دانلود پايان نامه درباره مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس درحقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس درحقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث سوم- اقسام كيفر حبس

به منظور تشخيص صلاحيت[1]‌ دادگاه‌ها و نحوة تجديدنظر[2] از احكام سالب آزادي و همچنين انطباق با شخصيت محكومين از حيث شدت و ضعف جرم ارتكابي تقسيم‌بندي مجازات سالب آزادي ضرورت پيدا مي‌كند، هر چند گفته مي‌شود برخي متخصصان حقوق كيفري طبقه‌بندي مجازات سالب آزادي را مخالف اصل فردي كردن مجازات‌ها و اجراي روش‌هاي اصلاحي و تربيتي يا درماني ذكر كرده‌اند. [3] مع‌الوصف حفظ حقوق و آزادي‌هاي اساسي وجود ملاك‌هايي را در تشخيص نوع مجازات سالب آزادي ايجاب مي‌نمايد.  لذا نظام‌هاي كيفري بر اساس شدت، ضعف مجازات، مدت حبس و نوع جرايم مجازات سالب آزادي را به اقسامي دسته‌بندي نموده اند: کیفر حبس کوتاه مدت و بلند مدت

 

 

 

1-6- مبحث چهارم – ويژگي‌هاي كيفر حبس

تنبيه مجرم به منظور جبران خطاي ارتكابي و برقراري نظم اجتماعي و تسكين آلام عمومي از مباني توجيهي مجازات‌ها از جمله مجازات سالب آزادي تلقي مي‌شود.  لغت ندامتگاه نيز از همين خصوصيت مجازات سالب آزادي ناشي شده است.  «زيرا بنا به فرض در ندامتگاه روان مجرم با رياضت و تحمل سختي پاك مي‌شود و او به انساني اخلاقي و منزه تبديل مي‌شود». [4]

جرمي بنتام[5] بر اساس اصل حسابگري عجين بودن كيفر با رنج و زيان را تأمين‌كننده هدف بازدارندگي دانسته و كيفر را متضمن رنج واقعي تحميلي و رنج ظاهري كه بر حسب تصور انسان‌ها از كيفر پديدار مي‌شود مي‌داند.  و چون رنج ظاهري است كه مي‌تواند افراد را از ارتكاب بزه بازدارد بايد حتي‌الامكان از رنج واقعي بيشتر باشد.[6]

سزار بكاريا[7] اختيار تنبيه را ناشي از قراداد اجتماعي مي‌داند و معتقد است بايد شيوه‌هايي را در اجراي كيفر برگزيد كه با رعايت نسبت‌ها پايدارترين اثر را بر ذهن مردم و كمترين اثر را بر جسم بزهكار بگذارد.[8] بانيان مكتب تحققي مجازات را به عنوان سزاي خطاي اخلاقي تلقي نكرده‌اند بلكه جهت آن را صرفاً به آينده و به منظور جلوگيري از تكرار جرم مي‌دانستند.  اكنون هدف از مجازات زندان نه اعمال رنج و عداب بر زنداني بلكه تضمين آرامش يا امنيت جامعه است. [9]

برچسب زنداني براي هميشه حتي پس از تحمل مجازات سالب آزادي همراه مجرم است و اين خصوصيت تلاش‌هاي انجام شده در مورد اصلاح مجرم را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد.  اطرافيان و مردم از معاشرت با محكومان خودداري كرده و به لحاظ سوءپيشينه از ارجاع كار به آن اجتناب مي‌كنند در نتيجه از داشتن مزاياي عادي زندگي محروم مي‌شوند و غالباً راه بازگشت به زندگي مجرمانه را پيش مي‌گيرند.

[1] – مانند بند (ج) ماده 7 قانون تشكيل داده‌هاي كيفري يك و دو مصوب 1368 كه هم اكنون به موجب ماده 3 قانون دادرسي نيروهاي مسلح مصوب 1368 تنها در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي 1 و 2 قابل اعمال است.

[2] – بند 5 ماده 19 و بند 4 ماده 21 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373.

[3] – تاج زمان، دانش، حقوق زندانيان و علم زندان‌ها، انتشارات دانشگاه تهران 1372، ص 77.

[4] – پرويز صانعي، حقوق جزاي عمومي، ج 2، انتشارات گنج دانش، 1371، ص 145.

[5] . Jermy Bentham فيلسوف انگليسي (1748-1832)

[6] – ژان پرادل، تاريخ انديشه‌هاي كيفري، ترجمه دكتر علي‌حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1373، ص 62.

[7] – Cezar Becaria, انديشمند ايتاليايي (1738-1794)

[8] – رك: سزار بكاريا، جرايم و مجازات‌ها، ترجمه دكتر محمدعلي اردبيلي، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، 1374، فصول سوم، پانزدهم، بيستم.

[9] – مارك آنسل پيشين، ص 95.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف و فرضيات

بيان نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و مشكلات ناشي از نظام زندان‌ها، شيوه‌هاي اتخاذ شده در نظام كيفري ايران براي مقابله با اين مشكلات و همچنين تلاش‌هايي كه در جهان توسط نظام‌هاي كيفري در برخي كشورها و سازمان ملل متحد در اين مورد صورت گرفته است، بررسي و ارزيابي تدابيري كه در ايران براي جايگزيني مجازات سالب آزادي وجود دارد، به منظور دستيابي به وسايل مناسب‌تر و روش هاي كاربردي‌تر براي مقابله با آثار ناگوار مجازات سالب آزادي از اهداف عمدة تحقيق محسوب مي‌شوند.  فرضياتي كه براي اين منظور مطرح شده است عبارتند از:

1- مجازات سالب آزادي رسالت‌هاي خود را در پيشگيري از تكرار جرم و اصلاح بزهكاران نمي‌تواند نسبت به همه بزهكاران و انواع جرايم به انجام برساند.

2- با توجه به نارسايي‌هاي مجازات سالب آزادي و معايب آن و مشكلات نظام زندان‌ها توسل به جايگزين‌هاي مجازات سالب آزادي ضروري است.

3- گرايش كلي نظام كيفري ايران پيروي از سياست جايگزيني در قلمرو مجازات سالب آزادي است.

مورد استفاده قرار مي‌گيرد و ويژگي‌ها و اهداف و آثار آنها در فصل دوم مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی

Author: 92