دانلود پايان نامه حقوق:ديدگاه فقه اسلامي ( اعم از اهل سنّت و اهل تشيّع) در خصوص احکام راجع به ازدواج با غير مسلمان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

آشنایی بیشتر با صورت های نکاح مسیار و یومیه

1- شخصی برای تجارت یا برای تحصیل به شهر یا کشوری دیگر می رود و برای این که خود را از فعل حرام نجات دهد با زنی در آن شهر به صورت دائم ازدواج می کند و زوجه در نفقه ومبیت به زوج سخت نمی گیرد؛ یعنی: هرگاه این فرد فرصت یافت می توانند باهم باشند .

2-بعضی از بیوه زنان به علت نداشتن مشکل مادی با بخشیدن نفقه و نوبت شب گذاری خود، بامردی ازدواج می کنند تا از حقوق زناشویی بهره مند شده و از منکرات به دور باشند .

3-فرد متاهلی همسری دیگر را به گونه ای اختیار می کند که همسر اول وی با خبر نشود و این عمل را به این خاطر انجام می دهد که زندگی اش با همسر اول دچار مشکل نشود وبر اثر نکاح دوم مشکلات پیدا نشود و ازدواج دوم را از او پنهان نگه می دارد.

در هر سه صورت؛ تمام شرائط و ارکان عقد نکاح شرعی از قبیل گواه، تعیین مهر، ثبوت نسب برای فرزندان از زن و مرد، رضایت طرفین و الفاظی که بر دوام نکاح دلالت کند و….. وجود دارد. ودر بحث ادامه زندگی یا جدائی هم مانند بقیه متاهلّین اند که زندگی زناشوئی را ادامه می دهند واگر از ادامه زندگی منصرف باشند، بوسیله طلاق ؛ زندگی زنا شوئی را قطع می نمایند ومانند متعه، موقت نبوده وخود بخود جدائی واقع نمی شود.[1]

نکاح لیلیات و نهاریات :

نوع دیگری از نکاح تحت عنوان ((نِکاحُ لِلیاتٍ و نَهارِیاتٍ )) یعنی ازدواج روزانه یا شبانه از زمان قدیم در کتابهای فقهی اهل تسنن مطرح بوده و مورد بحث قرار گرفته است . در تعریف آن گفته شده ((هِی الَتِی تَنکِحّ عَلی اَنَها تَاتِی زَوجَها نَهارًا وَ لا تَاتِیهِ لَیلًا اَو بِالعَکسِ))[2]

در این ازدواج زن با شرائطی که ضمن عقد با شوهرش کرده است ، روزها خارج از منزل مشغول کار است و فقط شبها در منزل شوهرش سکونت دارد و به اصطلاح ، همسر شبانه است و یا این که شب ها بیرون از منزل و روزها در منزل همسرش حضور دارد و همسر روزانه میباشد. در مورد جواز این ازدواج اختلاف نظر دارند . جمعی قائل به بطلان و جمعی دیگر قائل به جواز آن شده اند. بنا به نقل مروزی، احمد حنبل گفته است: ((اِن تَزوَجَ النَمارِیاتٍ اَو الِیلِیاتٍ لَیسَ مِن نِکاحِ الاِسلامِ))[3]

جهات اشتراک و افتراق (نکاح دائم ، نکاح مسیار و متعه)

اگرچه نکاح مسیار نوعی نکاح دائم است و میان آنها رابطه عام و خاص حاکم است ، لیکن با تنازلی که در آن از حقوق زوجیت میشود و با شرایط ویژه ای که از حیث نتیجه دارد از جهاتی با نکاح دائم معمولی متمایز است و به مشترکات آن با ازدواج موقت نسبت به نکاح دائم افزوده میشود.

لذا بجهت اشتراک و افتراق آنها اشاره میکنیم .

جهات مشترک

1- عقدی هستند مشتمل بر ایجاب و قبول (مجرد تراضی و معاطات کافی نیست) و تعیین زوج و زوجه و مهر

2- در هر سه عقد باید به الفاظی خاص از قبیل انکحت ، زوجت و متعت باشدنه هر لفظی

3- در هر سه باید زن خالی از موانع شرعی نکاح بوده و باشد و برای عقد صلاحیت داشته باشد

4- احتیاج به شروط عامه از قبیل : بلوغ ، عقل ، اختیار و مانند آنها دارد

5- ماهیت مشترک دارند بعنوان (نکاح و زواج) برآنها صدق میکند و همین که عقد بطور صحت واقع شد ، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف آنها درمقابل یک دیگر برقرار میشود

6- اولاد ملحق به ملحق به پدر و مادرند و تمام احکام مربوط به ولد از قبیل : محرمیت ، ارث ، نفقه ، حضانت و ولایت به آنها مترتب است . فرزند ملحق به شوهر است اگر چه عزل کرده باشد

7- بعقیده بسیاری اذن ولی در عقد باکره لازم است . بعضی هم آن را لازم نمیدانند و نیز بر اساس نظریه مذاهب شافعی ، حنفی ، حنبلی حضور شهود در زمان اجرای عقد از شرائط صحت عقد است . از این لحاظ نیز فرقی بین این سه نکاح وجود ندارد .

8- با فسخ نکاح ، طلاق (بذل یا پایان مدت در ازدواج موقت) در صورت وقوع واقعه و نیز وطی به شبهه ، زن باید عده نگه دارد. البته مدت عده در ازدواج موقت کوتاه تر از عده نکاح دائم و مسیارمیباشد . درصورت عدم مواقعه و هم چنین یائسه بودن زن ، عده نیست ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود .

9- در صورتی که معلوم شود عقد نکاح باطل بوده و نزدیکی اتفاق نیفتاده زن حق مهر ندارد و اگر نزدیکی اتفاق افتاده باشد و زن در حال وطی ، جاهل به فساد عقد بوده و زن مستحق مهرالمثل است

10- حرمت ازدواج با زن مشرک .

11- منتشر شدن حرمت به سبب دامادی و شیر دادن و حرمت جمع بین اختیین

[1] – http://www.sunnatonline.com

[2]– ابن حنبل – احمد – مستجدات فقهیه – ص 172 و 173 – چاپ بیروت – انتشارات دارالفکر –  بی تا

[3]– همان

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی

 *ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان در فقه اسلامی چگونه است؟

  سوالات فرعی

1- پیشینه ازدواج در ادیان الهی همچون مسیحیت ، یهودیت و ……. چگونه بوده است؟

2- ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه فقه امامیه و عامه چگونه است ؟

3- ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب چگونه است؟

4- ازدواج زن مسلمان با مردغیراهل کتاب چگونه است؟

اهداف تحقيق

* تبيين ديدگاه فقه اسلامي ( اعم از اهل سنّت و اهل تشيّع) در خصوص احکام راجع به ازدواج با غير مسلمان.

* تبيين ديدگاه قرآن و روايات در خصوص ازدواج با غير مسلمان.

* بيان و تشريح قوانين مدني ايران در موارد ازدواج با غير مسلمانان.

Author: R2jbMtYu2I