پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه حقوق:بررسی جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

   

گفتار دوم-بزه دیدگی زنان[1]

بعضی از طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیستی و اجتماعی پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده شدن را دارا هستند و بر اساس یافته های جرم شناسی بزه کاران بالقوه قربانیان خود را از میان افرادی انتخاب می کنند که جرم بر روی آنها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد.اما با این وجود بر اساس یافته های جرم شناسان زنان علاوه بر آن که کمتر از مردان مرتکب جرم می شوند میزان بزه دیده گیشان نیز کمتر از مردان است.اما در جرایمی مانند همسر(زن) آزاری،تجاوز جنسی علیه زنان و… بزه دیدگی زنان بالاست.خشونت علیه زنان باعث شد که محققان به یک سری پژوهشهای بزه دیده شناسی روی آورند که این امر به مجموعه ای از نتایج کلی و همه گیر برای بزه دیدگان انجامید.شکل گیری انجمن های فمینیستی که نه تنها خواستار برابری زنان و مردان هستند،بلکه هر گونه سلطه مردان و خشونت علیه زنان را نفی می کنند نخستین بار در ایالات متحده آمریکا صورت گرفت.فمینیستها ریشه اصلی خشونت علیه زنان را در ساختار اجتماعی پدر سالارانه خانواده ها جستجو می کنند.[2]

مشکلی که در مورد اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وجود دارد این است که،بر خلاف دخالت در محیط جامعه و کاهش عوامل قربانی کننده ،دخالت در زندگی خصوصی زوجین و هدایت آنان دشوار و غیر ممکن می باشد، و از این رو خشونت علیه زنان اغلب مخفی می ماند یا پس از مدت زیادی از ارتکاب بزه اقدامات حمایتی صورت می گیرد.خشونت علیه زنان ممکن است روانی،جسمی،جنسی و یا مالی باشد.    خشونت روانی هر نوع گفتار و کردار خشنی است که سلامت روحی و روانی فرد را به خطر می اندارد.مانند اهانت،تحقیر،فحاشی و …

خشونت جسمی به هر نوع رفتار خشونت آمیزی می گویند که  منجر به آسیب و صدمات جسمی می شود.مثل ضرب و شتم،خفه کردن،اسید پاشی و… اما خشونت جنسی هر نوع رفتار تبعیض آمیزی است که موجب سوء استفاده و آسیب و صدمه جنسی شود.مانند،مزاحمت و تماس بدنی،ختنه دختران،زنای با محارم و.. .نهایتا خشونت مالی هر نوع رفتار خشونت آمیزی است که موجب تحت فشار قرار دادن و آزار و تبعیض مالی می شود.مانند عدم تامین نیازهای ضروری وی و استفاده از دارایی و اموال زن و…[3]    اما از دیگر پدیده هایی که با بزه دیدگی زنان پیوند خورده است فرار زنان و دختران جوان از خانه است.این معضل که نوظهور نبوده به دنبال خود جرائم و انواع انحرافات اجتماعی را یدک می کشد.فرار در واقع پاسخی است به یک موقعیت دردناک و نجات از آزردگی ها،دور شدن از تعارض ها،حقایق،انکار واقعیت های تلخ زندگی مثل http://lawfile.ir/به مواد مخدر و الکل،افراط در شهوت رانی و یا پشت پا زدن به ضوابط و مقررات و تن دادن به آلودگیها.[4]

اما گذشته از انواع گوناگون پدیده بزهکاری که ممکن است بر زنان عارض گردد اشاره ای کوتاه به حمایت های ملی و بین المللی در این زمینه در غالب کنوانسیون محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و قانون مجازات اسلامی خواهیم داشت.

[1] female victims

[2]مصاحبی،محمد رضا،عوامل موثر در همسر آزاری و راهکارهای پیشگیری از آن، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان 1382 ،ص 502.

[3]رازانی،نرگس، مجموعه مقالات اولین همایش تبیین علمی بزه دیدگان و راهکار های پیشگیرانه؛دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خوراسگان،آبان 1382 ،ص 302.

[4]بیابان گرد،احمد،روانشناسی نوجوانان،نشر دفتر نشر فرهنگ اسلامی،سال 78،ص 317.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق

1-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟

2- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

92