دانلود پايان نامه بررسی حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حمایت از بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

خاستگاه تاریخی بزه دیده شناسی حمایتی

تا اواخر نیمه اول قرن بیستم میلادی توجه خاص و مستقل به بزه دیده از سوی اندیشمندان و سیاست گذاران علوم جنایی نشده بود تا اینکه حدود کمتر از یک قرن بعد از تولد جرم شناسی، نگاه اندیشمندان به ویژه جرم شناسان به سمت بزه دیده تغییر جهت پیدا کرده است. این دسته از دانشمندان به منظور پیشگیری از جرم و تکمیل مباحث علت شناسی جنایی، تلاش برای شخصیت بزه دیده و نقش وی در ارتکاب جرم نموده اند. حاصل این تلاش ها رشته جدیدی به نام بزه دیده شناسی بود.

پس از سالای 1970 به بعد میلادی تحولات بزه دیده شناسی تحت تاثیر جنبشهای سیاسی و عقیدتی، به ویژه اعتراض طرفداران حقوق زنان، از آغاز سالهای 1970 و با انتقاد از دیدگاه های بزه دیده شناسی علمی یا اولیه شروع شده بود. مندلسون بانی در این زمینه بوده است. بزه دیده شناسی در این مرحله از تحولات، بر اندیشه حمایت های گوناگون اعم از مادی، جسمانی، روانی و پزشکی از بزه دیدگان استوار بود. رویکرد اندیشمندان در این دوره مبتنی برایجاد گرایش جدیدی از بزه دیده شناسی معروف به بزه دیده شناسی حمایتی است. طرفداران این گونه از بزه دیده شناسی با این استدلال  که بزه دیده یا افراد تحت تکفل وی، در هر حال بزه دیدگی را تجربه کرده اند و با تحمل جرم دچار مشکلات مادی، روانی و عاطفی شده اند، اعتقاد دارند که جامعه به طور کلی و نظام عدالت کیفری به طور ویژه باید در سیاست گذاری ها و جهت گیریهای تقنینی و قضایی خود مصالح و منافع بزه دیدگان را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد. این گرایش از بزه دیده شناسی طی دو یا سه دهه گذشته به ِوِیژه پس از سالای 1990 توسعه و تکامل یافته است به گونه ای که از این دو سه دهه به عنوان دوره تحکیم، جمع آوری اطلاعات و نظریه سازی یاد شده است. پس از آن بزه دیده شناسی سمت روش های دادرسی و مقررات حمایتی در این خصوص توسعه یافت.

2-2-انواع بزه دیدگان

بر حسب مطالعات علمی انجام شده و بر اساس تحولاتی که در حوزه جرم شناسی و بزه دیده شناسی امروزه حاصل شده اند، می توان انواع و گونه های مختلفی از مفهوم بزه دیده را به رسمیت شناخت که معیارهایی نظیر، سن، جنسیت و … در شکل گیری این تقسیم بندی ها موثر واقع شده اند. در ذیل با شروع بحث در خصوص توصیف کودکان بزه دیده به تحلیل موضوع اشاره خواهیم کرد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

اهداف پژوهش را می توان به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم بندی کرد. در ابتدا به شرح و ذکر اهداف اصلی پژوهش و پس از آن به توصیف اهداف فرعی به طور مختصر اشاره خواهد شد. چارچوب بنیادین پژوهش بر مبنای این اهداف تشکیل شده اند.

2-3-1-اهداف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش را می توان توسعه موضوعی ادبیات و رفع چالش هایی دانست که در ارتباط با حقوق بزه دیده در حوزه عمل وجود دارد.

2-3-2-اهداف فرعی

آگاه سازی عمومی و پیشنهاداتی در راستای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان از اهداف فرعی این پژوهش اند.

2-4-سوال های تحقیق

2-4-1-سوال های اصلی

1-حقوق بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مطابق با استانداردهای مطلوب است؟

2-چالش های حقوقی بزه دیدگان در قانون آیین دادرسی کیفری ایران چیست؟

2-4-2-سوال های فرعی

 1-چه راه حل هایی برای رفع چالش های مربوط به حقوق بزه دیدگان وجود دارد؟

2-آیا نظام حقوقی ایران از ظرفیت های موجود را راستای تضمین حقوق بزه دیدگان برخوردار است؟

Author: 92