دانلود پايان نامه حقوق:شناسایی تفاوت مقررات لایحه جدید در باب ادغام و تجزیه با قانون فعلی تجارت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  • ادغام ساده :

در ادغام ساده ، معمولا یک شرکت سهامی که سرمایه و امکانات بیشتری دارد شرکت سهامی کوچکتر وانفعالی تر را درخود جذب می کند، شرکت سهامی باز مانده درنتیجه سرمایه خود راافزایش می دهد. شرکت سهامی ادغام شده(مدغَم) جزئی از شرکت سهامی باز مانده (مدغِم) میگردد و وجود جدا گانه خود را ازدست می دهد.[1]

با این توصیف درادغام ساده شرکت جدیدی به وجود نمی آید، بلکه کلیه شرکت های تجاری طرف قرارداد دریکی ازآنها ادغام می شود. مثلا، در ادغام بین شرکت های تجاری الف و ب شرکت تجاری ب درالف ادغام می شود و یا درادغام شرکت های تجاری ( الف ، ب ، ج ) شرکت های ( ب و ج ) درالف ادغام می شود. پس از انجام قرارداد، شرکت تجاری الف باقی می ماند و شرکت یا شرکت های تجاری دیگر منحل می شود. ماده 590 قانون جدید ادغام شرکتها را به دو قسم ساده و مرکب تقسیم می کند. ادغام ساده را: به جذب یک یا چند شرکت در شرکت دیگر ادغام ساده گویند دراین ادغام شرکت جذب شده شخصیت حقوقی خود را ازدست می دهد. درمثال بالا با ادغام شرکت ب در شرکت الف شرکت ب شخصیت خود را از دست می دهد.

همان طور که گفتیم تا قبل از لایحه جدید قانون تجارت بحثی ازادغام نبود با پیش بینی این مورد مسیررا برای حل مشکلات ادغام باز کرده و تسریع را در بروز رسانی قوانین شاهد هستیم در کل درحقوق ایران، انگلیس و فرانسه چنین تنوعی را شاهد نیستیم و این حقوق ادغام شرکت ها برگرفته از حقوق شرکت های امریکا می باشد. در حقوق امریکا انواع مختلفی از ادغام ساده وجود دارد. ادغام ساده، ازحیث ارتباطی که شرکتهای تجاری ادغام کننده با شرکت های تجاری ادغام شونده دارد به سه نوع به شرح زیر تقسیم می شود.

 

 

  • ادغام با تشریفات مختصر:

در اکثرایالات متحده امریکا با تبعیت از قانون اصلاحی نمونه[2] شرکت های تجاری مصوب 1969 واصلاحات بعدی آن ، درقوانین خود مقرراتی را تدوین نموده اند که ادغام بدون رعایت تشریفات طولانی انجام شود. این نوع ادغام به عنوان (ادغام با تشریفات مختصر)[3] یا ( ادغام شرکت مادر و تابع)[4] مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و زمانی محقق می شود که بین دو شرکت سهامی رابطه مادر تابع وجود داشته باشد[5]. شرکت مادر حد اقل مالک 90% سهام هر دسته از سهامداران شرکت تابع باشد یا درعلم حسابداری به این ارتباط شرکت اصلی – فرعی گفته می شود. شرکت اصلی شرکتی است که مالک اکثر سهام دارای حق رای شرکت دیگری است که به آن شرکت فرعی می گویند. ارتباط بین شرکت اصلی و فرعی مهم است به این دلیل که شرکت اصلی توانایی کنترل شرکت فرعی را دارد .در این نوع ادغام شرکت اصلی یا مادر تنها با تصویب هیئت مدیره خود می تواند ادغام را عملی سازد و لزومی به تصویب سهامداران هیچ یک از شرکت ها نمی باشد.

اما درحقوق انگلیس در ارتباط با ادغام ساده با تشریفات مختصر، هر چند اصطلاح خاصی وجود ندارد اما درصورتی که شرکت های تجاری ادغام شونده کاملا تابع شرکت تجاری ادغام کننده باشد یا شرکت ادغام کننده دارای 80% یا بیشتر از سهام شرکت ادغام شونده باشد دادگاه می تواند لزوم تصویب مجمع عمومی شرکت تجاری ادغام کننده و ادغام شونده را حذف کند. در حقوق این کشور این اجازه به دادگاه داده شده است که حتی حقوق سهامدار اقلیت را نادیده گرفته و به فکر سهامدار اکثریت باشد و برای دادگاه فرقی ندارد که چند سهامدار در اقلیت وجود دارد و انچه مهم است این است که بیش از 80% سهام مالک طرف ادغام کننده است. قانون گذار ایران توانست بحثی را در قانون جدید تجارت لحاظ کند که درزمان اختلاف در ادغام بین شرکا لزوم تصویب مجمع عمومی حذف می شد و تنها مجمع عمومی فوق العاده فصل الخطاب به حساب امد. البته درماده 598 به این مقوله می پردازد که طرح ادغام و تجزیه به وسیله مدیران شرکت طرف ادغام و تجزیه تهیه شود و به تصویب برسد. در اساس نامه شرکت می توان تصمیم گیری در مورد تهیه وتصویب طرح مزبور رابه موافقت اولیه مجمع عمومی فوق العاده موکول کرد.پس دراین سیستم ، حقوق ایران ازحقوق انگلیس تبعیت نکرده و بیشتر متمایل به کشور امریکاست. در حقوق فرانسه موقعی که شرکت مادری شرکت وابسته خود را که 100% سرمایه آن به شرکت مادرمتعلق است درخود ادغام می کند شرایط خاص و سخت تراعمال می شود این شرایط در بند 1ماده378 و مواد 388 و 389 قانون شرکت های تجاری پیش بینی شده است از جمله :

– عدم لزوم تشکیل مجمع عمومی شرکت وابسته

[1] محمد عیسائی تفرشی، حقوق تجارت، مباحثی تحلیلی ازحقوق شرکتهای تجاری، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس (چاپ اول،1386)، ص91.

[2] این قانون مجموعه قواعدپیشنهادی است که کانون وکلای امریکا آن را براساس مقررات روز تدوین نموده است.پس ازچند بار تجدیدنظر درآن درسال1969 قانون شرکتهای تجاری به صورت نمونه توصت کانون وکلای امریکا پیشنهاد گردید وبیشتر ایالات انرا پذیرفته اند.این قانون چندین بار اصلاح شده است وتحت عنوان قانون اصلاحی نمونه شرکتهای تجاری از آن یاد میگردد.

                                                                                                                                                                                                       Long form merger   [3]

                                                                                                                                                                                            Parent subsidiary merger  [4]

[5] احمد بیگی حبیب آبادی، منبع پیشین.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

ح: اهداف مشخص تحقیق

مهمترین اهداف نگارنده عبارتند از: الف) بررسی و تبیین ادغام و تجزیه شرکت های تجاری در لایحه جدید و بیان مسائلی مجهول در این مقوله و ارائه راهکارهایی برای تسریع در عمل ادغام و تجزیه

ب) شناخت اصول حقوقی حاکم بر عمل تجزیه و ادغام

د:  سؤالات تحقیق

  • آیا بین قوانین فعلی و لایحه جدید تفاوتی در باب ادغام و تجزیه وجود دارد؟
  • آیا ادغام شرکت تجاری خارجی با شرکت ایرانی از نظر حقوقی امکان پذیر است؟
  • در صورت قابل اعمال بودن عمل ادغام و تجزیه آیا این فرآیند در همه شرکتها به یک صورت رخ می دهد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

Author: R2jbMtYu2I