دانلود پایان نامه در مورد شرکت های تجاری

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری

تکه هایی از این پایان نامه :

طبقه بندی بر اساس تابعیت شرکت‌ها

شرکت‌هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی ‌آن‌ها در ایران باشد، ایرانی و سایر شرکت‌ها خارجی هستند. هرگاه شرکت در خارج تشکیل شود ولی مرکز اصلی‌اش در ایران باشد نیز شرکت ایرانی است.

باید توجه داشت که شرکت‌هایی که در خارج تشکیل و ثبت شده‌اند، اگر در ایران نیز به ثبت برسند، چنان چه مطابق اصل و مقررات کشور خود، تجاری محسوب شوند در ایران نیز تجاری به حساب می‌آیند و درباره اصول مربوط به تاسیس و سازمان و اداره شرکت و تابع اصول مقرر در کشور متبوع خود شرکت خواهند بود.

ی- طبقه بندی بر اساس مسئولیت شرکاء

از این نظر شرکت‌ها را به چهار دسته تقسیم کرد.

ا- شرکت‌های با مسئولیت نامحدود شرکاء: در این شرکت‌ها علاوه بر دارایی خود شرکت که باید جوابگوی طلب طلبکاران باشد دارایی شخصی شرکاء نیز وثیقه طلب طلبکاران شرکت است. مصداق بارز این شرکت‌ها، شرکت تضامنی است که در آن هر یک از شرکاء مسئول تمام قروض شرکت است. شرکت نسبی نیز مصداق دیگر این نوع از شرکت‌هاست چرا که در شرکت نسبی نیز شرکاء به نسبت سهم الشرکه خود مسئول قروض مازاد به سرمایه شرکت هستند.

2- شرکت‌های با مسئولیت محدود شرکاء: در این نوع شرکت‌ها، مسئولیت شرکاء، در قبال قروض و تعهدات شرکت، محدود به همان آورده‌ای است که برای تشکیل سرمایه شرکت ارائه نموده‌اند یا باید ارائه بنماید و مازاد بر این آورده‌اند، دارایی‌های دیگر آن‌ها مصون از تعهدات شرکت است. مصادیق این دسته از شرکت‌ها، شرکت‌های سهامی عام، خاص و شرکت با مسئولیت محدود است.

3- شرکت‌های با مسئولیت مختلط شرکاء: این شرکت‌ها از شرکت‌هایی هستند که از دو دسته شریک تشکیل می‌شود:

دسته اول شرکایی هستند که مسئولیت نامحدود دارند و دسته دوم شرکایی هستند که مسئولیت محدود دارند. مصادیق این دسته از شرکت‌ها دو شرکت مختلط غیر سهامی و مختلط سهامی است. «این نوع شرکت‌ها مخلوطی هستند از شرکت‌های سرمایه‌ای و شرکت‌های اشخاص که در آن شرکا‌ی ضامن کار و صنعت و لیاقت و استعداد خود را در شرکت می‌گذارند و بطور نامحدود مسئولیت اعمال خود را قبول می‌کنند و عده دیگر برای استفاده از خدمات شرکای ضامن سرمایه لازم را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، بدون اینکه در اداره شرکت مسئولیتی داشته باشند و بیش از آن آورده‌ای که در یک شرکت می‌گذارند، تعهدی قبول نمی‌کنند. این نوع شرکت‌ها، شرکت‌ها، شرکت کار و سرمایه هستند.»[1]

ع- شرکت با مسئولیت تبعی شرکاء

در میان اقسام شرکت‌ها تجاری که طبقه بندی آنها ذکر شده است، فقط شرکت تعاونی به دلیل ویژگی خاص خود، قابل درج در هیچکدام از دسته بندیهای فوق نیست.

چرا که شکل این نوع شرکت وابسته به نظر و توافق شرکای آن، متغیر است. بدین معنی که شرکاء تعاونی، می‌تواند هنگام تشکیل شرکت، توافق نموده و تقسیم بگیرند که شرکت تعاونی را در قالب کدامیک از شرکت‌های تجاری تشکیل دهند. فلذا شرکت تعاونی در قالب هر کدام از شرکت‌های تجاری باشد، مسئولیت شرکاء تابع احکام و مقررات مربوط به همان قالب از قالب‌های شرکت‌های تجاری خواهد بود. به عبارت دیگر، نوع و میزان مسئولیت شرکاء در شرکت‌های تعاونی تابعی از شکل و قالبی است که شرکت تجاری در قالب آن ریخته شده و آن شکل را پذیرفته است. اگر شرکت تعاونی به صورت تضامنی یا نسبی تشکیل شود، مسئولیت شرکاء نامحدود است و اگر در قالب شرکت‌های سهامی یا با مسئولیت محدود تشکیل شود و مسئولیت شرکاء محدود به آورده آنها خواهد بود و اگر در قالب شرکت‌های مختلط باشد، مسئولیت مختلط بوجود خواهد آمد. اما در عمل متداول شده است که شرکت‌های تعاونی، غالباً به صورت شرکت سهامی تشکیل می‌شود و مسئولیت شرکاء‌ محدود به میزان سهام آنهاست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
  • آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
  • آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
  • آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
  • آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی مفاهیم در شرکت های تجاری  با فرمت ورد

Author: R2jbMtYu2I