دانلود پايان نامه حقوق:بررسی شورای امنیت و وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مجازات ها

اساسنامه دادگاه، با الهام از تحولی کنونی جامعه بین المللی که تمایل به لغو مجازات اعدام دارد، بحق تنها کیفرهای زندان را پیش بینی می کند (بندهای 1 و2 ماده 24 )[1].  از این نظر، اساسنامه دادگاه محدود کننده تر از اساسنامه های دادگاه نورمبرگ (مواد 27 و 28 ) و دادگاه توکیو (ماده 16) است که به آن ها اجازه میداد مجازات اعدام یا «هرگونه کیفری را که دادگاه عادلانه بداند» اعمال نمایند. همچنین محدود کننده تر از کنوانسیون 1937 است که پذیرفته بود دیوان کیفری، مجازاتی را که در حقوق دولتی که از دیوان تقاضای رسیدگی کرده یا دولتی که عمل در خاک آن به وقوع پیوسته است، مقرر می دارد و اگر قوانین مختلف و موازی وجود داشته باشند، دادگاه مکلف است «قانونی را که شامل مجازات کمتر است» اعمال کند (ماده 21).

اساسنامه نه کیفر نقدی تعیین کرده است و نه مجازات جایگزین. حتی هزینه و مخارج دادرسی به عهده محکوم نیست. لازم است یادآوری شود که هزینه دادگاه از محل بودجه عادی سازمان ملل تأمین می گردد (ماده 32 ).

درباره دامنه مجازات زندان، اساسنامه پیش بینی کرده است که باید به جدول عمومی مجازات های زندان معمول در دادگاههای یوگسلاوی سابق مراجعه کرد (بند 1 ماده 24 ). بنابراین، مجازات های کیفری حقوق داخلی در مورد جرایم بین المللی اعمال میگردد. این تصمیمی عاقلانه است زیرا قاعده «هیچ عملی جرم نیست مگر آن که کیفری قانونی برای آن تعیین شده باشد» نقض نمی شود، از آن رو که مجازات ها همان هایی هستند که حقوق معمول در کشوری که جرم درآن ها ارتکاب یافته است، پیش بینی می کند.

کنوانسیون 1937 نیز نظامی تقریباً مشابه پیش بینی کرده بود. ما نمی دانیم که آیا حقوق کیفری قابل اجرا در یوگسلاوی یا در جمهوری های جدید، مخصوصاً برای جرایم مندرج در اساسنامه، مجازاتی تعیین کرده است یا نه. درصورتی که مجازات تعیین نکرده باشد، می توان به محض این که مجازاتی برای جرایم منطبق با آنها در حقوق عمومی تعیین گردید، آنها را در دادگاه اعمال نمود. این تصمیمی است که بسیاری از دولت هایی که با مسأله تعقیب جنایت کاران جنگی مواجه بودند و قانون مجازات آن ها به ویژه برای جنایات جنگی، مجازاتی تعیین نکرده بود، آن را پذیرفتند. استدلال این بود که این جنایت ها منطبق با نوع جرایم حقوق عمومی است و در نتیجه می توان عاملان آن را، تا هنگامی که حقوق جنگ آن جنایات را مجاز نشمرده است، محکوم کرد.

در قلمرو مدنی، دادگاه «می تواند به استرداد کلیه اموال و منابعی که محکومان از راه های غیر قانونی تحصیل کرده اند به صاحبان آن ها رأی دهد» (بند3 ماده 24 ). اگر این موضوع تصریح هم نشده بود، به عقیده ما، مسلماً این «استرداد» مانند هرگونه رفع خسارت مدنی متضمن قاعده «اعاده کامل اموال به صاحب آن» بود که این قاعده نیز شامل دو قاعده زیر است: «جبران خسارتی که مستقیماً معلول عمل مشتکی عنه است» و «جبران عدم النفع» اگر این نکات در مورد خطاهای مدنی صادق باشد، به طریق اولی باید در مورد خطاهای کیفری نیز ملاک قرار گیرد.

  • از سال 1971 تاکید کرده است که هدف مطلوب، لغو کامل مجازات اعدام است. همچنین رجوع شود به پروتکل شماره 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورخ 28 آوریل 1984 دومین پروتکل اختیاری راجع به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مورخ 15 دسامبر 1989.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق:

هدف در این تحقیق این است که چگونه به این نتیجه برسیم، که از نهادهایی مانند شورای امنیت، استفاده بهینه تر و مطلوب تری در راستای حفظ صلح و برقراری امنیت و دوستی و همکاری بین المللی شده و از هر چه سیاسی شدن چنین نهادهایی کاسته شود.

در نهایت این نوشته و تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر می باشد:

  1. آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟
  2. آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟
  3. تصمیم شورای امنیت برای تاسیس چنین دادگاهی بر چه بنیانی استوار است؟

در ادامه به این سوالات پاسخ داده خواهد شد، اما ابتدا باید با دلیل ایجاد این دادگاه و ساختمان و ساختار آن، همینطور با دادگاه های دیگری که ایجادشان زمینه شکل گیری و سنگ بنای دادگاه یوگسلاوی سابق بود آشنا شویم. به نهاد شورای امنیت و وظایف آن می پردازیم، به مقایسه ای بین دادگاه یوگسلاوی با دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی می پردازیم. و در پایان به فرضیه نهایی خود می رسیم.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

Author: 92