دانلود پايان نامه بررسی مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مسئولیت مدنی رسانه های صوتی و تصویری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

رسانه هاي دولتي

 

دولت به عنوان برترين شخص حقوقي حقوق عمومي ،اداره ي امور حاكميتي جامعه ي ملي را بر عهده دارد و به عنوان يك شخص حقوقي همانند اشخاص حقيقي ناگزير از برقراري ارتباط با اشخاص ديگر به شكل هاي مختلف است كه براي انجام اين مهم از وسايل و ابزارهاي اطلاع رساني بهره جسته و آنها را تحت نظارت خود قرار مي دهد. همانند راديو و تلويزيون در كشور ما كه از مهمترين وسايل تحت تملك دولت براي اطلاع رساني به مردم هستند.مطبوعات متعددی از روزنامه و نشريات وجود دارند كه وابسته به نهادهاي مختلف زير مجموعه قواي سه گانه هستند كه عملاً اين نهادها بر اين مطبوعات نظارت دارند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در رأس همه ي آنها نظارت و هماهنگ سازي اين مطبوعات را با اصول مورد پذيرش نظام برعهده دارد ولي راديو و تلويزيون در كشور ما زير مجموعه دولت است و توسط اداره صدا و سيما كه تحت نظر دولت است اداره مي شود ضمناً رسانه هاي ديگر صوتي تصويري از جمله
رسانه هاي ديجيتال و اينترنتي به صورت خصوصي نيز در كشور ما فعاليت دارند که بعضاً تحت نظارت دولت هستند.

 

ب) رسانه هاي خصوصي

 

حق مالكيت افراد حقي شناخته شده در قانون است و چنين حقي را نمي توان از اشخاص سلب كرد. بحث مالكيت خصوصي بحثي است كه در همه ي كشور ها وجود دارد و افراد حقوق خصوصي مي توانند برخي از رسانه ها نظير مطبوعات و يا شركت هاي توليد و پخش نوار و فيلم را با سرمايه ي شخصي خود و البته با اعمال نظارت هايي توسط دولت براي پيش روي و نظم بهتر در رسانه ها اداره نمايند.

 

بند3: به لحاظ تابعيت

 

يكي ديگر از تقسيم بندي هاي موجود در مورد رسانه هاي همگاني تقسيم آنها بر اساس تابعيت
رسانه ها مي باشد كه براين مبنا رسانه هاي همگاني به رسانه هاي ملي يا داخلي و رسانه هاي خارجي تقسيم مي شوند.رسانه هاي همگاني ملي يا داخلي آن دسته از رسانه ها هستند كه مقر اصلي آنها در داخل كشور است،درحاليكه رسانه هاي همگاني خارجي شامل كليه مؤسسات مطبوعاتي ،خبري،
خبرگزاري ها،آژانس هاي عكس،راديو و تلويزيون و هرگونه سازمان يا مؤسسه اي است كه به كار انتشار يا انعكاس اخبار و اطلاعات اشتغال داشته ،مقر اصلي آنهادر خارج از كشور است[1].

با اين حال خبرنگاران يا گزارشگران رسانه ي خارجي ممکن است،اشخاصي باشند كه داراي تابعيت ايراني هستند. تفكيك رسانه هاي ملي از رسانه هاي خارجي ما را در حل برخي مسائل تعارض قوانين ياري خواهد كرد[2].

[1]– ماده 1آیین نامه صدور اجازه تاسیس ، انحلال و نظارت بر فعالیت وسایل ارتباط جمعی خارجی و نمایندگان وابسته به آنها مصوب 14/5/68.

[2]– انصاری ، باقر و جمعی از نویسندگان، مسؤولیت مدنی در رسانه های همگانی،پیشین، ص39.

Author: 92