پایان نامه حقوق

ضوابط نکاح مسیار در فقه اهل تسنن -دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– زمينه سازي براي ازدواج دائم :

ازدواج موقت نمي تواند كاركردي ديگري نيز تحت عنوان ازدواج آزمايشي داشته باشد. با اين نوع ازدواج افرادي كه قصد ازدواج دائم دارند، مي توانند بيشتر با هم آشنا شده و با خلقيات يكديگر كاملاً آشنا شده و در صورت توافق، به زندگي دائمي روي بياورند. نكاح منقطع، به عنوان يك دوره آزمايش، براي رسيدن به نكاح دائم مي تواند مورد استفاده قرار بگيرد[1].

ازدواج موقت تمرين خوبي براي زندگي آينده جواناني است كه مي خواهند تن به تشكيل خانواده دهند، اگر زمينه براي ادامه حيات مشتركشان فراهم نبود  لااقل تن به زناشويي نخواهند داد، پس از ازدواج موقت مي تواند زمينه ساز ازدواج دائم شود و نيز از ازدواج هاي دائمي منجر به جدايي و تفرقه جلوگيري كند. فرد مي تواند با استفاده از شروط ضمن عقد، ازدواج موقت نموده شرط كند كه مقاربت جنسي صورت نگيرد، سپس پس از شناخت كامل طرف مقابل، به ازدواج دائم روي آورد يا از آن سرباز زند.

د – رفع فساد و فحشاء از طريق ارضاء صحيح غريزه جنسي  :

برخي افراد در ارضاء غريزه جنسي داراي مشكل هستند و نمي توانند در قالب خانواده و ازدواج دائم به اين غريزه پاسخ دهند. از جمله اين افراد جواناني كه قادر به ازدواج نيستند، زنان بيوه و مطلقه و نيز مرداني كه حتي ممكن است همسر داشته باشند ولي به علت دور بودن از همسر يا مريضي همسر و غيره بايد در برابر طغيان غريزه جنسي چاره اي بيانديشد. در صورتي كه جامعه براي اين افراد چاره اي نيانديشيده باشد معمولاً اين گونه افراد به سمت فسادهاي جنسي روي مي آورند و از طريق غير مشروع غريزه جنسي خود را ارضاء مي كنند. دين اسلام براي حل مشكل اين افراد و جلوگيري از اشاعه فحشا و فساد ازدواج موقت را قرار داده است كه بر خلاف تصور كساني كه تجويز ازدواج موقت را موجب اشاعه روابط آزاد و نامحدود و رواج فحشاء و تزلزل خانواده هاست و چانچه در عمل ملاحظه مي شود، در اثر انحصار ازدواج قانوني به نوع ازدواج دائمي و توجه نداشتن به ساير نيازهاي فردي و مشكلات اجتماعي، در همه جامعه ها با تفاوتي كم يا بيش، روابط آزاد جنسي با همه آثار نامطلوبي وجود دارد. و همان كساني كه به زبان از اين نوع ازدواج انتقاد مي كنند عملاً به نحو ديگري آن را مورد اجرا قرار داده و مي دهند[2].

بنابراین متعه راه حفظ جامعه اسلامی از خطرات فساد جنسی وضع شده است[3]. برخی افراد اظهار         می کنند که ازدواج موقت نیز تفاوتی با فحشا ندارد و در واقع همان زنا صورت ازدواج موقت بخود می گیرد ولی باید توجه نمود که در واقع ازدواج موقت نوعی ازدواج است و ویژگیهای ازدواج و حقوق ازدواج را با خود دارد و حمل بر زنا نمی شود در این جا به برخی تفاوتهای این دو اشاره می شود:

ازدواج موقت مانند ازدواج دائم زن را منحصر به یک مرد می کند (در مدت مشخص) و دیگر مردان را بر زن حرام می کند. بعد از جدایی، زن باید عده نگه دارد و نمی تواند با کسی دیگر ازدواج کند (بجز زنان یائسه) در ضمن؛ هر زن و مردی می توانند با هم زنا کنند ولی ازدواج موقت با هر زنی و برای زنان با هر مردی ممکن نیست زیرا طبق قانون ازدواج موقت، هر زن و مردی نمی توانند با هم ازدواج موقت کنند، مثلاً زن شوهر دار یا زن در عده نمی تواند با کسی ازدواج کند… همچنین است توافق و صیغه خواندن زن و مرد محرم…

[1]. بازوند: هادی، ص 115.

[2] . همان، ص54.

[3]. صفایی: حسین و امامی: اسد الله، پیشین، ص28.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی تحقیق:

  • نهاد نکاح مسیار تا چه حد با ضوابط نهاد نکاح کوقت قابل انطباق است؟

2- ضوابط نکاح مسیار در فقه اهل تسنن چیست؟

92