دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

قسمتی از متن پایان نامه :

 

6 پايان حضانت

موضوع پايان حضانت از طفل و استقلال از حمايت هاي قانوني و تعيين زمان پايان حضانت موضوع اختلاف نظر ميان حقوق­دانان و قضات است و به لحاظ فقدان رويه قضايي، محاكم در پرتو استنباط از مقررات به صدور احكام مربوطه در اين خصوص مي پردازند. اهميت اين بحث از آنجا است كه راي وحدت رويه شماره 593 مورخ 1/9/73 و مفهوم مخالف ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اجازه تجديد نظر از اين گونه آراء نداده است و احكام صادره قطعي تلقي مي شوند(طاهری نیا، 1383).

ازسوي ديگر حقظ شالوده و اساس نهاد مهمي چون خانواده نيازمند تعميق روابط عاطفي ميان اولاد و والدين است(طاهری نیا، 1383).

الف-بلوغ: برخي از حقوقدانان، طفل را مترادف صغير معنا نموده اند وبدين جهت با آغاز بلوغ جسماني يا رسيدن به سن معين در قانون، خاتمه حضانت از طفل را نتيجه مي گيرند از نظر آنان علي رغم اينكه قوانين ايران در هيچ يك از متون تعريفي از طفل ننموده است ليكن با دقت در مقررات حجر و قيوميت مي توان طفل را فردي كه دوران صغر را ميگذارند تعريف نمود و نظر به اينكه سن بلوغ در قانون مدني 9 سال قمري در دختر و15سال قمري در پسران تعيين شده است. بعد از اين سنين دوران طفوليت منقضي مي گردد، قابل ذكر است كه قانون مدني از نظر مشهور فقها پيروي نموده است.

درهمين رابطه شعبه هفتم ديوانعالي كشور به دليل آن كه دختر در9 سالگي كبير شده است انتخاب سكونت را به عهده او گذارده و در رأي ديگر كه در خصوص اختلاف بين مرد و زن بر حضانت فرزند مشترك بروز داشته بلوغ دختر را كافي براي انتخاب او در سكونت با پدر و مادر دانسته است رويه اكثر دادگاههاي خانواده نيز بر اين گونه است كه انتخاب زندگي با پدر يا مادر در صورت وقوع طلاق بعهده دختر بالغ واگذار و از اتخاذ تصميم در اين مورد خودداري مي نمايند.

ب-رشد: معيار بلوغ به عنوان نقطه پاياني حضانت با تامين كننده ضرورتهاي زندگي امروز نيست و اين امر به خصوص در مورد دختران كه بلوغ زود هنگامي دارند، انكار ناپذير است، همين مسأله باعث شده تا گروهي حمايت هاي مربوط به حضانت را تا زماني كه طفل بالغ شده و رشيد مي گردد پايدار بدانند از اين ديدگاه طفل و صغير مفهمومي واحد ندارند و با توجه به فقدان تعريف قانوني از طفل، به دستورات ديني لزوم احسان نمودن به والدين از سوي فرزندان استناد شده و پايان طفوليت به معناي قطع ارتباط فرزند با والدين به حساب نيامده است. كساني كه به اين نظر معتقدند ماده 1177 قانون مدني و تكليف طفل به محترم شمردن والدين در هر سني كه مي باشد را ملاكي در تاييد معنا يافتن طفل به فرزند تلقي نموده اند و در همين راستا، پديدار شدن آثار بلوغ يا رسيدن به سن قانون را موجب اتمام حضانت نمي دانند. علي رغم اين نظر، آراء فقهاي اماميه پايان حضانت را آغاز رشد طفل بالغ شده اعلام كرده است. از نظر آنان فوايد و مصالحي كه بر حضانت مترتب است با بلوغ و رشدي كه طفل حاصل مي كند مرتفع مي شود و كودك سابق ديگر نيازي به حمايت هاي اين چنين نخواهد داشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4 اهداف تحقیق

  1. بررسی حق بودن یا تکلیف بودن حضانت.
  2. بررسی شرط بودن مباشرت در حضانت.
  3. بررسی متغییرهای موثر در حضانت.
  4. بررسی قلمرو زمانی حضانت.
دسته‌ها: پایان نامه حقوق