پایان نامه حقوق

شناسایی انطباق نهاد نکاح مسیار با ضوابط نهاد نکاح کوقت -پايان نامه ارشد حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مروری بر دلایل موافق و مخالف در خصوص مشروعیت نکاح متعه

1-3-1-بررسی ماهیت وجودی متعه از منظر فقه امامیه

پس از اثبات جواز و مشروعيت مته از ديدگاه فقه اماميه نوبت به بررسي ماهيت وجودي متعه از حيث اركان آن است تا پس از اين مرحله بتوان احكامي را كه از آن منبعث مي شود به منظر ديد عملي اسلامي گذاشت، از آنجايي كه ازدواج موقت(متعه)از دسته عقود، از اركان آن چهار چيز مي باشد كه رعايت نكردن يكي از آنها موجب بطلان عقد مي شود:

1- صيغه عقد :

در عقد موقت، مثل عقد دائم، خواندن صيغۀ عقد و ايجاب و قبول، شرط طرفين ازدواج، شرط صحت ازدواج بوده و بدون آن عقد باطل است[1] نبقي كاشاني گفته است به حصول رضايت قلبي و وضوح هر لفظي كه دلالت بروقوع نكاح نمايد در انعقاد عقد كافي است و نيازي به الفاظ مخصوصه به نام ايجاب و قبول نيست[2]. اما مشهور فقها مي گويند: خطبه عقد بايد با الفاظ مخصوصي خوانده شود و الفاظ مخصوص در طرف ايجاب عبارتند از: زوجتك متعتك، و انكحتك و در طرف قبول عبارتند از قبلت النكاح، قبلت المتعه و قبلت التزويج و در طرق قبول می توان فقط به عبارت قبلت اكتفا نمود.[3]

در مساله صيغه شرط ديگري هم چون خواندن صيغه به زبان عربي، ماضي بودن صيغه، قصد انشاء عاقل، بالغ و مميز بودن عاقدو طرفين عقد، تعيين زن و شوهر در عقد و رضايت قلبي طرفين به ازدواج و…. نيز وجود دارد .

2- طرف عقد :

طرفين عقد، ركن دوم ازدواج موقت مي باشند. بنا بر قول مشهور در ازدواج موقت، شرط است كه هرگاه،

زوج مسلمان باشد، زوجه مسلمان و يا كتابي باشد[4] صاحب جواهر الكلام در اين باره مي نويسد: ازدواج مرد مسلمان با زن يهودي و نصراني و مجولي حلال است اما كراهت دارد و در مجولي بيشتر است و در حين قرابت مرد مسلمان بايد زن كتابي خويش را از نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوك و انجام ساير محرمات كه ممكن است مرد را از زن خود متنفر سازد نهي كند ولي در غير اين مسائل حق نهي ندارد[5]

[1] . وکیلی: مهناز، ازدواج موقت، دانشکده حقوق تهران مرکز، ص 29.

[2] . همان، ص54.

[3] . جفی: شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 29، ص 154.

[4] . بابایی: هانیه، ص93.

[5] . نجفی: شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 29، ص 155.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی تحقیق:

  • نهاد نکاح مسیار تا چه حد با ضوابط نهاد نکاح کوقت قابل انطباق است؟

2- ضوابط نکاح مسیار در فقه اهل تسنن چیست؟

92