پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با عنوان پیشگیری از همسر آزاری در پرتو فرهنگ، مذهب و معنویت

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری 

قسمتی از متن پایان نامه :

   

مبحث چهارم-مسائل مذهبی

دین در لغت به معنای طریقت، شریعت، صبغه، ملت، حساب، عادت، استعمال، انقیاد، خضوع، پیروی، اطاعت، تسلیم و … آمده است.[1]

لفظ دین در زبان عربی، ماخوذ از زبان های سامی است و تازیان نیز ان را با واسطه، از زبان اکدی گرفته اند. البته در بعضی از موارد، ملت و مذهب، در ردیف دین استعمال شده و گاهی نیز دین در مجموعه دین و مذهب بیان گردیده است، اما میان هر یک از آنها تفاوت هایی وجود دارد. تعریف اصطلاحی موسع دین، عبارت است از مجموعه عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی که برای اداره جامعه انسانی و پرورش انسان باشد. و یا به عبارت دیگر باید گفت: دین، مجموعه‏ای از برنامه‏های عملی هماهنگ با نوعی جهان بینی است که انسان برای رسیدن به سعادت خود، آن را وضع می‏کند و یا از دیگران می‏پذیرد. روش ویژه‏ای است که سعادت و صلاح دنیوی انسان را هماهنگ و همراه با کمال اخروی و حیات حقیقی جاودانی او تأمین می‏کند. از این رو، لازم است شریعت، در برگیرنده قوانینی باشد که به نیازهای دنیوی انسان نیز پاسخ گوید.

گفتار اول-دیدگاه منفی به دین

راجع به دین در بین جرم شناسان و دیگر دانشمندان دو دیدگاه زیر وجود دارد؛ برخی قائل به دیدگاه های منفی راجع به دین هستند. در واقع برخی پژوهشگران بر این باورند که عناصر سه گانه عقل، دست‌آوردهای علمی و وجدان اخلاقی، برای ایجاد نظم عمومی و تعیین حدود و اختیارات افراد و حتی نحوه مناسبات آنها با یکدیگر، کافی است و معتقد اند که متفکران و اندیشمندان علوم اجتماعی می توانند قوانین متناسب با اوضاع زمان و مکان و دیگر شرایط زندگی محیط و جامعه را وضع نمایند و ضمانت های لازم در رابطه با اجرای آنها را نیز یش بینی کنند. بنابراین، هویت و شخصیت هر فرد مشخص می‌گردد و هر یک از افراد جامعه در برابر اجرای وظایف و مقررات تعیین شده، مسئول می باشد و در صورتی که تخلف کند، مستحق مذمت و واکنش متناسب با عمل ارتکابی خویش خواهد بود. در اذهان این گروه، دین مربوط به جامعه های ابتدایی است و جوامع مترقی کنونی را از ان بی نیاز می دانند. اینان دین را مجموعه ای از خرافات و اوهام می پندارند که از جهل و ترس و اقتصاد نا متناسب گذشته نشات گرفته است. لذا می گویند : دین با پیشرفت و تمدن و علم و غرایز و تمایلات نفسانی ناسازگار است. و در صورتی که بخواهند برای دین، گستره و محدوده ای بیان کنند، فورا محدوده کوچک فرد و خالق؛ یعنی عبادات را ترسیم می کنند. از طرز بینش این گروه، می توان نتیجه گرفت که آنها نه تنها دین را مفید به حال جامعه نمی دانند، بلکه آن را به عنوان یکی از عوامل بزهکاری مطرح می کنند.

با دقت در مباحث گذشته این بخش یعنی مطالب ذکر شده راجع به ادیان غیر الهی یا ادیان الهی تحریفی و قلمرو واقعی ای که برای انها مطرح شده از یک سو، و تامل در تحقیقات و نتیجه گیری های مورد استفاده طرفداران نظریه مذبور، از سوی دیگر، تا حدود زیادی مشخص می شود که نتیجه مذکور خیلی دور از انتظار نیست؛ زیرا قراین نشان می دهد که تحقیقات بسیاری از این دانشمندان درباره ادیان غیر الهی انجام شده که آلوده به اوهام و خرافات و افکار فلسفی محض راجع به ماوراء الطبیعت و یا اصول ادیان الهی ای که تحریفات، ماهیت انها را تغییر داده، بوده است. به بیان دیگر این تحقیقات با اتکا بر اصول مذاهب فاسد، غیر واقعی و یا اموری بوده است که ظاهر دینی داشته اند، نه ادیان واقعی همچون اسلام با خصایص و ویژگی های خاص منحصر به خودش که جهت اثبات مورد بررسی قرار گرفته است.

[1]  علی اکبر، دهخدا، لغت نامه دهخدا، نشر دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1371 جلد 7، ص 10042.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقيق

1-مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی در پیشگیری از همسر آزاری نقشی دارند؟

2- شیوه های پیشگیری در هر یک به تفکیک کدامند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه مطالعه جرم شناختی تاثیر مسائل فرهنگی، مذهبی و معنوی دراز همسرآزاری

92