دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

چکیده

یکی از انواع ازدواج های مقرر در شریعت اسلام، نکاح متعه می باشد که مشروعیت آن درصدر اسلام مورد قبول همه مسلمانان بوده است، اما پس از تحریم خلیفه دوم از انجام نکاح موقت، مسلمانان به دو گروه تقسیم شدند، گروهی قائل بر نسخ و حرمت حکم نکاح متعه و گروه دیگر معتقد بر عدم نسخ و جواز آن. گروه دوم یعنی شیعیان معتقدند حکم الهی قابل نسخ توسط هیچ شخص دیگری نیست و تنها        پیامبر (ص) می تواند حکم الهی را نسخ کند. در نتیجه، خلیفه دوم مجاز به انجام چنین عملی نبوده است. از سوی دیگر هیچگونه توجیه شرعی مبتنی بر حرمت و پاسخ نکاح متعه نیامده و حتی به واسطه منابع استنباط احکام یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع، مشروعیتی قابل اثبات دارد، لذا این عده،حکم نکاح منقطع را تا به امروز جاری و ساری می دانند و در جای خودش بطور مفصل به ادلۀ اهل سنت پاسخ     می دهند. از آنجایی که اهل سنت نکاح موقت را مشروع نمی دانند، بنابراین با پاسخ به نیازهای برخی از زنان و مردان جوان خود، ازدواج “مسیار” را مطرح نموده اند. مسیارازدواجی است که درسال های اخیر در برخی کشورهای اسلامی رواج یافته و مورد استقبال زنان و مردان عرب واقع شده است ومورد تایید بیشترعلمای شیعه و اهل سنت می باشد. براساس این فرضیات، نکاح مسیار همان نکاح موقت است باعنوان دیگر، جایگزینی برای ازدواج موقت است و دیگر اینکه ازدواج موقت ومسیار بیشتر برای ارضاء غریزی (جنسی) از راه حلال است و دارای یک هدفند. نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که نکاح مسیار نوعی از نکاح دائم می باشد، اما درهدف و نتیجه کاملاً شبیه نکاح موقت است.

واژگان کلیدی:             

نکاح مسیار، نکاح متعه، اهل تشیع، اهل تسنن، نسخ، عرف.

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی تحقیق:

  • نهاد نکاح مسیار تا چه حد با ضوابط نهاد نکاح کوقت قابل انطباق است؟

2- ضوابط نکاح مسیار در فقه اهل تسنن چیست؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق