شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر -پايان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– نظريه­هاي خرده فرهنگ

نظريه­هاي خرده فرهنگي به تبيين اين که چگونه مردم با زندگي در محلات بي سازمان نسبت به انزواي اجتماعي و محروميت اقتصادي واکنش نشان مي­دهند، پرداخته­اند. به خاطر تحليل رفتگي سبک زندگي، ناکامي و افسردگي اعضاي طبقات پايين‌تر جامعه يک خرده فرهنگ مستقلي را با مجموعه قوانين ارزش­هاي خودي ايجاد مي­کنند. درحالي‌که فرهنگ طبقات متوسط بر تلاش و کوشش زياد، به تأخير انداختن ارضاء نيازها و آموزش رسمي تأکيد دارد، خرده فرهنگ طبقات پايين­تر به هيجانات، قلدري، ريسک کردن، شجاعت و ارضاء فوري نيازها تأکيد مي­نمايد. هنجارهاي خرده فرهنگي اغلب با ­ارزش­هاي متداول جامعه تضاد پيدا مي­کند، به خاطر اين که افراد فقير شهري دريافته­اند که از عهده تقاضاهاي رفتاري طبقه متوسط جامعه برآمدن غير ممکن است. در نتيجه ساکنان محلات فقيرنشين مجبور مي­شوند قانون را زير پا بگذارند و از قوانين فرهنگ کج­رو پيروي نمايند (مبارکي،79:1383).

اين نظريه بر بزهکاري جوانان متمرکز شده و در يک تحليل جامعه شناختي، بزهکاري جوانان را بر حسب ويژگي­هاي خرده فرهنگي آن­ها مانند ارزش­ها، باورها، عادات و شيوه­هاي زندگي مورد بررسي قرار مي­دهد. از جمله کوهن[1](1955)، کلووارد[2]و اوهلين[3] (1960)ماتزا[4](1964) و ميلر[5](1975) معتقدند که توجه به خرده فرهنگ­ها در تبيين بزهکاري جوانان از اهميت خاصي برخوردار است. زيرا جوامع مدرن با خرده فرهنگ­هاي متفاوت ساخته شده­اند و رفتاري که در يک جايگاه خرده فرهنگي خاص به عنوان رفتار به­هنجار شناخته شده است، ممکن است در جايگاه خرده فرهنگي ديگر به عنوان رفتار انحرافي در نظر گرفته شود (احمدي، 1377 : 77 ).

[1]. Cohen

[2]. Cloward

[3]. Ohline

[4]. Matza

[5]. Miller

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

بازنگري نسبت به پديده قاچاق مواد مخدر و شناسايي عوامل مهم و موثر در ارتکاب اين جرم در استان فارس مي‌باشد.

1- جمع آوري خصوصيات و مشخصات افرادي که مرتکب قاچاق مواد مخدر شده‌اند، از قبيل: وضعيت خانوادگي، شغل، تحصيل، موقعيت اجتماعي و وضعيت اقتصادي.

2- تعيين محل سکونت، محل ارتکاب بزه و شناخت خط سير آن براي يافتن راه حل‌هايي از نظر پيشگيري از جرم.

3- برنامه ريزي براي کاهش آمار اين معضل و در نتيجه کم‌تر شدن هزينه هاي اقتصادي که جامعه براي مقابله با مجرمين متحمل مي‌شود.

4- شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر و در نهايت کاهش آمار ارتکاب اين جرم

 1-5- هدف كاربردي

نتايج اين تحقيق مي‌تواند در مؤسسات آموزشي همانند آموزش و پرورش، کانون اصلاح و تربيت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير مؤسساتي که عهده دار تنظيم و اجراي برنامه هاي مربوط به مقابله با اين پديده هستند مورد استفاده قرار گيرد.

1-6- سؤالات تحقيق

آيا داشتن خانواده نابسامان يکي از عوامل مؤثر در قاچاق مواد مخدر است؟

آيا بين تحصيلات قاچاقيان مواد مخدر و ارتکاب اين جرم رابطه وجود دارد؟

آيا منطقه استراتژي جغرافيايي در قاچاق مواد مخدر مي‌تواند موثر باشد؟

آيا بين بزهکاري پدر و مادر و قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا بين فقر مادر و ارتکاب قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا دوستان ناباب از عوامل موثر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر محسوب مي‌شوند؟

 

Author: 92