دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تطبیقی نکاح موقت با نهادهای مشابه در فقه اهل تسنن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ماهيت متعه :

يكي از طرق روشن شدن چيستي و ماهيت امري و تقريب آن به ذهن، بررسي تفاوت هاي موجود بيان آن و ساير امور است. لذا براي روشن شدن ماهيت “متعه” به مقايسه آن با نكاح دائم مي پردازيم. شيخ مفيد اين تفاوت ها را اينگونه بيان مي كند :

 • ازدواج موقت يا متعه، طلاق ندارد و با تمام شدن وقت، زن و مرد با هم نا محرم مي شوند.
 • زن و مرد از هم ارث نمي برند.
 • زن حق مسكن و نفقه ندارد.
 • محدود به عدد، قبل از ازدواج دائم كه از چهار زن بيشتر نباشد نيست.
 • زن حق قسم ندارد، يعني زوج در صورتي كه چند زن دائمي داشته باشد بايد شب ها را ميان زنان تقسيم نمايد ولي همسران موقت اين حق را بر شوهر ندارند.
 • در ازدواج موقت، قول خود زن مبني بر اينكه شوهر ندارد و يا در عده ديگري نيست قبول است و تفتيش لازم نيست.
 • شاهد در عقد موقت لازم نمي باشد.
 • اگر فرزندي متولد شد، حلال زاده واز پدر است، نفقه بر عهده پدر مي باشد.
 • در يك عقد نمي شود مدت را زياد كرد هر چند اجرت (مهر) را زياد نمايند. بلكه در صورت تمايل به ادامه آن، مرد مدت را ببخشد تا زن نامحرم شود و دوباره با تعيين مدت اجرت، عقد بخواند.
 • ازدواج موقت تحصن آور نمي باشد. يعني اگر مردي همسر داشته باشد، عمل خلاف انجام دهد او را سنگ سار مي كنند ولي چنانچه زن نداشته باشد اورا شلاق مي زنند اما زن موقت باعث تحصن مرد نمي شود. لذا در صورت ارتكاب عمل خلاف با زن نامحرم ديگر، سنگسار نمي گردد.
 • زني كه به عمل خلاف مبتلا باشد، ازدواج موقت با او جايز است اما كراهت دارد.
 • اگر مردي با همسرش عهد كرده باشد كه هيچ زني، حتي زن موقت نگيرد و اين عهد و وعده لازم الاجرا نمي باشد و مرد بايد به سنت پيامبر خدا عمل نمايد[1].

شيخ مفيد احكام مذكور را از احاديث 1 الي 38 كه در رساله اش ذكر كرده است، استفاده نموده و ممكن است فتاوي مراجع فعلي كم و بيش با اين احكام تفاوت داشته باشد.

[1] . همان، ص 24.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات اصلی تحقیق:

 • نهاد نکاح مسیار تا چه حد با ضوابط نهاد نکاح کوقت قابل انطباق است؟

2- ضوابط نکاح مسیار در فقه اهل تسنن چیست؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق