دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

قسمتی از متن پایان نامه :

  

پيمان اروپايي حقوق بشر و حقوق اتحاديه اروپايي

معاهدات و قراردادهايي که  منجر به تشکیل  سازمانی مستقل از جامعه اروپا[1] به نام شورای اروپا شد، به نوبه خود نهادهاي مختلف از جمله ديوان دادگستري براي خود ايجاد کردند به دلیل آنکه نقش و قدرت اتحاديه اروپا گسترش يافته ، فعاليتهاي قانونگذاري و اداري اتحاديه به نحو روز افزوني بر حقوق افراد و شرکتها اثر مي گذارد. در حاليکه قانون اساسي کشورهاي عضو و نيز پيمان اروپايي حقوق بشر براي حمايت از حقوق بشر در برابر دولتها ، مقرراتي را وضع نموده اند، اتحاديه اروپا يک سيستم موازي حمايت از حقوق اشخاص در برابر نقض حقوق اشخاص از سوي نهادهاي اتحاديه بر قرار نکرده است. به دلیل آنکه اين نهادها داراي شخصيت فراملي هستند به قانون اساسي داخلي هيچيک از کشورها ملتزم و متعهد نيستند. بنابراین همواره اين خطر وجود دارد که بدون آنکه راهکاری برای جبران خسارات واده به اشخاص حقیقی یا حقوقی وجود داشته باشد به حقوق بنادین آنان تجاوز کنند. زيرا اتحاديه اروپا و نهادهاي منصوب از سوي آن، به عنوان يک شخصيت فرا ملي نه به قوانين اساسي داخلي و نه به پيمان اروپايي حقوق بشر تعهد و التزامي به حمایت از حقوق اشخاص در این زمینه ندارند.

در پاره ای از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دادگاههاي قانون اساسي پیشنهاد کردند که عدم رعايت اصول حقوق بشر از سوي اتحاديه اروپا و اعمال و تصميمات متخذه از سوي این دادگاه ها که بر خلاف قانون اساسي و موازين حقوق بشراند در کشورشان، باطل و غير قابل اعمال باشد. طرح اين موضوع موجب شد که اتحاديه اروپا، این مسئله را جدي بگيرد. برای رفع این چالش ديوان دادگستري اتحاديه در برخي از تصميمات خود اعلام کرد که رعايت آزاديهاي اساسي، جزء لا ينفک اصول حقوقي است که ديوان در مقام تفسير خود از مقررات معاهدات مربوط به اتحاديه، آنها را در نظر مي گيرد. دیوان مزبور همچنین اعلام کرد که براي تشخيص و تعيين اين حقوق به پيمان حقوق بشر اروپايي استناد مي کند و عملا در انجام اين کار،  در پرتو آراء دادگاه اروپايي حقوق بشر اقدام به صدور رای خواهد کرد.

با توجه به آنکه همه اعضاي اتحاديه اروپا، پيمان اروپايي حقوق بشر را تصويب نموده و صلاحيت دادگاه اروپايي حقوق بشر را پذيرفتند، مشکل چنداني در اين زمينه پديد نخواهد آمد. در سالیان اخیر تلاش های زیادی در این خصوص انجام شده که بين اتحاديه اروپا و شوراي اروپا    توافقنامه­اي تنظيم شود که به موجب آن، اتحاديه اروپا  بتواند به پيمان اروپايي حقوق بشر ملحق گردد .[2]

[1]  . EUROPEAN UNITY

[2] . Nicholas Green,Directives,Equity Protection of Individual Rights,1984,9 EL Rev.,P.325

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ـ چه راهکارها و سازوکارهایی براي حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي پيش بيني شده است؟

2 ـ مهمترين سازوکارهایی حمايتي و نظارتي حقوق بشر در اروپا کدامند؟

3 ـ مهمترين چالش های موجود در زمينه حقوق بشر در اروپا کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

دسته‌ها: پایان نامه حقوق