دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

قسمتی از متن پایان نامه :

  

معاهدات حقوق بشري الزام آور

اسناد حقوق بشري گاه به صورت معاهدات الزام‌آور تنظيم مي‌شوند که تحت عناوینی همچون ميثاق [1] و پيمان [2] از آن نام برده می شود. البته، مسأله ضمانت اجرا در معاهدات حقوق بشري، نسبت به معاهدات غيرحقوق بشري، از پيچيدگي و ظرافت هاي کاملاً متفاوتي برخوردار‌ هستند. در معاهدات غير حقوق بشري، که متضمن تعهد متقابل دولتها در برابر يکديگر در حوزة روابط بين کشورها است، امکان عکس‌العمل مبتني بر حفظ منافع ملي کشور بيشتر وجود دارد. به ديگر سخن، در این نوع از معاهدات، کشورهاي نقض کنندة معاهده در معرض اعتراض­هاي جدي­تري در عرصة حقوق بين‌الملل واقع مي‌شوند و اصولاً ماهيت بسياري از اين معاهدات به‌گونه‌اي است که کشورها قادر به نقض علني آنها نيستند؛ زيرا ضرورت حضور در جامعه بین الملل ايجاب مي‌کند که کشورها در این عرصه به تعهدات قراردادي خود پايبند باشند. عدم اجراي معاهدات در واقع به معناي ناديده گرفتن قواعد بازي در روابط بين‌الملل است. از این رو، کشورها از آنجا که ناگزيرند در عرصة بين‌الملل به واسطه نقش محوری معاهده با يکديگر رابطه داشته باشند، بنابراين، انگيزه و دلايل قوي‌تري بر رعايت تعهدات قراردادي خود دارند. اما سؤال اين است که آيا چنين انگيزه‌اي و چنان پشتوانة بين‌الدولي در ارتباط با معاهدات حقوق بشري هم وجود دارد؟ به دشواري مي‌توان پاسخ مثبت داد. حقوق بين‌الملل بشر ماهيتاً به دليل موضوعيت فرد در آن نوعي تکميل حقوق داخلي است. در واقع، حقوق بين‌الملل‌ بشر به دليل ناکارآيي و نقض سيستم‌هاي داخلي در تضمين حقوق افراد معنا، رشد و توسعه يافته است. بنابراين، طبیعی است که در برابر نقض حقوق افراد در حوزة داخلي کشورها انگيزه کمتري در مقابله با این نقض حقوق داشته باشند تا در برابر نقض تعهدات معاهده‌اي که خود مستقيماً از آن متضرر هستند. اما پرسش آن است که نتيجه چنين تحليلي اين خواهد بود که معاهدات حقوق بشري مطلقاً فاقد ضمانت اجراي بين‌المللي‌ هستند. اگر چنين است پس دلیل تصویب این اندازه از اسناد بین المللی چیست؟

[1]  . Covenant

[2]  . Convention

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 ـ چه راهکارها و سازوکارهایی براي حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي پيش بيني شده است؟

2 ـ مهمترين سازوکارهایی حمايتي و نظارتي حقوق بشر در اروپا کدامند؟

3 ـ مهمترين چالش های موجود در زمينه حقوق بشر در اروپا کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پاپان نامه حمايت از حقوق بشر و نظارت بر حسن اجراي آن در قوانين اتحاديه اروپايي

دسته‌ها: پایان نامه حقوق