پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه حقوق:جامعه و توسعه حقوق بین الملل در راستای نیاز کارگر

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

-پیدایش حقوق کار فراملی

تا اواخر دهه 1970 میلادی، حقوق بین المللی کار، تقریبا به طور انحصاری از استانداردهای سازمان بین المللی کار تشکیل شده بود. گرچه این امر هنوز در بسیاری از کشورها مصداق دارد، اما در منطقه اروپا وضعیت به گونه متفاوتی است زیرا قوانین جامعه اروپا، امروزه در حوزه کار و اشتغال بر روند شکل گیری قوانین داخلی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا و دیگر دول خارج از آن تاثیر چشم گیری دارد. همچنین قوانین جامعه اروپا بر قوانین کار سه عضو از چهار عضو منطقه اقتصادی آزاد اروپا نیز که جهت تشکیل منطقه اقتصادی اروپا با اتحادیه اروپا توافق نموده اند، موثر است. علاوه بر این برخی دیگر از دول اروپایی نیز در روند بازبینی و اصلاح قوانین مصوب اتحادیه اروپا از جمله قوانین کار به طور گسترده ای از مجموعه قوانین اتحادیه اروپا استفاده نموده اند. این امر به ویژه در خصوص دولتهای متقاضی عضویت در اتحادیه اروپا نظیر ترکیه و کرواسی که قوانین کار آنها به شدت تحت تاثیر قوانین اتحادیه اروپاست مصداق دارد.

زمانی که معاده رم امضاء شد، هدف برخی از مقررات آن، که حاوی ارزش اجتماعی بودند، از جمله مانند شروط مربوط به آزادی جابجایی کارگران و دستمزد برابر زنان و مردان، زمینه سازی اعمال اختیارات و نظارت بهتر بر بازار مشترک بود و حمایت از کارگان مد نظر تدوین کنندگان و دول عضو نبود. سرانجام در سال 1976، دیوان دادگستری اروپا در قضیه دفرن دوم، خاطر نشان ساخت اصل برابری دستمزد از ماهیت اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. با این وجود از دهه 1970، به بعد جامعه اروپا پیرامون مسائلی مانند اخراج های دسته جمعی، برابری دستمزد و برخورد برابر با زنان و مردان، حمایت از حقوق کارگران در موارد ورشکستگی کارفرما، شروع به قانونگذاری نمود. به استثنای دستورالعمل برخورد با زنان و مردان، کلیه دستورالعمل هایی که بر اساس ماده 94 معاهده جامعه اروپا تصویب شده اند، به جامعه اروپا، اختیارات لازم جهت وضع قوانین مرتبط با نظارت و اداره بهتر بازار مشترک را اعطاء نموده است.(عیسی زاده،19،1386)

با تصویب منشور حقوق بنیادین اجتماعی کارگران در 9 دسامبر 1989 با وجود مخالفت شدید انگلیس که ناشی از هراس این کشور از توسعه حیطه عمل جامعه اروپا در ورای حدود تعیین شده در معاهده رم بود، گام دیگری در راستای حمایت از کارگران برداشته شد. با عضویت منشور، دغدغه جامعه اروپا در خصوص حمایت از کارگران، از مبنای سیاسی برخوردار شد. در منشور حقوق بنیادین اجتماعی کارگران، نوزده اصل کلیدی مطرح شد که بر مبنای آن الگوی کلیدی اروپا تنظیم و توسعه یافت.

در کنفرانس بین الدولی 1992 پیرامون اتحادیه سیاسی دول اروپا، گام دیگری در جهت حمایت از کارگران برداشته شد و توافق نامه ای پیرامون خط مشی اجتماعی تصویب گردید. دوباره دولت انگلستان با آن مخالفت نمود و به همین دلیل،؛ توافق نامه مذکور در قابل پروتکل الحاقی به معاهده اتحادیه اروپا یا معاهده ماستخریت که برای 11 دولت از 12 دولت عضو جامعه اروپا الزام آور است ضمیمه شد. پس از آن تحول دیگری که به وقوع پیوست آن بود که در فوریه 2001 در شهر نیس توافق نامه ای امضاء شد که در بردارنده فصل مهمی پیرامون حقوق کارگران است. منشور مذکور عمدتاً از مفاد منشور حقوق بنیادین اجتماعی کارگران الهام گرفته شده است. 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

  • چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟
  • علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟
  • از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟
92