مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده -پايان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تکالیف و الزامات تولید کنندگان و فروشندگان کالا

قسمتی از متن پایان نامه :

کالا،مطابق باهرتوصیفی که از آنها می شود خواهد بود .

فرض کنید که دربرچسب روی یک موتور دیزلی، عبارت « این موتور دارای 150 اسب بخار است » درج شده باشد،درچنین صورتی ، یک تضمین صریح ایجاد خواهد شد با این که ، کالای مورد معامله دارای توصیف برچسب شده می باشد.

3– مطابقت کالا با مدل و نمونه

برای مثال فرض کنید فروشنده لباس با نشان دادن یک دست لباس غواصی خریدار را ترغیب به خرید چند دست از آن لباس می نماید . اما بعداً معلوم می شود که لباس های خریداری شده ، ایمنی لازم به اندازه لباس مدل ارائه شده را دارا نمی باشد. دراین صورت فروشنده تعهد خود در خصوص ایمنی کالا را نقض کرده و مسئول و پاسخگوی خسارات وارده می باشد.

درحقوق ایران در این رابطه نص صریحی وجود ندارد . اما به نظر می رسد که لازم نیست تا عباراتی از قبیل تعهد و تضمین درقرارداد موجود باشد تا بتوان گفت که قرارداد مزبور دارای تعهدی صریح درخصوص این کالا می باشد .بلکه کافی است که از عبارات استعمال شده دریک قرارداد بتوان وجود چنین تعهدی را استنباط کرد تا بتوان مسئولیت فروشنده را برطبق تعهد صریح ملحوظ نظر قرارداد .بنابراین اگر فروشنده ،اظهاراتی راجع به کیفیت ،شرایط و نوع کالا بنماید و معامله نیز بر اساس آن اظهارات واقع شود ؛ می توان گفت که در خصوص ایمنی کالا ، یک تعهد صریحی در قرارداد صورت گرفته است .سوال دیگری که ممکن است به ذهن برسد، این است که با توجه به اینکه امروزه عرف در قراردادهای مربوط به فروش کالا یک تعهد ضمنی دررابطه با ایمنی کالارا به رسمیت می شناسد ؛ چه لزومی دارد با وجود یک تضمین ضمنی ، یک تضمین صریح نیز در قرارداد درج گردد.؟

مسلم است که در قراردادهای فروش کالاهای دست اول (تازه) وجود یا عدم چنین تعهدصریحی ،تأثیر مهمی دروضعیت مسئولیت فروشنده ،ازلحاظ آثار نخواهد داشت. جز اینکه درتعهدات صریح اثبات عدم مطابقت کالاباموارد تصریح شده در قرارداد ، آسان خواهد بود .اما درخصوص کالاهای دست دوم وضعیت متفاوت خواهد بود ،چراکه، درچنین کالائی ،اثبات تعهد وتضمین ضمنی درخصوص خالی از عیب بودن کالا ، آسان نخواهد بود .به عبارت رساتر ،درقراردادهای فروش کالای دست دوم نمی توان گفت که فروشنده به طور ضمنی سلامتی کالای فروخته شده را تضمین کرده است .بنابراین منتفع شدن خریدار از تعهدات مربوط به ایمنی کالا ،مستلزم آن خواهد بود که درقراردادهای مربوط به فروش ،به صورت صریح بدان اشاره شده باشد .

مسأله دیگر در رابطه با تعهدات صریح ،مسأله آگهی ها وتبلیغات کالاهاست.امروزه ، تبلیغات عنصری مهم درعرصه تولید و عرضه کالا به حساب می آید .میل به جذب بازار ورسیدن به سود بیشتر ،باعث می

گردد که تولید کنندگان و فروشندگان در رابطه با کالاهای مورد عرضه خود ،به تبلیغات وسیع ورنگارنگ ترغیب شوند .به طوری که با اغراق در توصیف کالای خود ، حتی از بیان گزاف هم نهراسند و رادیو و تلوزیون و مطبوعات را نیز ، در این راه وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود قراردهند . حال مسأله قابل تأمل این است که آیا می توان از تبلیغات این اشخاص به سود خریدار استفاده کرد و مطالب تبلیغاتی آنها را نوعی تعهد و تضمین صریح در خصوص کالای خود دانست ؟

در امریکا پذیرفته شده است که تضمین صریح می تواند از طریق آگهی های فروشنده یا کتابچه فروش ویا به طریق دیگر ایجاد شود .یعنی در صورتی که یکی از موارد بند 2ماده 313 ucc به وسیله تبلیغات انجام گیرد . درقرارداد فروش کالا یک تضمین صریح نسبت به ایمنی کالا ایجاد شده است . منتهی هر تبلیغی را نمی توان به عنوان تضمین صریح در نظر گرفت .بلکه تبلیغ و آگهی می بایست اولاً از طرف فروشنده یا تولید کننده صورت گرفته باشد و ثانیاً تبلیغ اساس معامله قراربگیرد . به طوریکه معامله با ملحوظ نظر قراردادن آن تبلیغات صورت گرفته باشد.

 

در ایران علی رغم اینکه درمورد تبلیغات قوانین متعددی تصویب شده است اما این قوانین اساساً جنبه کیفری تبلیغات را درنظر گرفته است .برای مثال ماده 68 قانون نظام صنفی مصوب 1359 مقرر می دارد:

متخلفین از مقررات بندهای ذیل ماده با توجه به نوع و اهمیت موضوع به پرداخت ….. محکوم می شوند .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی تحقیق

1- نحوه ی توزیع مسئولیت بین تولید کننده گان و عرضه کنندگان کالا چگونه است و در نهایت چه کسی مسئول است؟

سوالات فرعی :

2- مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کالاها چیست؟

3- مناسب ترین مبنای حقوقی برای مسئولیت تولیدکننده چیست؟

Author: 92