دانلود پايان نامه با موضوع بررسی انواع پیشگیری و راه های مقابله با مواد مخدر

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

: سوابق تاريخي اعتياد به مواد مخدر

در چين از قرنها پيش، كشت خشخاش و مصرف ترياك رايج و در بعضي از كشورهاي خاور دور و آسياي جنوبي نيز خشخاش و شاهدانه كشت مي‌شده است.

پس از ممنوعيت دخالت دولتها در خريد وفروش ترياك (1912) فقط بخشي از كمپاني هند شرقي انگليس تجارت مواد مخدر را ادامه داد و سازمان بزهكاري چند مليتي مافيا ابتكار عمل را به دست گرفت و از خاور دور و آسياي جنوبي كه مبدأ اصلي تهيه و صدور ترياك بود آن را به اقصي نقاط دنيا برد و ميليون ها نفر را به بلاي اعتياد مبتلا ساخت.

پس از جنگ  جهاني دوم، تايلند، لائوس وبرمه ( ميانمار )مركز فعاليت مافيا گرديد و مناطق مذكور را « مثلث طلائي » ناميدند.

مناطق مذكور از مخوفترين نقاط دنيا است و تاكنون اجساد بسياري از خبرنگاران كه براي تهيه گزارش به مناطق مذكور رفته بودند پيدا شده است. دراين مناطق نيمي از ترياك و هروئين جهان تهيه مي‌گردد .

لابراتورها در جنگ ها مستقر و سال به سال برتعداد  اعضاء باند مافيا افزوده ميگردد. فعاليت  آنان مرموزتر وبغرنج تر مي‌شود  و چندين  ميليون نفر نيز دراين مناطق معتاد هستند.

مناطق زير كشت شاهدانه و خشخاش در تايلند در سال 1997 در حدود2000هكتار برآورد شده است. مقدار شاهدانه كه بطور عمده در بخشهاي شمال شرقي تايلند كشت مي‌شود در سال 1995 بين 200 الي 300 تن بوده است .

شهر بانكوك ( پايتخت تايلند ) كه بيش از دو ميليون نفر معتاد  دارد يكي از مراكز مهم ساخت و توزيع هروئين، حشيش، امفته تامين و متافتامين در دنيا است. مقامات عالي رتبة تايلند با سازمان مافيا همكاري داشته و در عمده فروشي و صدور مواد مخدر به آمريكا و اروپا و ساير كشورها نقش مهمي را ايفاء مينمايند.

با اينكه روستائياني كه در مناطق دور از بانكوك زندگي مي‌كنند كمتر معتاد هستند ولي دركل جمعيت روستائي  70 درصد كشاورزان تايلندي معتاد به مواد مخدر مي‌باشند.

در سال 1949 كه انقلاب سوسياليستي چين به پيروزي رسيد در حدود 50 ميليون نفردر چين معتاد به مواد مخدر بوده اند. مائو رهبر انقلاب چين، مبارزة سخت و جدي برعليه گروه هاي سازمان يافته قاچاقچيان مواد مخدر را آغاز و ضربه هاي هولناك برمعتادين و قاچاقچيان و سوداگران وارد آورد در صورتي كه اكثر كشورهاي همجوار چين در قاچاق مواد مخدر فعاليت داشتند. از جمله چيانكاچك كه با انقلابيون چين مي جنگيد براي تأمين مخارج جنگ، مواد مخدر خريد و فروش مي‌كرد.

در جنگ ويتنام كه در  4 اوت  1964 آغاز و تا  27 ژانويه  1973 ادامه داشت آمريكا براي كمك به ويتنام جنوبي وارد جنگ شده بود سازمان مافيا با سازمان سيا (CIA) و ژنرالهاي آمريكائي براي معتاد نمودن جنگجويان ويتنام شمالي كه طرفدار كمونيستها بودند همكاري ميكردند ولي سربازان آمريكائي نيز از اين بليه در امان نماندن و پس از خاتمه جنگ، هزاران سرباز معتاد به آمريكا بازگشتند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق :

هدف كلي : بررسی و آشنایی با علل و عوامل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راه کار های پیشگیری و مقابله با http://lawfile.ir/می باشد.

هدف فرعی : از آنجایی که موضوع تحقیق چندان مورد توجه مسئولین و نهادها قرار نگرفته است لذا در این تحقیق اهداف زیر مورد توجه نگارنده قرار گرفته است:

1- تبیین انواع مواد مخدر و آثار ناشی از استعمال مواد مخدر

2- بررسی علل و عوامل بزهکاری جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان در زمینه مواد مخدر

3- بررسی انواع پیشگیری و راه های مقابله با مواد مخدر

4- سوالات تحقیق :

سوال اصلی: چه علل و عواملی باعث گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر گردیده است؟

 

سوالات فرعی:

عوامل فردی ، خانوادگی و اجتماعی چگونه در گرایش جوانان و نوجوانان به http://lawfile.ir/تاثیرگزار می باشد ؟

محیط زندگی و شغلی جوانان و نوجوانان در گرایش آنان به مواد مخدر موثر است؟

چه راه هایی جهت پیشگیری و مقابله با http://lawfile.ir/جوانان و نوجوانان وجود دارد؟

فرضيه ها ی تحقيق :

عوامل مختلف درونی، محیط خانواده و اجتماع در http://lawfile.ir/جوانان و نوجوانان موثر می باشد.

میان محیط زندگی و شغلی جوانان و نوجوانان با بزهکاری آنان در زمینه مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد.

با پیشگیری علمی از http://lawfile.ir/و درمان معتادین میزان بزهکاری در زمینه مواد مخدر تقلیل می یابد.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه علل گرایش جوانان و نوجوانان شهرستان کاشان به مواد مخدر و راهکارهای مقابله با آن

Author: 92