پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با موضوع تاثیر حمايت معنوی از کودکان بر رويكرد اجتماعي آنان

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

بزه

بزه در لغت به معنای گناه و خطا است (معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، 1384، چاپ 22،‌ جلد اول، بزه  ) و در اصطلاح بر فعل یا ترك فعلی كه قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد جرم اطلاق می‌شود(صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، 1376، چاپ هفتم، جلد اول، ص173).

کنشهای مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین شده باشد جرم نام دارد. پس جرم عمل یا ترک عمل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی است که قانون آن را مشخص می‌کند.( نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، 1383، چاپ یازدهم، ص50) ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می‌کند: « هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود.»

بزهکار در لغت به معنای گناه‏کار و خطاکار است (عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، تهران، امیرکبیر، 1386، چاپ 28، جلد اول، ص351.) و در اصطلاح اعم، کسی است که مرتکب جنایت یا جنحه یا خلاف می­شود و به معنی اخص مرتکب جنایت یا جرم را بزهکار یا مجرم می­گویند( جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1387، چاپ 19،ش4884، ص618.)

بزه ديده در حقوق كيفري با عناويني چون مجنیُ‌عليه و يا شاكي مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و در متون فقهي نيز به زيان ديده از جرم،به­طور كلي، مجنی­‌عليه اطلاق مي‌شود ولي در هر جرم زيان ديده اصطلاح خاص خود را دارد مثل مسروق منه در سرقت و مجروح و مقتول در جرائم عليه اشخاص(ميرخليلي، سيد محمود؛ بزه ديده شناسي پيشگيرانه با نگاه به سياست جنايي اسلام، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 11، سال سوم، زمستان 85، ص 67).

 

9-1 حقوق

حقوق جمع حق است و «حق» در لغت در معاني گوناگوني به كار رفته . برخي از معاني لغوي اين واژه، به شرح زير است: راستي، عدالت، ثابت و يقين كه در آن جاي ترديد و انكار نباشد، شايسته و سزاوار، راستي در گفتار، مال، ملك و سلطنت، بهره و نصيب، امر صورت پذيرفته و انجام شده، دورانديشي، مرگ، واقع(جبران مسعود، فرهنگ الفبايي الرائد، ترجمه رضا اترابي نژاد، ج 1، ص689.) امتياز(شمس الدين فرهيخته، فرهنگ فرهيخته (واژه­ها و اصطلاحات سياسي – حقوقي)، ص352.) ، باري‌تعالي، قرآن، امر مقضي و انجام شده، اسلام، موجود ثابت (محمد مرتضي الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 6، ص315.)، الواجب الموجود، يقين بعد از شك( شيخ احمدرضا، معجم متن اللغه: موسوعه لغويّه حديثه، ج 2، ص133.)، صلاحيت(محمد دريايي، قاموس نوين: فرهنگ واژگان و اصطلاحات فارسي – عربي، با مقدمه مهدي محقق، ص332) ،قطعي، پابرجا، مصدر، كار حتمي و قطعي و واقع شدني (محمد بندر ريگي (مترجم)، فرهنگ جديد عربي به فارسي (ترجمة منجد الطلّاب)، ص106)، نقيض باطل (اسماعيل بن عبّاد، المحيط في اللّغه، تحقيق محمدحسن آل­ياسين، ص286-287 ؛ ر. ک: الخليل بن احمد الفراهيدي، کتاب العين، الجزء الثالث، ص6، تحقيق مهدي مخزومي و ابراهيم سامرائي؛ احمد بن فارس بن زکريا، معجم مقاييس اللغه، ج2، ص15-17،) ، گفتار حق و مطابق با واقع(ابراهيم مصطفي و ديگران، المعجم الوسيط، ص187،)، مفرد (واحد) حقوق (اسماعيل بن حمّاد الجوهري، الصّحاح تاج اللغه و صحاح العربيه، الجزء الرابع، ص1460) ، امر نبي(ص)، صفت خدا، رؤيا(ابن منظور، لسان العرب، ص255-257).[1]

[1] ، در فرهنگ لغات انگليسي نيز واژة «Right» در معاني ذيل به کار رفته است:

به صورت صفت، به صورت اسم، به صورت فعل متعدي.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف  تحقيق

1- استحکام بنیان خانواده

2- استحکام بنیان حکومتی کشور جمهوری اسلامی ایران

3- اجرای عدالت نه مکتوب کردن عدالت

4- پیشگیری از آسیب های معنوی کودکان از طریق ارایه ی الگوهای تربیتی

سؤالات و فرضيه‏هاي تحقیق

سوال های تحقيق

1- ارتباط آسیب های معنوی کودکان با سیاست گذاری های تقنینی  به چه صورتي است؟

2- حمايت معنوی کودکان چه تأثيري بر رويكرد اجتماعي آنان مي تواند داشته باشد؟

3- علل و عوامل موثر درگسترش آسیب های معنوی کودکان چیست؟

92