دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مبحث دوم-قصاص

قصاص در لغت به معنی «کشنده کسی را کشتن و سزا دادن بر گناه و کار بد برابر آنچه که مرتکب شده»[1]و همچنین به معنای «پیروی تدریجی از اثر» در زبان عربی آمده است[2] که ریشه آن از کلمه قص به معنای قطع کردن و بریدن می باشد.[3]

قصاص اسم برای استیفاست و مجازات جنایت اعم از قتل،قطع و ضرب و جرح در اصل به معنای پیروی از اثر می باشد،مثل این که قصاص کننده از اثر و فعل جانی پیروی می کند و هر آنچه که وی انجام داده انجام می دهد.پس به مثل او جرح او،جرح وارد می کند و به مثل قتل او می کشد.[4]همچنین قصاص در اصطلاح به معنی وارد آوردن مثل جنایت جانی،ازقتل،قطع،ضرب و جرح به اوست.[5]

در مجموع می توان گفت:«قصاص کیفری است که به حکم قانون و به وسیله مجنی علیه یا اولیاء قانونی او در مورد مجرم به کار می رود و باید در حدودی که قانون معین می کند نظیر جرمی باشد که از طرف مجرم صورت گرفته است.پس باید جرم و مجازات شبیه باشند.»[6]

ماده 14قانون مجازات اسلامی در تعریف قصاص مقرر می دارد:

«قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»

در کتب لمعه الدمشقیه قصاص چنین تعریف شده است:

«قصاص النفس و موجبه ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا»

«یعنی در قصاص جان آدمی بیرون کردن جان شخص بیگناه که از نظر شرایط عقل-کمال و با قاتل برابر باشد.»[7]

شیخ طوسی علیه الرحمه قصاص را چنین تعریف می کند:

«قصاص انجام دادن مثل جنایت انجام شده است که اعم از کشتن یا قطع کردن یا زدن یا مجروح کردن است و قصاص کننده اثر جنایت کار را پیروی می کند و کار به مانند او را انجام می دهد.»[8]

قصاص را به طور کلی می توان با توجه به آیات قرآن به دو دسته تقسیم بندی کرد.قصاص نفس و قصاص عضو.در مورد قصاص نفس آیات فروانی به این موضوع پرداخته اند که از آن جمله می توان به آیه 178 سوره بقره اشاره کرد.در این آیه خداوند می فرماید:

[1] معین،محمد،فرهنگ فارسی،جلد دوم،نشر امیر کبیر،چاپ پانزدهم،ص 2679

[2] ابن منظور،الفریقی الامصری،لسان العرب،دار الصار،بیروت،چاپ اول،1997 به نقل از علی محمد جور کویه،دیه و قصاص تکلیف حکومت و حق زنان،کتاب زنان،فصلنامه شورا ی فرهنگی و اجتماعی زنان،سال ششم،شماره 33،بهار 1383،ص 136 و خسروشاهی،قدرت الله،فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام،نشر بوستان کتاب قم،چاپ اول،1380،ص 26

[3] استیفاء قصاص،اولیاء دم صغیر یا مجنون،اصلاح و تربیت،بدون نام،شماره 53،سال پنجم،شماره 19

[4] الطریحی،فخرالدین،مجمع البحرین،نشر مرتضوی،چاپ سوم،1375،ص 179 و 180،باب قصاص

[5] العاملی،زین الدین بن علی،روضه البهیه،المکتب العلام الاسلامی،چاپ دهم،1376،ص 396

[6] لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،چاپ شانزدهم،1385،نشر گنج دانش،ص 545

[7] العاملی،زین الدین بن علی،روضه البهیه،المکتب العلام الاسلامی،چاپ دهم،1376،ص 396

[8] همان منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

دسته‌ها: پایان نامه حقوق