دانلود پايان نامه حقوق:ارائه سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر سرقت سایبری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل جرم شناختی سرقت در فضای سایبری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

وسیله ارتکاب جرم

نوع و وسیله ارتکاب جرم در سرقت داده­های رایانه­ای دارای اهمیت نمی­باشد; بلکه مهم، این است که سرقت داده­ها از طریق سامانه­های رایانه­ای و مخابراتی صورت پذیرد; لذا مواردی چون ربودن دیسک فشرده حاوی داده­های متعلق به دیگری، مشمول احکام سرقت سنتی خواهد بود.

 

3-2-2-2-  عنصر مادی سرقت سنتی

 

تعریف جرم سرقت طبق ماده267 قانون مجازات اسلامی1392 چنین است « سرقت عبارت است ربودن مال غیر». طبق تعریف ارائه شده رکن مادی جرم سرقت یک فعل مثبت مادی خارجی است. که این فعل مثبت مادی خارجی به صورت خارج کردن و بردن مال منقول متعلق به دیگری ظهور می­یابد. سه رکن در عنصر مادی بزه سرقت وجود دارد.[1]

 

 

 

 

 

 

3-2-2-2-1– ربودن

 

رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست.[2] ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌‌اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجه‌‌اش خارج نمودن مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد. [3]

بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند، مصداق پیدا می‌کند.[4] لازمۀ ربودن این است که شخص سارق مخفیانه یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال بدون توجه و بر خلاف میل و رضایت او مبادرت به تصرف مال دیگری نماید.[5]

بنظر می‌رسد که در حقوق ایران، صرف رضایت ظاهری مالک مال در دادن مال خود به دیگری موجب عدم تحقق عنصر ربایش نشود، بنابراین کسی­ که با تهدید کردن به وسیله اسلحه مال دیگری را گرفته می‌گریزد و یا مالی را به بهانه دیدن از مغازه دار گرفته و فرار می‌کند، از نظر قانون ایران مرتکب عمل ربایش و در نتیجه سرقت می‌شود.[6] در هر حال فقدان این جزء (ربودن) مانع تحقق جرم سرقت است، لذا اگر شخصی از روی علم چیزی را به دیگری بدهد و دیگری آنرا با قصد تصرف تملک کند، به فرض اینکه تحویل دهنده نیز به طور واقعی اشتباه کرده باشد، عمل ربودن تحقق نیافته است.[7]

.[1]  یزدانیان م، سرقت مستوجب حد، مجله دادرسی، شماره 19، ص 38.

.[2]  میر محمد صادقی ح؛ 1383، حقوق کیفری اختصاصی (جرائم علیه اموال و مالکیت) تهران، میزان، چاپ اول، ج 11، ص 205.

.[3]  یزدانیان م،همان، ص 38.

[4] . میرمحمد صادقی ح، همان، ص 205.

.[5]  گلدوزیان ع ، 1383، حقوق جزای اختصاصی، تهران، ماجد، ج 8، چاپ اول،  ج 1، ص 437.

.[6]  میر محمد صادقی ح، همان، ص 206.

.[7]  حبیب زاده م، همان، ص 41.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

–  بررسی عوامل موثر بر بروز و افزایش سرقت سایبری.

– ارزیابی موضع عملکرد مقنن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با پیشگیری و مقابله باسرقت سایبری.

– سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر سرقت سایبری.

– ارائه راهکارها و پیشنهاد­ها جهت پیشگیری و کاهش سرقت در فضای سایبری.

1-5- سوال­های تحقیق

 

1-آیا پیشرفت اینترنت در سرقت سایبری موثر است؟

2-آیا بین فقر و سرقت سایبری رابطه ای وجود دارد؟

3-آیا عوامل سیاسی در سرقت سایبری موثر است؟

4-آیا نبود قانون با مجازات شدید در سرقت سایبری موثر است؟

Author: 92