رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی-دانلود پايان نامه ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

گفتاردوم: نظریه طرفداران مشروعیت(عدم ممنوعیت) جدایی یکجانبه در حقوق بینالملل

گفتیم مجازبودن جدایی یک‌جانبه درحقوق بین‌الملل به این معنا نیست­که درحقوق بین‌الملل قاعده­ای وجود داردکه خارج از وضعیت­های استعماری به گروه­های جدایی­طلب حق جدا شدن ازکشور پیشین اعطا می­کند، بلکه مفهوم آن این است جدایی یک‌جانبه درحقوق بین‌الملل ممنوع نیست وبه تعبیر بهتر هرچند حقوق بین‌الملل اجازه جدا شدن نمی­دهد اما به این معنا ومفهوم نخواهد بودکه جدا شدن را ممنوع بداند. برخلاف نظر حقوق دانان هم چون پروفسور جیمز کرافورد و پروفسور لوزیس وایلدهابر که معتقد بودند حقوق بین‌الملل­ کنونی ازتمامیت ارضی دولت­ها حمایت به عمل می­آورد و قسمتی ازسرزمین یک­دولت نمی­تواند به صورت یک‌جانبه اعلام جدایی نماید. گروه دیگر از حقوق­دانان همچون توماس فرانک[1]، پروفسور آلن پله[2] و پروفسور ژرژابی صب[3] نظری متفاوت و مغایر داشته و بر این عقیده بودند که حقوق بین‌الملل در رابطه با جدایی یک‌جانبه ساکت است و درسیستم قاعده­ای وجود نداردکه جدایی یک‌جانبه را مجاز و یا ممنوع بداند و در صورتی که سرزمین جدا شده بتواند به صورت موثر موجودیت پیدا کند باید تشکیل آن دولت را مشروع دانست. در قضیه جدا شدن ایالت کبک از کشور کانادا که دیوان عالی کانادا از علمای حقوق بین‌الملل درخواست نظر مشورتی کرده بود، توماس فرانک یکی از پنج حقوقدان در این ارتباط می­گوید: «بنابر مضمون اصلی که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه لوتوس بیان نموده در حقوق بین‌الملل آنچه که ممنوع نشده باشد مجاز است».

پروفسور فرانک، آلن پله، ملکم شاو[4] وژرژ ابی صعب معتقدند اصولی چون احترام به تمامیت ارضی و عدم مداخله تنها در رابطه میان کشورها حاکم است و این اصول تعهداتی را برای گروه­های ناراضی داخلی ایجاد نمی­کنند. از این جهت جدایی ناشی ازیک مداخله خارجی مانند جدایی رود زیای جنوبی و ترک­های قبرس شمالی محکوم شدند. در حالی که اگر جدایی ناشی از یک مخاصمه مسلحانه داخلی باشد این جدایی با اکتساب شرایطی مشروع است .

[1] .thomas m .frank

[2] .alain pelle

[3] – george abi-saab

[4] .malcolm n. shaw

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

1-آیا حقی مشروع به عنوان جدائی طلبی در حقوق بین‌الملل وجود دارد؟

2- کدام گروه از جدایی طلبان مستحق جدایی هستند؟

3- تئوری «جدائی چاره ساز » در نظام حقوق بین‌الملل معاصر دارای چه جایگاهی است؟

اهداف تحقیق

این تحقیق در پی یافتن رویکرد حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر مرتبط با موضوع جدایی طلبی است. این رویکردها می­تواند از حوزه­های مختلفی از حقوق بین‌الملل شامل حقوق بشر، حقوق مخاصمات مسلحانه، حقوق بین‌الملل معاهدات، حقوق بین‌الملل عرفی، حقوق جانشینی و غیره استخراج شده و با یکدیگر سنجیده شود. تا بتوان سرفصلی تحت عنوان جدایی طلبی در حقوق بین‌الملل را به نظم کشید. در نهایت این وظیفه کمک خواهد کرد تا خلاء آشکار موجود در رابطه با مسائل جدایی طلبی تا حدی پر شده و شاید قدمی باشد برای کوشش های بیشتر جهت نظام­مند کردن این پدیده ی سیاسی و حقوقی در حقوق بین‌الملل معاصر.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با PDF):

پایان نامه رویکرد نوین حقوق بین الملل نسبت به تجزیه طلبی با عنایت به آراء محاکم داخلی و بین المللی

Author: R2jbMtYu2I