پایان نامه حقوق

میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات-دانلود پايان نامه

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سپرده ها

در بخشی از عملیات بانکی، بانک ها مبادرت به جمع آوری وجوه مازاد برهزینه های جاری اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت سپرده می نمایندف جلب و جذب سپرده ها نیز رابطه حقوقی خاصی بین سپرده گذاران و بانک ایجاد می کند. گاهی جع آوری سپرده بصورت قرض الحسنه است که در این حالت وجوه سپرده گذاری شده به بانک تملیک می شود و بانک مالک آن می گردد و رابطه بین بانک و سپرده گذار رابطه مدیون و داین است و گاهی جمع آوری سپرده ها به منظور پرداخت تسهیلات مالی و انجام معامله و کسب درآمد برای سپرده گذار است، که در این حالت بانک وکیل سپرده گذاران بوده و آثار و نتایج معاملاتی که با این وجوه صورت می گیرد متوجه سپرده گذاران می شودف بانک وجوه کلیه سپرده گذاران را مصرف می کند و در واقع سپرده گذاران مع الواسطه با یکدیگر شریک می شوند.[1]

در ذیل به بیان روشهای جذب سپرده های بانکی می پردازیم:

به موجب ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا جذب سپرده ها به دو صورت انجام می گیرد:

1- سپرده های قرض الحسنه: شامل سپرده های قرض الحسنه جاری و سپرده های قرض الحسنه پس انداز

2- سپرده های سرمایه گذاری ف شامل سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت

 

1- قرض الحسنه:

قرض الحسنه از جمله عقود تملیکی است. شخصی که مالی را از مالکیت خود قطع و به مالکیت بانک در می آورد قرض دهنده یا مقرض و شخصی که مال به مالکیت او در می آید (بانک) قرض گیرنده یا مقترض نامیده می شود و در این خصوص ماده 48 ق.م می گوید: “قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس  و وصف رد نماید و در صورت تعذر مثل، قیمت یوم الرد را بدهد”. بنابراین سپرده های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز به جهت اینکه توسط سپرده گذاران به تملیک بانک در می آید جزء منافع بانک بوده و مانند سرمایه بانک است و تعهدی که بانک در مقابل سپرده گذاران به عنوان مقترض دارد استرداد مثل است و از آنجا که هنگام افتتاح حساب توسط مشتریان شرط مدت نمی شود تا در پایان مدت تعیین شده، طلب سپرده گار مسترد شود لذا بایستی این وجوه بصورت عندالمطالبه مسترد شوند.[2] برهمین اساس به موجب ماده 2 آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا استرداد اصل سپرده ها توسط بانک ها تعهد و تضمین می شود و بانک ها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد نمایند. سپرده قرض الحسنه به دو صورت در بانک ها افتتاح می شوند:

الف) قرض الحسنه جاری : در این روش بانک ها مبادرت به اقتتاح حساب جاری به نام قرض دهنده می کنند و دسته چک به دارنده حساب ارائه می نمایند تا بدون مراجعه به شعبه بتواند با صدور چک، موجودی حساب را توسط اشخاص ثالث کلا یا بعضا مسترد کند یا خودش شخصا مراجعه و وجوه و موجودی خود را برداشت نماید. رابطه بانک و سپرده گذار تابع شرایط خاصی است که توسط بانک تدوین و طی قرارداد به امضای طرفین می رسد. در این نوع حساب مقررات قانون تجارت در خصوص چک و قانون صدور چک و اصلاحیه های بعدی اعمال و حاکمیت پیدا می کند.

[1] محمود رضا خاوری، حقوق بانکی، پیشین، صص 169-170

[2] ماده 4 قانون عملیات بانکی بدون ربا

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی

دستیابی به روشهای بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی

شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی

شناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

92