پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه بررسی حکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 احکام و آثار تغییر جنسیت در فقه و حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

-لزوم حمایت پزشکی از افراد

 این باور که طبیعت افراد از هم متفاوت است، بنابراین باید حقوق و تکالیف متفاوتی برای آنها در نظر گرفت بیان دیگری از عدم اشتراک  بین افراد در انسان بودن است، مگر آنکه منظور از تفاوت در طبیعت تفاوت انسانی نباشد. هیچ کس نمی تواند و نمی خواهد منکر تفاوت بیولوژیک جسمانی بین مرد و زن شود. بسیار ساده لوحانه است که نظریه پردازان مدافع برابری زن و مرد در بهره مندی از حقوق برابر به تفاوت موجود جسمانی و روحی بین زن و مرد به دیده اغماض بنگرند. ادعا این است که تفاوت های بیولوژیک تفاوت بهره مندی از حقوق بنیادین انسانی را به دنبال نخواهد داشت، که اگر چنین بود همه مردان و همه زنان هم از نظر بیولوژیک و جسمانی یک گونه نیستند؛ برخی باهوش تر و برخی کم هوش تر، برخی سیاه و برخی سفید. برخی کوچک اندام و نحیف و برخی درشت اندام و قوی هستند. با توجه به آنکه حقوق بشر معاصر یک نظام حداقلی هنجاری است و نه یک نظام حداکثری و مجموعه ای است محدود از حق ها و آزادی های بنیادین که همه انسان ها به خاطر انسان بودنشان باید از آن بهره مند شوند، تفاوت های بیولوژیک زن و مرد نمی توانند و نباید به عنوان امتیاز یا ضعف خاصی برای هر یک از دو جنس در بهره مندی از حقوق و آزادی ها تلقی شوند. برابری در حقوق انسانی از جمله حقوق بهداشتی و پزشکی به هیچ وجه به معنای نادیده انگاشتن تفاوت بیولوژیک و جسمانی زن و مرد نیست، بلکه به معنای برابر دانستن زن و مرد در ماهیت انسانی است. حقوق بشر چنان چه از عنوان آن پیداست در آن حقوق انسان از آن جهت که انسان است تعریف می شود و نه حقوق انسان مرد و حقوق انسان زن.[1]

[1] قاری سید فاطمی، محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، (دفتر دوم)، نشر شهر دانش، چاپ اول، 1388،ص 332

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

آیا تغییر جنسیت موجب تغییراتی در حقوق اجتماعی، سیاسی و روابط اشخاص با دیگران می شود یا خیر؟

تغییر جنسیت در زمینه حقوق خانوادگی چه تاثیری می تواند داشته باشد؟

92