دانلود پايان نامه بررسی حدود اختیارات ضابطین عام قضایی

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 حدود اختیارات ضابطین عام قضایی

قسمتی از متن پایان نامه :

    

: دوره قاجاریه تا انقلاب  اسلامی

از مجموع مطالب مذكور در بخش گذشته مي‌توان نتيجه گرفت كه در ايران تا پيش از سفر دوم ناصرالدين شاه قاجار به اروپا در سال 1295 هجري قمري (1878 ميلادي و 1256 شمسي) خبر، اثر و صحبتي از سازماني به نام پليس و نظميه نبود و كلانتر تهران كه امور انتظامي ‌پايتخت يا دارالخلافه را بر عهده داشت، عده‌اي فراش به خدمت گرفته بود كه وظايف امنيتي و انتظامي، احضار و جلب متهمين و مظنونين و بدهكاران و اهل فسق و فساد و زنداني كردن و حتي مجازات آنان را اجرا مي‌كردند و وظايف گزمه و محتسب را به صورت مشترك انجام مي‌دادند. شاه هم براي خود فراش ‌باشي و فراشان و نسق‌چي و مير غضب داشت كه احكام صادره از سوي شاه و حتي اعدام‌ها را اجرا مي‌كردند. اوامر شاه نياز به بازجويي، تشكيل پرونده و ثبت در جايي نداشت و به صورت شفاهي ابلاغ و فوراً اجراء مي‌شد. واژه فراش حكومتي كه اغلب، لباس سرخ مي‌پوشيدند و كلاه تخم ‌مرغي بر سر مي‌گذاشتند، مترادف با مأمور انتظامي‌ بود.

در اين ميان، سفرهاي ناصرالدين شاه به اروپا در سال‌هاي 1290 و 1295 هـ.ق و يادداشت‌ها و گزارش‌هاي سفرا و وزيران مختار ايران در كشورهاي اروپايي و عثماني، تأثير مهمي ‌در پديد آوردن سازمان پليس در كشور داشت. «اما قبل از اصلاحات اساسي ناصرالدين شاه در زمينه امور پليس در ايران و پس از مرگ امير كبير، فردي به نام مشيرالدّوله كه تا حدّي مرد عمل و كار بود براي حفظ امنيت مردم و پايتخت كوشش‌هايي كرد، او گروهي سرباز براي حفظ امنيت شهر برگزيد و قراول خانه‌هاي زمان اميركبير را دوباره احياء كرد. عنوان نظميه را نخستين بار او به كار برد و كار نظميه و ادارة امور امنيتي و انتظامي‌شهر را در حدود وظايف وزارت خارجه ‌قرار داد.»[1]

اولين رئيس نظميه، محمد علي‌خان نامي ‌بوده كه خود به نظميه معروف شده بود. او از نخستين فارغ‌التحصيلان دارالفنون اميركبير بوده كه به اروپا اعزام شده بود و با درجة سرتيپي به رياست نظميه برگزيده مي‌شود.[2] ناصرالدين شاه در سفر اول خود به اروپا، با نگاه تحسين به پليس لندن نگاه كرد. تحت تأثير نقش مهم آن ها در برقراري نظم و امنيت عمومي‌ قرار گرفته بود. از اين ‌رو پس از پايان سفر اول خود به فرنگستان متوجه اين نقص عمده در وضعيت ظاهري و انتظامي ‌پايتخت شده و تحت تأثير سخنان ميرزا حسين ‌خان مشيرالدوله قزويني صدر اعظم و سپهسالار اعظم خود قرار گرفت كه تشكيلات پليس انگلستان و فرانسه و ايتاليا و آلمان و بلژيك و هلند و عثماني و بالاخره روسيه را به رخ شاه كشانده، راه‌اندازي نظير آن اداره را قابل اجراء مي‌د‌انست.  در دومين سفر ناصرالدين شاه به اروپا كه پنج سال بعد از سفر اول او روي داد، شاه پياده كردن نظرات و آرزوهاي خود را در مورد تأسيس سوار نظام قزاق، پياده نظام اتريشي و بالاخره ادارة پليس يونيفورمه منظم و منضبط بيان كرده،و اجراي آن را از سپهسالار اعظم ميرزاحسين‌خان مشيرالدوله قزويني خواهان شد. سپهسالار آرزوهاي شاه را جامه عمل پوشانده، ابتدا كنت دومونت فورت[3] و سپس افسران مشتاق اتريشي و سرانجام پالكونيك دومانتويج[4] وارد تهران شدند. آغاز كار پليس جديد التأسيس در ايران بنابر آنچه كه در تاريخ قاجاري آورده شده است، روز 16 ذيعقده سال 1259 هـ.ق است كه برابر با 20 آبان ماه سال 1257 هجري شمسي و 12 نوامبر 1878 ميلادي. نام آن، ادارة جليله پليس و محل آن دارالخلافه و احتسابيه در عمارتي واقع در خيابان الماسيه (باب همايون) بود كه تا سال‌ها بعد در همان مكان بود.

[1]. همان، ص 36.

[2]. بختياري، حسين؛ ترابي، يوسف، سير تاريخي آموزش عالي پليس در ايران تا سال 1370،  انتشارات دانشگاه علوم انتظامي، چاپ اول، ص 73 .

  1. cont domont fort.
  2. palconic domantovic.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

– آشنایی و شناخت ضابطین عام قضایی

– حدود اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود

– تفکیک ضابطین عام از ضابطین خاص

– شناخت معایب و نواقص اقدامات پلیس بعنوان ضابطین عام

– ارائه راهکار منطقی و معقول جهت ضابطه مند ساختن اقدامات ضابطین عام قضایی

د: سئوال های تحقیق

1- ضابطین عام قضایی چه کسانی هستند؟

2- دامنه اختیارات ضابطین عام در جرائم مشهود چیست؟

3- تفاوت اساسی ضابطین عام و ضابطین خاص چیست؟

4- راهکار اساسی برای داشتن پلیسی آگاه و مطلع به قوانین و مقررات موجود و تاثیر آن در امنیت اجتماعی و قضایی چیست؟

Author: 92