دانلود پايان نامه حقوق:ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حدود اختیارات ضابطین عام قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

تحقيقات مقدماتي

يكي از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعواي عمومي‌، مرحله تحقيقات مقدماتي است. علت اهميت اين مرحله اين است كه ازنظر زماني، معمولاً مدت زيادي از تاريخ وقوع جرم تا انجام تحقيقات نگذشته و دلايل و آثار جرم ازبين نرفته است، شهود احتمالي هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و اين احتمال وجود دارد كه متهم هنوز متواري نشده يا براي رهايي ازمجازات با شركاء و معاونين خود دست به تباني نزده باشد. بدين ترتيب تحقيقاتي كه دراين هنگام صورت مي‌گيرد. تأثير زيادي درحفظ و جمع آوري دلايل و تشكيل پرونده ای كامل و آماده براي رسيدگي در دادگاه داشته، اهميت اقدام بموقع و سريع مرجع تحقيق در اين زمينه انكار ناپذيراست. ازاينرو، سرعت درانجام تحقيقات مقدماتي بايد بعنوان يك اصل حاكم بر تحقيقات شناخته شود، بدون اينكه دقت مقام تحقيق و رعايت حقوق متهم دربرابر آن فدا گردد. [1]

گفتار اول : تعاريف تحقيقات مقدماتي

از تحقيقات مقدماتي بعنوان بخش اساسي دادرسي كيفري، تعاريف متعددي بعمل آمده است، يكدسته از اين تعاريف عقايد و نظرات حقوقدانان است و تعريف بعدي، نيز تعريفي است كه قانون آيين دادرسي كيفري ازاين واژه بدست داده است. [2]

1-تعاريف حقوقدانان: برخي از حقوقدانان در بيان مفهوم اصطلاح مذكور، آن را دردو مفهوم عام و مضیق بررسي كردند. تحقيقات مقدماتي در معني وسيع در مقابل تحقيقات دفاعي در جلسه دادگاه قرار دارد و در مفهوم مضيق آنرا مجموعه اقداماتي كه به هدف كشف جرم، جلوگيري از امحاء آثارجرم و فرار متهم يا هرگونه اقدام ديگر از سوي ضابطان قضايي انجام مي‌گيرد دانسته‌اند بنابراين تحقيقات مقدماتي عبارت است از مجموعه اقدامات و تحقيقاتي است كه از سوي ضابطان قضایی رأساً يا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضايي و نيز ساير مقامات صالح قضايي بمنظور تسهيل و تمهيد دلايل، اعم از دلايل اثبات جرم و دلايل مفيد به حال متهم با توجه به اصل برائت صورت مي‌پذيرد و هدف اصلي آن آماده سازي پرونده و تسهيل و تسريع رسيدگي در دادگاه است. [3]

مؤلفين كتاب آيين دادرسي كيفري فرانسه نيز دو تعريف ارائه كردند:

الف: معناي عام كلمه؛ عبارت است از جستجو و جمع آوري عناصري كه به منظور امكان اتخاذ تصميم براي قاضي مرجع رأي تهيه مي‌شود.

ب: درمفهوم محدود كلمه؛ عبارت است از تحقيقاتي كه بوسيله بازپرس به كمك اختيارات مخصوص انجام مي‌شود كه قانون به او سپرده و استفاده از آنها تشريفات متعدد و سختي دارد. تحقيقات مقدماتي كه به محض كشف جرم شروع شده است به منظور تهيه كليه عناصري است كه اجازه شناخت حقيقت را با صريح ترين صورت ممكن بدهد. [4]

[1] . خالقی، علی ، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهردانش، ص 136.

2 . شاملو احمدی ، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار، ص 16.

  1. 3. آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت. 1375، ص 10.
  2. 1. لواسور، ژرژاستفانی، گاستون بلوک، برنار، آئین دادرسی کیفری، ترجمه دکتر حسن دادیان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، ص 777.

    

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی

– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود

– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص

– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام

– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی

د: سئوال های تحقیق

1- ضابطین عام قضایی چه کسانی هستند؟

2- دامنه اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود چیست؟

3- تفاوت اساسی ضابطین عام و ضابطین خاص چیست؟

4- راهکار اساسی برای داشتن پلیسی آگاه و مطلع به قوانین و مقررات موجود و تاثیر آن در امنیت اجتماعی و قضایی چیست؟

Author: 92