پایان نامه حقوق

میزان تاثیر حمايت معنوی از کودکان بر رويكرد اجتماعي آنان-پايان نامه ارشد حقوق

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

آسیب و آسیب شناسی

«آسیب» در لغت به معنای«آفت، بیماری، اختلال و خطر» آمده است. در فرهنگ فارسی نیز چنین معنا شده است: « آسیب: زخم، عیب و نقص، درد، رنج، گزند، آزار، زیان، خسارت.( محمدمعین، فرهنگ فارسی، ج1، ص 58، ذیل واژه.) در اصطلاح هم به آن دسته از علل و اختلالاتی اطلاق می شود که وجودشان تداوم و حرکت پدیده ای را تهدید می کند و آن را از رسیدن به اهداف و آرمانش باز می دارد و یا از کارایی لازم می اندازد. برخی در تعریف آسیب گفته اند: «منظور از آسیب، عاملی است که سبب اختلال و ناهنجاریها و آفت در پدیده ها می شود و گاهی به خود اختلالات، آسیب گفته می شود» (محمدعلی حاجی، آسیب شناسی تربیت دینی، دانش نامه امام علی علیه السلام، زیر نظر علی اکبر رشاد، ج4، ص 433).

واژه آسیب در حوزه های مختلف کاربرد داشته و به فراخور موضوع دارای تقسیم بندی های مختلفی است لکن در یک تقسیم بندی کلی می توان آسیب را در دو دسته مادی و معنوی قرار داد و یل آن به بحث و فحص نشست.

آنچه ما در این رساله به کنکاش در مورد آن می پردازیم بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق موضوعه ایران است.

آسیب شناسی نیز به شناخت درد و رنج و خسارت اطلاق می شود(حسن عمید، فرهنگ عمید، ج1، ص 44، ذیل واژه.).

بنابراین، آنچه ما از واژه ی «آسیب شناسی» مدنظر داریم، اصطلاحی است که ترجمه ی واژه ی پاتولوژی[1] است.

 

7-1 آسیب های معنوی

واژه “معنوی” در لغت به معنای منسوب به معنی ، باطنی ، حقیقی(فرهنگ معین، ذیل واژه ) ، و غیر مادی(فرهنگ معین، ذیل واژه ) آمده است و با آمدن واژه آسیب به معنای  خسارت باطنی و غیر مادی خواهد بود

در متون قانون ما از آسيب و زيان معنوي تعريفي به عمل آورده نشده و فقط در ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1290 ، به ذكر مصاديق تمثيلي آن اكتفا شده است. حتي در قانون مسئوليت مدني اين نوع ضرر و زيان تعريف نشده است. در بند 2 ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 آمده است: “ضرر و زیان معنوی عبارت است از کسر حیثیت و اعتبار یا صدمات روحی”.

اما علمای حقوق در مقام تعریف ضرر معنوی تعابیر و تعاریف گوناگونی به کار برده اند. یکی از حقوق دانان در مورد تعریف ضرر معنوی می نویسد: “تعریف زیان معنوی دشوارتر است و برای اینکه مفهومی از آن به دست داده باشیم، می توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است؛ مانند احساس درد جسمی و رنج های روحی، از بین رفتن آبرو، حیثیت و آزادی” و سپس ادامه می دهد: باید دانست که تعیین مرز بین ضررهای مادی و معنوی بطور قطع امکان ندارد، زیرا بسیاری از صدمه های روحی و اخلاقی باعث ایجاد زیان های مالی نیز می شود و در روابط مالی شخص با دیگران نیز آثار نامطلوب دارد. همچنین است در مورد نقض های عضوی انسان.”( کاتوزیان ، ناصر، 1369، ص144). به هر حال زیان های معنوی را به دو گروه تقسیم کرده اند:

[1] Pathology

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف  تحقيق

1- استحکام بنیان خانواده

2- استحکام بنیان حکومتی کشور جمهوری اسلامی ایران

3- اجرای عدالت نه مکتوب کردن عدالت

4- پیشگیری از آسیب های معنوی کودکان از طریق ارایه ی الگوهای تربیتی

سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق

سوال های تحقيق

1- ارتباط آسیب های معنوی کودکان با سیاست گذاری های تقنینی  به چه صورتي است؟

2- حمايت معنوی کودکان چه تأثيري بر رويكرد اجتماعي آنان مي تواند داشته باشد؟

3- علل و عوامل موثر درگسترش آسیب های معنوی کودکان چیست؟

92