پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با موضوع مبنای استوار بودن عدم النفع

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– تعریف حقوقی عدم النفع

تعریف حقوقی از یک مقوله در یک نظام حقوقی می تواند از دیدگاه قانونگذار و یا از نظرگاه دکترین حقوقی صورت گیرد.از منظر قانونگذاری عدم النفع فقط به صورت یک اصطلاح در قوانین مدنی و جزایی شکلی و ماهوی ایران قابل مشاهده است.فقد تعریف قانونی البته تنها معضل نیست،چرا که در خصوص عدم النفع حقوق دانان ایرانی نیز کمتر به ارائه تعریف و نظر پرداخته اند.

در دیدگاه حقوقی به دلیل آنکه فقه ایران متاثر از فقه پویای امامیه است باید نظر فقها را نیز در این باب جویا شد.متاسفانه کمتر تعریف فقهی از عدم النفع نزد فقهاء وجود دارد و بیشتر بحث های فقهی در این باب می باشد که آیا خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه می باشد یا خیر.در این مقوله تعریف حقوق دانان ایرانی را در وهله اول در خصوص عدم النفع مورد بررسی قرار داده ایم.نقد تعریف های مذکور به صورت خلاصه مورد نظر نگارنده بوده است.پس از آنکه به این نکته اشاره می شود که از دیدگاه فقهی بیشتر فقهاء عدم النفع را به عنوان یک مفهوم و نه یک تعریف مد نظر قرار داده اند.در آخرین قسمت تعریف حقوق دانان خارجی از عدم نفع و دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.

 

 

2-3-1-تعریف حقوقدانان ایران از عدم النفع

برخی از حقوقدانان بدون اینکه تعریفی خاص از عدم النفع ارائه دهند آن را یکی از اقسام ضرر دانسته و تحت عنوان مطلق ضرر یا ضرر مادی مورد بررسی قرار داده اند.[1]در مقابل عده ای در مقام تعریف این اصطلاح برآمده اند.اما در مجموع باید گفت در متون حقوقی غالبا عدم النفع به عنوان یکی از مصادیق ضرر و خسارت نم برده شده است و عده ای از نویسندگان متون حقوقی هم خسارت به معنای ضرر وارده را دو نوع می دانند.نوع اول ضرر مادی یا خسارت مثبت و نوع دوم تفویب منفعت متصوره یا خسارت منفی و به عبارت روشن تر عدم النفع.[2]

ضرری که به شخص وارد می شود،ممکن است مادی و یا معنوی باشد.ضرر مادی خود به دو قسم تقسیم می شود.نوع اول از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است.در این خصوص برخی از حقوق دانان  مانند دکتر لنگردودی،دکتر بهرامی،دکتر حسن علی درودیان در صدد ارائه تعریف از این اصطلاح یعنی عدم النفع برآمده اند.

[1] برای مثال می توان به حقوق دانان زیر با کتب زیر اشاره کرد. امامی،سید حسن،حقوق مدنی،نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه،چاپ پانزدهم،1374. باریکلو،علی رضا،مسئولیت مدنی،نشر میزان،چاپ دوم،پاییز 1387. بهرامی احمدی،حمید، مسئولیت مدنی،نشر میزان،چاپ اول،تابستان 1388. متین دفتری،احمد،آیین دادرسی مدنی،جلد دوم،نشر چاپخانه دانشگاه،چاپ اول،1361

[2] اسماعیل پور،ایرج،بررسی تطبیقی عدم النفع در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس و آمریکا،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه تهران،1374،ص 11

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1- اصولاً عدم النفع بر چه مبنایی استوار است.

2- چه معیار یا معیارهایی برای شناخت عدم النفع وجود دارد.

3- مصادیق و موجبات عدم النفع شامل چه مواردی می گردد.

92