مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس درحقوق کیفری با ملاحظه قانون مجازات اسلامی -پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس درحقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– مقدمه

آزادي وديعه‌اي است كه با خلقت انسان در وجود او نهاده شده است كه با توجه به اهميتي كه در حيات بشري دارد از حقوق ممتازي به شمار مي‌رود كه مبناي بهره‌مندي از ساير حقوق انساني را تشكيل مي‌دهد.  به همين جهت در تمامي نظام‌ها و جوامع به عنوان حقوق اساسي شناخته شده و در قواعد بين‌المللي چون اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز همواره به شناسايي و احترام به آن تأكيد شده است.  اعمال اين حق ضمن اين كه در رشد انسان‌ها و شكوفايي جوامع تأثير عمده‌اي دارد، اما استفادة نابجا از آن و افراط و تفريط در قلمرو آن مي‌تواند مشكلات و ناهنجاري‌هايي را در پي داشته باشد.  به همين جهت حدود و شرايط آن را قوانين هر كشوري تعيين مي‌نمايد.  بدين ترتيب تنها به موجب قانون ممكن است محدوديت‌هايي براي آزادي افراد پيش‌بيني شود.  بر اين اساس سلب آزادي افراد بدون مجوز قانون جرم و قابل مجازات شناخته مي‌شود.

با توجه به نقشي كه آزادي در زندگي افراد ايفا مي‌كند ايجاد محدوديت يا سلب آن به عنوان ضمانت اجراي هنجارها و ارزش‌هاي مورد احترام جوامع از ديرباز به عنوان رايج‌ترين ابزار مقابله با بزهكاران مورد توجه بوده است زيرا سرافكندگي و رنج حاصل از آن مي‌تواند موجب ارعاب و بازدارندگي و جبران خطاي ارتكابي را فراهم نمايد.

1-2- كليات تحقيق

1-2-1- تعريف مسئله و بيان آن

مجازات‌ها به عنوان واكنش اجتماع در مقابل بزهكاري همواره شاهد تحولاتي به منظور دستيابي به وسايل مناسب‌تر دفاع از حقوق انسان‌ها و امنيت اجتماع بوده است.  ترديدي نيست كه حقوق موضوعه هر كشوري با تلاش انديشمندان و آموزه‌هاي كيفرشناسي همواره تحول يافته و در خصوص تعيين و كاربرد ضمانت اجراها تدابير مختلفي را در شرايط و دوره‌هاي مختلف به كار گرفته است.  مجازات سالب آزادي كه از مهم‌ترين مجازات‌ها است نيز از اين فرايند مستثني نيست.  با توجه به اين كه كيفر سالب آزادي از جمله رايج‌ترين كيفرها محسوب مي‌شود، مسئله اين است كه آيا اين كیفرها همچنان بهترين وسيله براي دفاع اجتماع در مقابل بزهكاران است؟ در غير اين صورت چه اقدام‌ها و تدابير ديگري مي‌توان به جاي آن پيش‌بيني نمود كه فاقد معايب آن بوده و از طريق آنها ضمن تأمين حقوق جامعه به اهداف اصلاح و پيشگيري از تكرار جرم نيز دست يافت؟

انديشمندان حقوق كيفري و كيفرشناسان به منظور حمايت از آزادي انسان‌ها و سازگاري اجتماعي بزهكار اين موضوع را مورد بررسي قرار داده و تدابيري براي آن انديشيده‌اند.  در اين رساله با پرداختن به مباني موضوع اين مسائل مورد بررسي قرار مي‌گيرد: 1- آيا سياست جنايي ايران به جايگزيني در قلمرو كيفر حبس گرايش نشان مي‌دهد؟ 2- در اين صورت از چه روش‌هايي براي اين سياست استفاده مي‌شود؟ 3- تدابيري كه به عنوان جايگزين حبس پيش‌بيني شده است كدامند؟ آنچه كه در اين تحقيق مورد تأكيد قرار مي‌گيرد شناخت ديدگاه سياست جنايي ايران نسبت به تدابير جايگزين مجازات سالب آزادي و تحليل جنبه‌هاي قضائي و تقنيني آن است.

1-2-

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و فرضيات

بيان نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و مشكلات ناشي از نظام زندان‌ها، شيوه‌هاي اتخاذ شده در نظام كيفري ايران براي مقابله با اين مشكلات و همچنين تلاش‌هايي كه در جهان توسط نظام‌هاي كيفري در برخي كشورها و سازمان ملل متحد در اين مورد صورت گرفته است، بررسي و ارزيابي تدابيري كه در ايران براي جايگزيني مجازات سالب آزادي وجود دارد، به منظور دستيابي به وسايل مناسب‌تر و روش هاي كاربردي‌تر براي مقابله با آثار ناگوار مجازات سالب آزادي از اهداف عمدة تحقيق محسوب مي‌شوند.  فرضياتي كه براي اين منظور مطرح شده است عبارتند از:

1- مجازات سالب آزادي رسالت‌هاي خود را در پيشگيري از تكرار جرم و اصلاح بزهكاران نمي‌تواند نسبت به همه بزهكاران و انواع جرايم به انجام برساند.

2- با توجه به نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و معايب آن و مشكلات نظام زندان‌ها توسل به جايگزين‌هاي مجازات سالب آزادي ضروري است.

3- گرايش كلي نظام كيفري ايران پيروي از سياست جايگزيني در قلمرو مجازات سالب آزادي است.

مورد استفاده قرار مي‌گيرد و ويژگي‌ها و اهداف و آثار آنها در فصل دوم مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

Author: 92