شناسایی ماهیت و اصول حاکم بر قرار موقوفی -پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

         

تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری

درمبحث دوم از فصل دوم، تفاوت قرار موقوفی تعقیب با سایر قرارها در امور کیفری در دو گفتار به تفکیک بیان شده­اند. در گفتار اول، تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی، مورد بررسی قرار گرفته است. قرارهای نهایی یا در بدو تحقیقات و یا در حین تحقیقات صادر می­شود، مانند قرار موقوفی تعقیب و یا آنکه در پایان تحقیقات مقدماتی صادر می­شود، مثل قرار منع تعقیب و قرار مجرمیت. قرارهای نهایی عبارتند از:

  • قرار موقوفی تعقیب
  • قرار منع تعقیب
  • قرار مجرمیت
  • قرار ترک تعقیب

تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب، قرار مجرمیت و قرار ترک تعقیب در بندهای جداگانه ارائه شده است.

 

 

در گفتار دوم از مبحث دوم، تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای اعدادی بیان شده است.  

گفتار اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرارهای نهایی[1]

بند اول: تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب

در رابطه با تفاوت قرار موقوفی تعقیب با قرار منع تعقیب باید گفت از چند جهت با هم متفاوت هستند که عبارتست از:

1- قرار منع تعقیب الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر می­شود و هرگاه مقام رسیدگی کننده تحقیقات مقتضی را انجام داد و هرگاه عمل ارتکابی فاقد جنبه کیفری باشد یا این که عمل دارای جنبه کیفری است اما دلیل کافی برای انتساب جرم به متهم نیست قرار منع تعقیب صادر می­شود اما قرار موقوفی تعقیب همانطور که در مبحث زمان صدور قرار موقوفی تعقیب توضیح داده شد[2] الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی­شود.

2- از جهت اعتبار امر مختومه قرار منع تعقیبی که به دلیل فقد دلیل کافی علیه متهم صادر می­شود از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار نمی­باشد و طبق بند «ن» ماد 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا بعد از کشف دلایل جدید که در این صورت برای یک مرتبه می­توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر می­نماید اما قرار موقوفی تعقیب در همه مصادیق آن دارای اعتبار امر مختوم کیفری می­باشد.

3- قرار منع تعقیب راجع به ماهیت دعوا است و یک قرار ماهوی است یعنی دادرس وارد موضوع و دعوای کیفری می­شود و هنگامی که از تحقیقات خود نتیجه مقتضی جهت احراز عمل مجرمانه یا احراز دلیل کافی جهت انتساب جرم به متهم به دست نیاورد مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می­نماید اما قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است.

سوالی که در این جا می­توان مطرح کرد این است که در صورتی که عمل انتسابی به متهم جرم نباشد و از طرفی دیگر یکی از علل صدور قرار موقوفی فراهم باشد دادرس باید کدام یک از قرارهای زیر را صادر کند؟

در این زمینه دو نظریه وجود دارد که طبق نظریه اول باید ابتدا قرار منع تعقیب صادر شود و قرار منع تعقیب مقدم بر قرار موقوفی تعقیب است. بدین استدلال که ماده 6 ق.آ.د.د.ع.ا.ک مقرر می­دارد تعقیب امر جزایی که طبق قانون شروع شده موقوف نمی­شود مگر در موارد زیر. . . .

 

1- قرارهای نهایی در مبحث ماهیت قرار موقوفی تعقیب توضیح داده شده است. ر.ک: همین تحقیق، صفحه8

2- ر.ک: همین تحقیق، ص13

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1- بررسی و تبیین موضوع موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران.

2- مقایسه و تطبیق موضع قانونگذاران ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و قانون مجازات اسلامی مصوب1392.

3- شناسایی ابهامات و خلاءهای قانون پیرامون موضوع در حقوق کیفری موضوعه ایران و ارائه راه­کارها و راه­حل­های منطقی به منظور ارتقاء سطح نظام عدالت کیفری ایران.

د- سؤال­های تحقیق

1- با صدور قرار موقوفی تعقیب و یا مجازات نسبت به جنبه عمومی ناشی از دعوا، تکلیف دعوای خصوصی یا ضرر و زیان ناشی از جرم چه می­شود؟

2- آیا قرار موقوفی تعقیب از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است؟

3- موضع قانونگذار ایران در پرتو قرار موقوفی تعقیب در کدام یک از قوانین الف-ق.آ.د.د.ع.ا.ک مصوب 1378 و ب-ق.م.ا مصوب 1392 با اسلوب قانونگذاری و اصول حقوقی و عدالت جزایی بیشتر همخوانی دارد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی موارد صدور قرار موقوفی تعقیب و مجازات در حقوق کیفری ایران

Author: 92