دانلود پايان نامه درباره ارتکاب جرم در حال خواب

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتکاب جرم در حال خواب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ماهیت خواب مصنوعی

به طور کلی براي رساندن فرد به حالت خواب مصنوعی، هيپنوتيزم کننده فرد را وادار به تمرکز بر صداي خود و يا يک شيء مي کند. چيزي که در مرحله بعد رخ مي دهد اين است که ذهن آگاه و هوشيار فرد فعاليتش در روند تفکر کاهش مي يابد٬ زيرا عميقا آرامش ذهن پيدا کرده است. اين موضوع سبب مي شود ذهن ناخوداگاه وی در دسترس او قرار گيرد. هنگامي که فرد هيپنوتيزم مي شود، بيشتر مستعد پذيرش تلقينات در خصوص اين که چگونه احساس کرده، رفتار نموده و اندیشیده، خواهد شد. زماني که فرد هيپنوتيزم کننده با هیپنوتیزم شده سخن مي گويد، ذهن ناخوداگاه او با مقاومت کمتري تلقينات را مي پذيرد. اين دقيقا مانند حالتي است که فرد هيپنوتيزم کننده مستقيما با شخص تصميم گيرنده در اداره و به عنوان يک کارمند جزء صحبت مي کند.

در خصوص ماهیت هیپنوتیزم بین روانشناسان اختلافاتی وجود دارد و تا کنون نظریات متفاوتی در این زمینه اظهار گردیده است:

1)گروهی معتقدند هر فردی قابلیت هیپنوتیزم شدن را نداشته، بلکه تنها اشخاصی این قابلیت را دارند که از تحریک پذیری بالایی برخوردار باشند.

2) اما گروه دوم معتقدند که تمامی افراد قابلیت هیپنوتیزم شدن را داشته و حتی افرادی که تحریک پذیری پایینی دارند نیز قابل هیپنوتیزم شدن می‌باشند.[1]

اما آنچه که مورد اتفاق اکثریت روانشناسان است اینکه، از نقطه نظر تئوري، هيپنوتيزم بر همه افراد قابل انجام است ولی با اين وجود استثناهايي نیز وجود دارند. متخصصين کشف کرده اند که هيپنوتيزم کودکان خردسال، افراد مست و اشخاص داراي بهره هوشي بسيار پايين، عملا غير ممکن است. مضاف بر اين که ناتواني در تمرکز کامل مي تواند هيپنوتيزم شدن را براي فرد غير ميسر سازد. براي هيپنوتيزم شدن سه پيش نياز اساسي وجود دارد:

–  فردی که قرار است هیپنوتیزم شود٬ بايد خواهان و راغب به هيپنوتيزم شدن باشد.

 بايد به اين که هيپنوتيزم بر وی قابل انجام است باور داشته باشد.

 بايد قادر باشد آرام شده و تمدد اعصاب پيدا کند.

خواب مصنوعی ناشی از هیپنوتیزم، همانند خواب طبیعی، یک پدیده‌ی توقفی حفاظتی مغز، استراحت برای دستگاه عصبی و وسیله‌ای مهم برای تجدید قوا می‌اشد. اما حالت آرمیدگی بعد از هیپنوتیزم خواب نیست و بکارگیری کلمه خواب در اینجا جنبه‌ی استعاره دارد. هیپنوتیزم شده‌ها بر خلاف آدم‌های خواب از چیزهای در حال وقوع اطراف خود خبر دارند.الگوهای فعالیت مغزی اشخاص در هنگام هیپنوتیزم با الگوهای فعالیت مغزی آنان در حالت عادی فرق دارد.[2] همچنین امواج مغزی در این حالت با امواح مغزی حالت خواب نیز در بسیاری از موارد متفاوت است.[3]

در قیاس هیپنوتیزم و خواب طبیعی، خواب هیپنوتیزم اگرچه به خواب طبیعی شباهت دارد، با این حال بسیار از ان متفاوت است. در خواب ناشی از هیپنوتیزم، فرد هم خواب است و هم بیدار و هم به طور مستقل فکر میکند و هم تحت تاثیر تلقینات عامل قرار دارد، حال آنکه در خواب معمولی چنین نیست. پس مکانیسم هیپنوتیزم، مربوط به سازمان ناخودآگاه است و خواب یکی از حالاتی است که در حال تمرکز یا همان هیپنوتیزم به معمول تلقین می‌شود.[4]

در هیپنوتیزم شخص هیپنوتیزم شده حالت تلقین پذیری فوق العاده‌ای را در خود احساس می‌کند و به آسانی تحت تاثیر قرار‌می گیرد، ولی حدود تلقین، محدود و منحصر است. شرایط تلقین هر چه که باشد، هنگامی موثر است که با شالوده روانی شخص هیپنوتیزم شده، اصول زندگی و قواعد اخلاقی او تضاد نداشته باشد. بر این اساس نمی‌توان فردی را وادار به ارتکاب جنایت نمود یا او را مجبور کرد که عقاید و اعتقادات خود را از ادراکات از جهان٬ تغییر دهد. هیپنوتیزم شدگان، مسؤولیت را به هیپنوتیزم کنندگان محول می‌کنند و تلقین‌های آنان را اجرا می‌کنند. ولی معمولا در حالت هیپنوتیزم شدگی کاری خلاف اصول اخلاقی خویش یا کار خطرناک انجام نمی‌دهند.[5]

به عبارت دیگر، نمی توان فرد را به انجام کاری وادار نمود، که در حالت عادی آن را انجام نمی‌دهد. ممکن است، افرادی که تحت تاثیر هیپنوتیزم مرتکب جرم می‌شوند، به این علت باشد، که میل باطنی او، برای ارتکاب آن جرم وجود دارد.

[1].والتر، جیپسون، ‌1379، شگفتی‌های هیپنوتیزم (ترجمه رضا جمالیان)، ص 169.

[2].دبلیو، جان، همان منبع، ص 343.

[3]..اتیکسون، ریچارد، همان منبع، ص 45.

[4].طاووسی، شعبان، 1366، روان شناسی هیپنوتیزم، ص 129.

[5].دبلیو، جان، همان منبع، ص344.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق:

در قانون مجازات اسلامی٬ مقنن تنها در ماده 153 به مسئله ارتکاب جرم در حال خواب پرداخته و سپس در بند الف ماده 292 همان قانون٬ ارتکاب جنایت در حال خواب را نیز٬ خطای محض دانسته است. این پژوهش٬ صرف نظر از نوع نگاه قانون موصوف٬در بحث ارتكاب جرم توسط فرد نائم، به بررسي پيرامون خواب و انواع آن و جرائم ارتكابي متصوره توسط فرد نائم و بررسي و تعريف محدوده مسئوليت كيفري وي و تبعات آن و انتساب يا عدم انتساب مسئوليت كيفري نائم و تحليل قوانين موجود و تناسب جرم ارتكابي و مجازات تعيني مي‌پردازد.

 

سؤالات تحقيق

1- مفهوم و ماهیت خواب چیست و آيا خواب داراي انواع مختلف است؟

2- آيا میتوان فرد نائم را در هنگام خواب داراي قصد و اراده تصور نمود؟

3- ماهیت جرم یا جنایت ارتکابی در حال خواب چیست؟

4- مسوولیت کیفری شخص خواب چگونه و با چه مبنایی قابل توجیه است؟

5- آيا میتوان ارتكاب جرم یا جنايت در حال خواب اعم از مصنوعی یا طبیعی را جزء جرائم عمدي متصور شد؟

Author: 92