پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با موضوع نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی حقوقی کارآمدی وثایق تضمینات در وصول مطالبات بانک 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

طلاجات و اشیاء قیمتی

بانک ها طلاجات و اشیاء قیمتی را نیز در مقابل تسهیلات پرداختی به مشتریان به عنوان وثیقه قبول مب نمایند اما از آنجا که نوسان قیمت این نوع از اموال بسیار زیاد است برای جلوگیری از ورود خسارت به بانک و به منظور برخورداری از حداقل ریسک پذیری، به ندرت اینگونه اموال را وثیقه می گیرند و اگر قبول نمایند به کمتر از قیمت ارزیابی شده وثیقه می گیرند تا چنانچه قیمت آن در اثر نوسان بازار کاهش یابد حداقل خسارت متوجه بانک گردد. ضمن اینکه در قبول این نوع وثایق محدودیتهای اعتباری در نظر گرفته شده است و هر مرجع تصویب کننده اعتبار اختیار قبول این نوع وثیقه را ندارد و باید مرجع خاصی مصوبه این نوع وثایق را صادر نماید بنابراین قبول طلا به عنوان وثیقه با توجه به قیمت رسمی و بدون کارمزد ساخت با مجوز اداره اعتبارات و تسهیلات میسر است.

 

3-1-1-2 ماشین آلات:

ماشین آلاتی که در شمار وثایق بانک ها آمده اند به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول: وسائط نقلیه اعم از سواری – کامیونت – اتوبوس و مینی بوس و امثال اینها هستند که دارای سند مالکیت هستند به طوری که سند انتقال آنها در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.

دسته دوم: ماشین آلات کارخانجات و شرکتها غیر از وسائط نقلیه هستند که دارای سند مالکیت مستقل نبوده و با فاکتور خرید که توسط کارخانه سازنده یا فروشنده صادر می شود مورد شناسایی قرار می گیرند انتقال مالکیت این نوع ماشین آلات رسمی نیست و با اسناد عادی قابل خرید و فروش هستند.

بانک ها هر دو دسته را به عنوان وثیقه تسهیلات قبول می نمایند و مانند طلاجات حداقل ریسک پذیری را برای این نوع وثایق در نظر می گیرند و وسائط نقلیه را حتما بیمه بدنه می نمایند تا چنانچه در اثر تصادف یا آتش سوزی از ارزش بیافتند خسارت وارده از شرکت بیمه گرفته شود.

موضوع مهمی که در این زمینه باید در نطر گرفته شود کاهش ارزش وسائط نقلیه و ماشین آلات مذکور در اثر مرور زمان و استهلاک است و امکان دارد در نتیجه کاهش قیمت اینگونه وثایق، ارزش فروش آنها کمتر از مقدار طلب بانک باشد به همین منظور بانک ها ارزش کل زمان انعقاد قرارداد را جهت قبول به عنوان وثیقه در نظر نمی گیرند بلکه درصدی از ارزش آن زمان در نظر گرفته می شود و شعب بانک ها بایستی هوشیار باشند به محض انتقال بدهی به سرفصل های معوق، اقدامات حقوقی را جهت وصول مطالبات بعمل آورند و در هر صورت اگر مورد وثیقه مطالبات بانک را پوشش ندهد باید سریعا نسبت به شناسایی اموال دیگر بدهکار اقدام و به میزان مطالبات تسویه نشده، از اموال شناسایی شده بازداشت نمایند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

مهمترین اهداف اجرای این تحقیق بدین شرح است:

شناخت نقاط ضعف و قوت قوانین جاری در خصوص وثایق تسهیلات بانکی به منظور استفاده در قانونگذاری های آتی

دستیابی به روشهای بهتر برای اخذ وثایق و یا به موقع اجرا گذاردن تضمینات به منظور استفاده در جهت کاهش میزان مطالبات معوق بانکی

شناخت موانع قانونی موجود بر سر راه وصول مطالبات و بموقع اجرا گذاردن وثایق بانکی

شناسایی میزان نقش و کارکرد تضمینات بانکی در وصول مطالبات

92