پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه بررسی ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اعمال حقوقی

حوادثی که در اجتماع رخ می‌دهد و بر آن آثار حقوقی بار است، به دو گروه ممتاز «اعمال حقوقی» و «وقایع حقوقی» تقسیم شده است:

1ـ وقایع حقوقی، دسته‌ای از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجه‌ی اراده‌ی شخص نیست و به حکم قانون به وجود می‌آید، اعم از این که ایجاد واقعه ارادی باشد:مانند غصب و اتلاف مال غیر،  یا غیرارادی: نظیر فوت و تولد شخص.

2ـ اعمال حقوقی، کارهای ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می‌شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می‌کند.به عبارت دیگر، عمل حقوقی کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می‌خواسته منطبق است: مانند عقود و ایقاعات.[1]

1ـ1ـ2 تعریف عقد

عقد کلمه‌ای است عربی و یک معنی عرفی و عامی دارد و یک معنی حقوقی.عقد در لغت عربی به معنی بستن، مرتبط کردن، گره‌زدن است. معنای اصطلاحی نیز از معنی عرف عام دور نیست.[2] در اصطلاح حقوقی عقد عبارتست از همکاری متقابل اراده‌ی دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی.[3]

ـ در تعریف دیگر می‌توان گفت عقد عبارتند از: توافق دو انشاء متقابل است که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می‌شود.[4]

1ـ1ـ3 تعریف عقد در فقه

مشهور فقها ایجاب و قبول لفظی را مصداق عقد می‌دانند و اگر لفظ در بین نباشد می‌گویند تراضی حاصل است نه عقد، و آن آثار را که بر عقد مرتب می‌کنند بر تراضی مترتب نمی‌کنند. این نظر با این که مشهور است دلیل قاطع ندارد و طرفداران قول غیر مشهور هم کم نیستند و از نظر آنها لفظ اساساً ضرورت ندارد.[5]

1ـ1ـ4 تعریف ایقاع

انشاء اثر حقوقی است که با یک اراده انجام می‌شود.آنچه انجام می‌پذیرد کاری ارادی است که به منظور رسیدن به هدف خاص انجام می‌پذیرد و نباید آن را با رویدادهای طبیعی و قهری اشتباه کرد.[6]

[1]. ناصر کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، ص 281.

[2]. مهدی شهیدی، حقوق مدنی، تعهدات، ص 9.

[3]. مهدی شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ش 10 و 20.

[4]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، اعمال حقوقی، ص 18.

[5]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 454.

[6]. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ایقاع، ص 19.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های تحقیق

  1. قرارداد تامین مالی چیست؟
  2. تامین مالی از منابع بین‌المللی به چه صورت می‌باشد؟
  3. روش‌های تامین مالی به چه شکل است؟
  4. فاینانس خود گردان چیست؟
  5. ICSID چیست؟
  6. نحوه حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی به چه صورت می‌باشد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

92