پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه بررسی جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی از همسرآزاری

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

   

گفتار دوم-رابطه جنسیت و بزه کاری

مسئله جنسیت و نقش آن در ارتکاب جرم و بزه از جمله مسائلی است که از دوران گذشته همواره مورد توجه جرم شناسان و حقوق دانان بوده است.در این مورد مطالعات بسیاری انجام شده و آمارهای مختلفی از کشورهای گوناگون ارائه گردیده است.در مورد تفاوت جرایم زنان و مردان آمار مختلفی تهیه شده که در همه آنها نسبت کم زنان را نسبت به مردان در ارتکاب بزه نشان می دهد.برای مثال بریت ویت پیشنهاد می کند اولین اصلی که هر نوع نظریه مرتبط با جرم باید با آن همساز باشد آن است که ابن مردانند که به شکلی بدون تناسب به ارتکاب جرم اقدام می نمایند.[1]به طور کلی علل اولیه تفاوت جرائم زنان و مردان را باید در زمینه های فیزیولوژیایی، بیولوژی یایی و اجتماعی دانست و علل ثانویه را در زمینه آمار و به خصوص رقم پنهان بزه کاری زنان جستجو کرد.[2]

در رابطه با نقش جنسیت و بزه کاری امروزه جرم شناسان معتقدند که جنسیت می تواند نقشی مهمتر از آنچه که تاکنون در مورد آن مطرح شده ایفا نماید.به طور کلی یافته ها برروی هم چنین پیشنهاد می کنند که در خصوص شیوه هایی که ضمن آنها رابطه جنسیت با جرم از طریق متغیرهای پیشینی و پسینی، واسطه گری می شوند باید بیشتر اندیشید.[3]

پرداختن به مسئله زنان و جرم با فعالیت بنیادی اسمارت در 1977 آغاز شد و توسط لئونارد در 1982،هریسون 1985،موریس 1987 و نافین 1987 ادامه پیدا کرد.این متون به تعدادی مسائل مشترک می پرداختند.از جمله برجسته کردن زنان در در علم جرم شناسی،نشان دادن رابطه زن با جرم،یعنی قربانی و نه مرتکب،شناختن جرم یعنی فعالیتی که محصول سلطه مردان است .با این حال بسیاری از متون ابتدایی به این مسئله توجه داشتند که به مسئله زن و جرم به عنوان موضوعی مستقل بپردازند.همان طور که براون در 1986 مصرانه بر این باور است که هر چه به مسئله زنان از این دیدگاه پرداخته شود خیلی بیشتر از آن مسیر جرم شناسی کنار گذاشته می شود و در نتیجه جریان امر بیشتر بر مردها متمرکز می شود.این تفکر در بردارنده خطرات عدیده ای است که یکی از مهمترین آنها این تصور است که وقتی ما از جنسیت صحبت می کنیم تنها اشاره به زنان دارد و نه مردان.[4]

[1] والک لیت،ساندرا،شناخت جرم شناسی،ترجمه حمید رضا ملک محمدی،نشر میزان،چاپ اول،زمستان 1386،ص132

[2] نوربها،رضا،زمینه جرم شناسی،نشر گنج دانش،چاپ دوم،1380،ص 191 و 192.

[3]ساندار والک لیت،ساندرا،شناخت جرم شناسی،ترجمه حمید رضا ملک محمدی،نشر میزان،چاپ اول،زمستان 1386،ص 248.

[4] ساندرا والک ایت، درآمدی بر جرم شناسی حمایت از زنان ،ترجمه انیسه سید صدر،ترجمان،سال دوم،شماره 26،ص 33.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق

1-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟

2- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

92