دارای ویژگی های متفاوتی از مالکیت اشخاص عادی می باشد که به شرح آن خواهیم پرداخت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی و فرعی

1-آیا تملکات شهرداری از حیث فقهی و حقوقی با مبانی تعریف شده برای آن سازگاری دارد؟

2-مبانی حقوق موجود تا چه اندازه در تحلیل تملکات شهرداری کارا هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی فقهی، حقوقی تملک املاک شهرداری ها با رویکردی به بافت فرسوده واجد ارزش تاریخی

Author: 92