پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با موضوع علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تاکنون

قسمتی از متن پایان نامه :

 

آثار اعمال کارآمد بودن بر  قوانین بین الملل کار و نظم جامعه

آثار اعمال کارآمد بودن بر قوانین بین الملل و نظم جامعه را می توان در حوزه های مختلف مورد تحلیل قرار داد. کارآمدی قوانین از حیث سیاسی در درجه اول برای دولتهای امروزی مسئله ای مهم تلقی می‌شود. در واقع کار امروزه مسئله ای محلی برای دولتها نیست و به مسئله ای جهانی و بین المللی تبدیل شده است. پس این موضوع می تواند از حیث دفاع از عملکرد دولت نیز مهم محسوب شود. از سوی دیگر نمی توان به همین بعد موضوع از دید حقوق کیفری نیز غافل ماند. عدم توسل به ابزارهای بین الملل یا توسل بدان در هر حوزه مردمی و اجتماعی نیز امروزه دولتها را زیر زربین ابزراهای حقوق بشری قرار داده است.

در حیطه قانون بین الملل فنی خود مسائل جدیدی را مطرح کرده است. قانون بین الملل نیز باید از کارایی و اثر بخشی لازم برخوردار باشد. چنانچه اشاره شد  کارایی و اثر بخشی مولفه هایی دارد که قانون بین الملل کار در ایران از آن برخوردار نیست. ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده به وجود آنکه قانون در عمل زمینه اجرایی قوی ندارد یا آنکه در این حوزه راه های دور زدن قانون در موارد زیادی وجود دارد قانون بین الملل کار را نامطلوب و بی اثر ساخته است.

اما این موضوع در حوزه نظم جامعه و مسائل اجتماعی نیز قابل بررسی است. در این حوزه باید دانست که انتظارات عمومی جامعه نیز این موضوع و این حد از جرم شناختن اعمال را در حوزه حقوق کار به سخره گرفته و برای مردم عادی باورناپذیر است. برای مثال وقتی کارفرمایان به راحتی راهکارهای دور زدن در قانون را که برخی از آنها به دلیل ابهام و اجمال قانون و زمینه های نادرست نگارش آن وجود دارد یاد گرفته اند(زنگنه،65،1394) چگونه می توان اثر این ناکارآمدی را بر نظم جامعه خنثی کرد. از سوی دیگر ضمانت اجراها که به صورت بین الملل و در برخی موارد به صورت ترمیمی است از لحاظ اقتصادی زمینه پیگیری و دنبال کردن را برای کارگر ندارد و به صلاح و صرفه نیز برای وی نیست که این امر را روشن نماید. پس می توان گفت به دلیل مصادیقی که بعداً به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت اعمال قانون در این حوزه به صورت کاملاً ناکارآمد درآمده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوالات تحقیق

  • چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل،  نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟
  • علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟
  • از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟
92