دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قواعد و اصول کلی مرتبط با عدم النفع در نظام حقوقی ایران

برای توجیه مبانی و اصول مرتبط با عدم النفع حقوق دانان ایرانی به تاثیر پذیری از فقهاء امامیه به چهار قاعده و اصل تمسک جسته اند.مبانی مهم و اولین قاعده،قاعده  لاضرر است که ریشه در حدیثی مشهور دارد.قاعده اتلاف و تسبیب،لزوم مقابله به مثل و بنای عقلاء همه و همه توجیه ها و تفسیر هایی است که برای جبران خسارت ناشی از عدم االنفع ایراد کرده اند.در زیر به شرح موضوع خواهیم پرداخت.

2-7-1-قاعده لاضرر

مبنای قاعده لاضرر حدیث شریف و آیه مبارکه 233 سوره بقره می باشد.پس از شرح مختصر قاعده و توجیه مبانی آن در رابطه با عدم النفع به دو نظر مشهور در خصوص لا موجود در این حدیث می پردازیم چرا که برخی قائل به ناهیه بودن و برخی دیگر معتقد به نافیه بودن لا در لاضرر می باشند.در پایان به نتیجه گیری کلی در این باب می رسیم.

2-7-1-1-تعریف و مفهوم قاعده لاضرر

یکی از اصول تمدن این است که کسی به کسی ضرر نرساند و ضررهای وارده را باید جبران کرد.اسلام به عنوان دین کامل از این امر غافل نمانده و آن را به صورت قاعده ای بیان داشته است:«لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام».در قرآن مجید این آیه به چشم می خورد که «لا تضار والده بولدها و لا مولود بولده »در مورد سنت نیز به حدیث شریف «لا ضرر و لا ضرار» استناد می شود.[1]

در معنای لغوی ضرر و ضرار بحث های زیادی شده است.[2]در این که معنای حدیث و مدلول فقهی آن چه می باشد،از سوی علماء نظریاتی ابراز شده است.بعضی آن را نهی از اضرار می دانند و .بعضی گفته اند بدین وسیله حکم ضرری نفی شده یعنی هیچ حکمی در شرع وجود ندارد که باعث ضرر شود .بعضی می گویند هیچ ضرر تدارک شده ای وجود ندارد و هر ضرری باید جبران شود و بعضی از راه نفی موضوع،نفی حکم کرده اند.[3]

[1] محمدی،ابوالحسن،قواعد فقه،نشر یلدا،چاپ اول،1373،ص 17

[2] شهابی،محمود،دو رساله وضع الفاظ و قاعده لاضرر،نشر دانشگاه تهران،چاپ اول،1330،ص 4

[3] محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه،بخش مدنی،نشر مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ چهارم،1373،ص 142

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق