مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری-پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

   

گفتار دوم-فمنیسم و سیاست جنایی افتراقی

فمنیست ها از جهت نوع  و نرخ بزه کاری ،بزه دیده گی،نحوه رسیدگی کیفری و کنترل اجتماعی قائل به سیاستی جدا از سیاستی هستند که در مورد مردان اعمال می شود.آنان در این مورد که آیا یافته های جرم شناسی نسبت به زنان بزه کار و بزه دیده قابل اعمال است به دیده شک و تردید می نگرند.آمار جنایی در مجموع بیانگر این است که اولا زنان در مقایسه با مردان کمتر مرتکب جرم می شوند  و ثانیا به همان میزان جرم نیز از خشونت کمتری برخوردار است.ثالثا جرایم ارتکابی زنان غالبا در زمره جرایمی است که مردان یا قادر به ارتکاب آن نیستند مثل هم جنس بازی،بچه کشی و… یا کمتر مرتکب آنها می شوند.در مجموع بزه کاری زنان،غیر از روسپیگری که در میان آنان شایع است چهار ویژگی دارد:

-میزان و سهم کم زنان در پدیده مجرمانه

-خاص بودن بزه کاری زنان

-تمایل زنان به معاونت در جرم

-میزان کم تکرار جرم در زنان بزه کار[1]البته به هر یک از مطالبی که ذکر آن رفت ایراداتی وارد است که در بخشهای بعد به آن خواهیم پرداخت.

مبحث دوم-مفهوم جنسیت

یکی از بارزترین تقسیم بندیهای اجتماعی که در مقایسه زن و مرد از دیدگاه های مختلف بیان می شود تقسیم بندی بر حسب جنس است. بر این اساس زن یا مرد بودن دو صفت می گردد که هر یک از افراد جامعه یکی از این دو را دارا هستند. آنچه در روابط اجتماعی مسلم گردیده، این است که زمانی که گفته می شود مرد یا زن، تفاوت جنسيتی در اذهان متبادر می شود به گونه اي که هر یک از سیاره ای جداگانه پا به زمین گذارده اند.باید در ابتدا بین دو کلمه جنس[2] و جنسیت[3] قائل به تفکیک شد.در واقع جنس کلمه ای است که به تفاوتهای زیستی بین زن و مرد ارجاع دارد، تفاوت قابل رویت در اندام های تناسلی و تفاوت مرتبط با آن در کارکرد تولید مثل.اما جنسیت موضوعی است که مربوط به فرهنگ است.به بیان دیگر جنسیت طبقه بندی اجتماعی به «مردانه» و «زنانه» را توضیح می دهد.[4]

[1] نجفی ابرند آبادی،علی حسین،تقریرات علوم جنایی جرم شناسی کنترل و واکنش اجتماعی،مقطع کارشناسی ارشد و حقوق جزا،دانشگاه امام صادق،1381.

[2]  sex

[3] gender

[4] فمنیسم و دیدگاه ها،مجموعه مقالات،تنظیم از شهلا اعزازی،مقاله باز اندیشی در مفاهیم جنس و جنسیت،نوشته کرسیتین دلفی،ترجمه مریم خراسانی،ص 163.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق

1-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟

2- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

Author: 92