دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– ازدواج موقت سد راه تشکیل خانواده :

یکی از ایراداتی به ازدواج موقت وارد است این ایراد است که ممکن است با رواج ازدواج موقت در جامعه، جوانان از ازدواج دائم سرباز بزنند و به علت راحتی بیشتراین نوع ازدواج، جوانان، مخصوصاً پسران، هیچگاه به سوی تشکیل خانواده نروند. با توجه به اینکه در ازدواج موقت نفقه بر عهده مرد نیست، نیاز به تامین مسکن و مخارج زندگی کردن توسط مرد نیست، آزادیهای بیشتری در این نوع ازدواج هست، ممکن است این نوع ازدواج اصلاً جانشینی برای ازدواج دائم شده و از این جهت مشکلاتی را برای جامعه فراهم سازد. غلامحسین صدری زارعی ضمن اشاره به این اشکال ازدواج موقت، پیامدهای دیگری را نیز مانند کاهش نسبی انگیزه ازدواج پسران جوان، برای به دست آوردن شغل مناسب و دائمی، کاهش میزان بارتکفل، امتناع درصدی از دختران با آنها، نیازمند شدن جدی بسیاری از دختران به حرفه آموزش، کاهش تولید مثل و کاهش کسانی که از طریق ازدواج انس را تجربه کنند، از تبعات دیگر ازدواج موقت می دانندکه در واقع پیامد روی نیاوردن جوانان به ازدواج دائم هستند[1].

اسماعیل هادی ضمن طرح این ایراد درصدد پاسخگویی به آن در آمده و می گوید: آن ایراد به جاست ولی همچنان که به ضرر متعه تفسیرمی شود ممکن است به نفع آن نیز تفسیر گردد. اتفاقاً به نظر می رسد که یکی از فواید متعه همین باشد که این نهاد حقوقی زمینه ای را ایجاد می کند که خانواده ها آگاهی بیشتر بنیاد یابد و زیر فشار غرایز و اجبار تشکیل نشود. اگر فقط تشکیل ارضای مشروع غریزه باشد مسئله به نکاح منقطع حل می شود، ولی اگر کسی واقعاً قصد تشکیل خانواده داشته باشد و امکانات لازم را هم تدارک دیده باشد آن وقت به ازدواج دائمی می پردازد در این راستا شاید متعه به تحکیم بنیان خانواده کمک نیز بکند زیرا خانواده ای که با آگاهی تمام تشکیل می شود بهتر از خانواده ای که باشتابزدگی و از روی احساس و اجبار غرایز تشکیل یافته است دوام خواهد داشت[2].

برخی مخالفان ازدواج موقت با توجه به همین ایراد وارده به ازدواج موقت به این اعتقادندکه مطرح کنندگان و مدافعان ازداج موقت بهتر است به جای طرح ازدواج موقت و دفاع از آن به حل مشکلات، در راستای ازدواج دائم اهتمام بورزند و جوانان را به ازدواج دائم تشویق و ترغیب کنند نه اینکه به جای حل مسئله راه فرعی ارائه و به جای درمان ریشه ای به تزریق مسکن بپردازند. موافقان ازدواج موقت نیز با طرح این ایراد به آن پاسخ داده اند[3].

[1] . بازوندی: یونس، ص 5.

[2] . شریفی: سید حسن، ازدواج موقت و چالش ها، ص 115.

[3] . مطهری: مرتضی، نظام حقوقی زن در اسلام، ص 34.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی تحقیق:

  • نهاد نکاح مسیار تا چه حد با ضوابط نهاد نکاح کوقت قابل انطباق است؟

2- ضوابط نکاح مسیار در فقه اهل تسنن چیست؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق