پایان نامه حقوق

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد 

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

نتیجه گیری:

در ابتدای امر اصلاحات در کمیسیون حقوق بشر، صحبت بر سر جايگزينی شورای حقوق بشر با شورای قيموميت بود تا بدين وسيله اين نهاد به يکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد تبديل شود، ولی این امر محقق نشد. در سند پيش نويس قطعنامه رئيس مجمع عمومي در 23 فوريه 2006 ذکر شده که جايگاه شورای حقوق بشر در 5 سال آينده مورد بازبينی قرار گيرد. اين موضوع، تلاش برای ارتقای جايگاه شورا را زنده نگه داشت، ولی به هر حال نشان دهنده آن است که در شرايط حال حاضر فعلاً امکان يافتن جايگاهی هم شأن ديگر ارکان اصلی سازمان ملل را نيافته است.

یکی از نکات مثبت شورای جدید برخلاف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اعضای شورای حقوق بشر بجای آنکه توسط گروه های منطقه ای انتخاب شوند از سوی همه اعضای سازمان ملل متحد انتخاب می شوند و در صورت مشاهده موارد خلاف حقوق بشر در مورد آنها عضویتشان می تواند با رای اکثریت اعضای سازمان ملل متحد به حال تعلیق درآید. چیزی که در مورد کمیسیون حقوق بشر وجود نداشت و ناقضان بزرگ حقوق بشر بعضا عضو کمیسیون حقوق بشر می توانستند باشند و بودند.

مسأله سخت گيری در عضويت شورا، يکی از مهم ترين مباحثی بود که در جاي گزينی نهادی جديد به جای کميسيون مورد توجه قرار گرفت. هر چند که در آخرين سند هم در چندين مورد تدابيری برای تضمين اين مسأله لحاظ شده است، ولی بايد در نظر داشت که در نهايت ضوابط و معيارهای دقيقی برای عضويت تعريف نشد و انتخاب اعضا توسط مجمع عمومی يک انتخاب سياسی خواهد بود.

با بررسي بند 2، 3 و 5 قطعنامه تاسيس شورا در خصوص اصول کاري، وظايف و اختيارات در مي يا بيم تفاوت آنچناني در عملکرد بين شوراي فعلي و کميسيون سابق وجود ندارد،ولي از سياق عبارات دو نکته حايز اهميت است و آن اينکه در قطعنامه سعي شده دو ضعف بزرگ کميسيون را در نظارت و اجراي حقوق بشر برطرف نمايد.

. بررسي نظر منتقدين کميسيون حقوق بشر و نظر هيئت عالي رتبه و نهايتا دبير کل و از محتواي قطعنامه بايد گفت نظر اکثر دول عضو نشان مي دهد که دو مقوله اعمال نفوذ سياسي دولت هاي قدرتمند و ايجاد سياست هاي دوگانه در قبال ناقضين حقوق بشر و نيز عدم ضمانت اجراي کافي در راستاي اجراي حقوق بشر از جمله ضعف هايي بوده است که انتظار مي رود در اين شورا حل آن لحاظ شود.

مساله دیگر این است که شورا نخواهد توانست از اعمال نفوذ قدرت هاي بزرگي همچون آمريکا و متحدان غربي اش مصون باشد.

در مساله عدم اعمال استانداردهاي دوگانه و تقويت ضمانت اجراي حقوق بشر، ظرافتي وجود دارد که مي طلبد همزمان اهمیت هر دو مساله مد نظر باشد، چرا که ضعف در اعمال هر کدام به مراتب صدماتي بيش از کميسيون به مقوله حقوق بشر و کشورهايي که با سياست هاي مستقل همواره در نوک پيکان هجمه غرب بوده اند وارد خواهد نمود.

اگر بخواهم پيشاپيش قضاوتي در خصوص شورا داشته باشم بايد بگويم که با توجه به عدم شفاف سازي در نحوه انتخاب اعضا و مفاهيمي چون نقض فاحش حقوق بشر و عدم ضمانتي براي عملکرد غير سياسي اعضا و از همه مهمتر عدم اصلاح در محتواي حقوق بشري مثل اعلاميه هاي حقوق بشر، آينده شورا را در پرده ابهام فرو برده است.

این شورا بطور کامل ایده آل نیست ولی در شرایط و اوضاع احوال کنونی بیش از این نمی شود توقع داشت ولی یکی از خواسته های مدافعان حقوق بشر اینست که دولتهایی با عضویت این شورا بتوانند دربیایند که هفت عهدنامه اصلی حقوق بشر را امضا کرده باشند و این در حالی است که سه عضو دائمی شورای امنیت، آمریکا، روسیه و چین دو یا سه عهدنامه از این 7 عهدنامه را امضا نکردند.

در مجموع طرح شوراي حقوق بشر را مي توان آزموني مهم پيش روي سازمان ملل متحد دانست. بر اين اساس بهتر مشخص خواهد شد. که کشورهاي جهان تا چه حد خواهان بهبود وضعيت حقوق بشر هستند. تشکيل شوراي حقوق بشر، نقش جدي تري به سازمان ملل در پي گيري خواست هاي خود از دولت ها مي دهد. اما هنوز نمي‌توان پاسخ واضح و مشخصي به اين سؤال داد كه شوراي حقوق بشر چه مزايا و برتري‌هايي بر كميسيون حقوق بشر فعلي خواهد داشت؟

پس از تشکيل شورا بايد ديد آيين‌نامه‌هاي داخلي شورا به چه صورت تنظيم و تصويب مي‌شود که بعضي از کشورها نتوانند با توسل به آن آيين‌نامه‌ها خود را از کنترل شوراي حقوق بشر آينده خارج بکنند. مکانيسم بازنگری پس از پنج سال نيز بطوراحتمالی عملکرد شورا را ارزيابی می نمايد. در نظر داشته باشيم که کميسيون حقوق بشر هم طی سال های حيات خود، به تدريج حوزه فعاليت ها و اقدامات خود را گسترش داد، ساختار خود را تعديل نمود و تحولات را به خود پذيرفت. اما در مجموع، اگر شرايط مناسبي براي عملکرد شوراي حقوق بشر فراهم نشود، اين احتمال مطرح مي شود که شوراي جديد هم نظير ساختار کميسيون حقوق بشر موفقيت چنداني نداشته باشد.

پیشنهادات:

1- از آنجائیکه شورای حقوق بشر و دیگر نهاد های بین المللی دیگر در زمینه حقوق بشر در جهت  دنبال کردن مسائل  نقض حقوق بشر و حفاظت از حقوق  بشر باید وارد حیطه حاکمیتی کشورها شوند و این مساله به مذاق کشورها خوش نمی آید. همکاریهای کشورها در زمینه حفظ حقوق بشر  در قالب همکاری با  سازمانهای دولتی منطقه ای و حتی نیز سازمانهای غیر دولتی  می تواند فرصتی مناسب برای همگرایی ببشتر  کشور ها در زمینه حفظ حقوق بشر شود. چرا که در سازمانهای منطقه ای مناسبات و توقعات مشترک کشورها در جهت حفظ حقوق بشر بیشتر تامین خواهد شد.و دیگر تابع سیاسیت قدرتهای بزرگ قرار نخواهد گرفت.و این امر می تواند اهداف شورای حقوق بشر را نیز محقق کند. بطور عملی شاهد  این مدعا  همکاریهای نزدیک و موفق  کشورها در کنفرانس غیر متعهدها در تهران  بوده است.

2- کشورها با تشکیل نهاد های ملی در زمینه حقوق بشر می تواند زمینه های مناسبی برای حفاظت از حقوق بشر را نیز فراهم کنند که این امر هم با همکاری دولتها و همه افراد درگیر در مسائل حقوق بشری محقق خواهد شد .که این امر می تواند زمینه های پیوستن کشورها به کنوانسیونهای بین المللی را محقق کند.

3- از آنجایکه تصمیمات شورا ی حقوق بشر ضمانت اجرایی لازم را به غیر از تعهدات اخلاقی کشورها برای حفظ حقوق بشر ندارد.بهتر است برای حفاظت بیشتر از حقوق بشر در موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر تحت شرایط خاصی  اقدامات شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور نبت به کشور ناقض اعمال شود. که این امر می تواند در درجه اول شامل تهدیدات هوشمند و درجه دوم اقدامات نظامی باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

ب) سئوال  اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

1) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

2) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

3) آیا در درون شورای حقوق بشر، آرمانگرایی در مقابل واقع گرایی قرار گرفته است؟

4) چه سیاست ها و چه دیدگاههایی می توانند به حسن انجام وظایف شورای حقوق بشر، علیرغم تنوع آراء اعضا و نوع مأموریت شورا،  کمک کنند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :بررسی جایگاه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد   با فرمت ورد

92