دانلود پايان نامه حقوق:تحلیل مبانی اخلاقی فلسفه اخلاق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم پراکنده کیفری

در این مبحث به لحاظ تعدد گسترده جرایم پراکنده کیفری و محدودیت در بحث در مورد تمام آنها ناچار به انتخاب و بررسی برخی برای این رساله شدیم.بر این اساس در ابتدا جرم پولشویی را با تاکید بر قوانین بین المللی و داخلی و اثر مخربی که از لحاظ اقتصادی بر یک کشور می تواند داشته باشد مورد بررسی و مداقه قرار دادیم.پس از آن تحصیل منفعت در معملات دولتی مورد مطالعه قرار گرفت.در معاملات دولتی همان طور که اشاره خواهیم کرد حجم بالای مقادیر پیمان باعث اهمیت موضوع می گردد به گونه ای که در این قرادادها که داخل در نظام حقوق عمومی قرار دارند همه چیز بر اساس منافع عمومی تعبیر ئ تفسیر می شوند و تبانی و تحصیل منفعت در آن مضرات زیادی برای مردم و سیستم اقتصادی کشور دارد.

پس از آن اشاره ای کوتاه به جرایم مطبوعاتی خواهیم داشت و جرم انگاری در حوزه مطبوعات با توجه به تحدید آزادی های عمومی موضوع بحث می باشد. جرایم انتخاباتی  نیز به لحاظ ارتباط مستقیم با منافع جامعه و شیوه  خاص جرم انگاری آن در ایران با اشاره به همان رویه در دیگر کشورها بررسی و مطالعه خواهد شد.خشونت علیه زنان،تروریسم،اعتیاد،جرایم کامپیوتری،نسل کشی و جرم سیاسی نیز از موارد دیگری است که مورد بحث واقع خواهد شد.

 

از جمله پدیده‌هایی که همگام با جهانی شدن و پیشرفت علم و فن آوری، جامعه جهانی را در معرض تهدید قرارداده و واکنش‌های مختلف جهانی، منطقه‌ای و داخلی را در پی داشته است، پدیده پولشویی است. گرچه‌ این پدیده همواره در غالب جرایم اقتصادی کم و بیش وجود داشته، لکن بصورت امروزی آن که غالباً سازمان یافته و حرفه‌ای بوده و نظم و امنیت و ثبات اقتصادی جامعه را در معرض خطر قرار می‌ دهد، بروز نیافته بود. با توجه به خطرات فزاینده‌ این پدیده و لزوم مبارزه با پدیده‌های خطرناک و پیشگیری آنها، کشورهای مختلف درحقوق داخلی خود، پولشویی را جرم‌انگاری کرده و با امضاء تفاهم نامه‌ها و قراردادهای دوجانبه برای مبارزه با آن گامهای مهمی‌ را برداشته‌اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

تحقیق پیش رو در ابتدا با طرح سوالاتی در طرح مقدماتی روبرو بوده است که به ذکر آن می پردازیم.

-1سوال اصلی تحقیق آن است که مبانی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران به خصوص در جرایم تعزیری و بازدارنده کدام اند؟در واقع با بررسی ماهیت و علت وجودی و توجه به فلسفه جرم دانستن مواردی که مطرح می کنیم در حد بضاعت نگارنده به سوال مذکور در جای جای تحقیق پاسخ داده می شود.

-2اما باید توجه نمود که پرسش مذکور لاجرم پرسش های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.از جمله آنکه دستگاه قانونگذاری یا پارلمان کشور تا چه حد به مبانی و اصول جرم انگاری در وضع قانون خود را مقید و پای بند می داند؟

-3سوال دیگر آنکه به فرض تشخیصی درست جرم انگاری آیا اقدام مقنن در فرآیندهای دیگر جرم انگاری،مثلا در تعیین نوع و مقدار مجازات اقدام صحیحی است یا خیر؟

پاسخ به سوالات مذکور و از این دست سوالات در این رساله مد نظر قرار گرفته و به تناسب موضوع در هر مبحث بدان پاسخ گفته ایم.

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر از دو جهت علمی و تئوری و آکادمیک و هم از جهت عملی حائز اهمیت است و می تواند مورد استفاده اهل علم و دانشجویان از جهت تئوریک و هم مورد استفاده قضات و وکلاء و قانونگذاران مانند کمسیونهای حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و اعضاء محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه دستگاه قانونگذاری کشور با توجه به این که عملا قانونگذار واحد در کشور وجود ندارد  و… از جنبه عملی قضیه قرار گیرد.

Author: 92