پایان نامه حقوق

ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن-پايان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: ابزارهای نظارت بر حسن اجرای حقوق بنیادین بشر

بند اول : سازمانهای بین المللی دولتی در حمایت  حقوق بشر

الف – سازمانهای جهانی

سازو كارهايي درون سيستم ملل متحد براي حمايت از حقوق بشر در نظر گرفته شده‌اند نهادهايي كه زير مجموعه ي مجمع عمومي سازمان ملل مي‌باشند. این ارگانیزم ها ی(انداو واره های) دائم یا غیر دائم که بین الدولی هستند وظیفه اعتلا و ارتقای حقوق بشر(از طریق تهیه و تنظیم قطعنامه ها، بیانیه ها،و عهدنامه ها)مراقبت و نظارت بر اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر و رسیدگی به موارد نقض آن حقوق را در سطح جهانی بر عهده دارند. این نهادها به نوعی تحت پوشش نظام ملل متحد است.[1]

تعدادی از ارکان حقوق بشری سازمان عبارتند از:

شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یکی از نهادهای سیستم سازمان ملل متحد است که وظیفه آن نشان دادن موارد نقض حقوق بشر می‌باشد. این شورا هم‌زمان با انحلال نهاد هم سلفش، یعنی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شد. شورای حقوق بشر به عنوان مجمع اصلی گفتگو و همکاری برای حقوق بشر خدمت می نماید. تمرکز آن بر کمک به کشورهای عضو ملل متحد برای رفع نیازهای حقوق بشری خود از راه گفتگو، ظرفیت سازی و کمک های فنی است. شورا همچنین توصیه هایی به مجمع عمومی برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر ارائه می دهد. شورا فعالیت تعریف شده و واضح دارد. به گونه ای ادواری سابقه همه کشورها در زمینه حقوق بشر را بررسی می کند. شورا قادر خواهد بود با بحران های اضطراری حقوق بشر برخورد نماید و هنگامی که ضروری است و براساس درخواست اعضای شورا و با حمایت یک سوم اعضاء اجلاس ویژه برگزار نماید. از این طریق شورای جدید در موقعیت بهتر در پاسخ به اوضاع نقض فاحش و نظام مند حقوق بشر خواهد بود لازم است شورا به وسیله اصول جهان شمولی، بی طرفی، هدفمندانه و غیر انتخابی عمل کردن، رهنمون شود و قطع نامه تصویب کننده شورا تأکید بر اهمیت حذف “سیاسی شدن و معیاهای دوگانه” را دارد.جلوگیری از نقض حقوق بشر جزو اختیارات شورا است. شورا کلیه اختیارات و مسئولیت های کمیسیون را خواهد داشت شامل استفاده از گزارشگران مستقل، تضمین اینکه خلاء حمایتی در موقع انتقال قدرت باقی نماند.ناظران شامل سازمان های غیر دولتی، سازمان های بین دولتی، نهاد های ملی حقوق بشر و کارگزاری های تخصصی در شورا از طریق همان ترتیبات و روش های مورد نیاز کمیسیون حضور خواهند داشت.شورا نقش و مسئولیت های کمیسیون حقوق بشر را در مورد کار دفتر کمیسر عالی حقوق بشر به عهده خواهد گرفت.[2]

[1] – ضیایی بیگدلی،محمد رضا، همان،ص254

[2] – شورای حقوق بشر ، ویکی پدیا

92