دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دلایل ممنوعیت

2-3-1-1-1-عدم جواز تغییر اعضاء

حق بر سلامت یکی از مواردی است که در خصوص حقوق پزشکی از آن بحث شده است. از جمله حقوق بنیادین شناخته شده برای بشر در نظام بین الملل «حق بر سلامتی»[1] است که جایگاهی بس رفیع در معاهدات  و عرف های جهانی دارد.این حق به صراحت موضوع بسیاری از اسناد بین المللی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و… قرار گرفته است[2] و تعهد دولتها به احترام و رعایت موارد پیش بینی شده در این اسناد از راه های گوناگون تضمین گردیده است.[3]مطابق ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر:«هر کس بر چنان سطحی از زندگی حق دارد که برای سلامتی و رفاه خود او و خانواده اش،از جمله غذا،پوشاک،مسکن و مراقبت پزشکی و خدمات ضروری اجتماعی کافی باشد…» همچنین مطابق ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی:

«1-کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به تمتع از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن الحصول به رسمیت می شناسند.

2-تدابیری که کشورهای طرف این میثاق برای تامین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد شامل اقدامات لازم برای تامین امور ذیل خواهد بود:

الف-تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان-مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان

ب-بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات

ج-پیشگیری و معالجه بیماریهای همه گیر-بومی-حرفه ای و سایر بیماریها همچنین پیکار بر علیه این بیماریها

د-ایجاد شرایط مناسب برای تامین مراجع پزشکی و کمکهای پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء به بیماری

بنابراین در رابطه با حق بر سلامت و ارتباط آن با بحث می توان گفت یکی دیگر از دلایل مخالفت با تغییر جنسیت از نظر پزشکی این است که مجاز بودن تغییر جنسیت مستلزم مجاز بودن برداشت و از بین بردن اعضایی است که از بدن شخص موضوع تغییر جنسیت برداشته می شود تا اعضای مصنوعی جنسیت مخالف در جای آن گذاشته شود، در حالیکه حرمت و ممنوعیت از بین بردن اعضاء بدن از ضروریات است و کسی نمی تواند با از بین بردن عضوی از بدن خود یا از بین بردن اعضاء بدن دیگری به او صدمه وارد کند.[4]

البته این دلیل به نظر می رسد قابل نقد باشد. زیرا در صورتی می توان تغییر جنسیت را به طور مطلق ممنوع دانست که ضرورت ایجاب کند. اگر از اصول و احکام ثابت اسلام باشد باید از مصلحت اجتماعی چشم‌پوشی کرد و اصل را قربانی فرع نکرد؛ اما هر گاه حکم مذکور از احکام متغیری باشد که شکل اجرایی احکام ثابت است، مصلحت اجتماعی بر خلاف آن حاکی از آن است که شکل اجرایی در این زمان باید به گونه‌ای دیگر باشد، به‌گونه‌ای‌که حاکم در جهت حفظ مصلحت اجتماعی مقرر کند.

[1] Rights to helth

[2] شمعی، محمد، اسناد بین المللی و قوانین کشورهای اروپایی در مورد جرم انگاری انتقال ویروس ایدز، نشریه مدرسه حقوق، بهمن 1389، ص 75

[3] حبیبی مجنده،حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر،نشریه حقوق بشر،جلد 2،شماره 2،بهار و تابستان 1386،ص 7 به بعد

[4] مدنی تبریزی،لفوائد‌فوائد القمیة، نشر اسماعلیان، چاپ دوم، 1418 ق، ص49

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

آیا تغییر جنسیت موجب تغییراتی در حقوق اجتماعی، سیاسی و روابط اشخاص با دیگران می شود یا خیر؟

تغییر جنسیت در زمینه حقوق خانوادگی چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

دسته‌ها: پایان نامه حقوق