پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با عنوان ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

انواع قراردادهای تامین مالی از منابع بین‌المللی

هیات وزیران در اردیبهشت سال 1385 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده 6 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را تصویب کرد که براساس آن به منظور تامین منابع مالی، شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد مجاز شدند نسبت به عقد قرارداد با سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی در چارچوب روش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری ایرانی اقدام کنند.

شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد مکلفند از طریق دستگاه اجرایی ذیربط، طرح‌های مورد نظر خود را در قالب برنامه‌های توسعه‌ای بخش مربوطه انتخاب و گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی آنها و موارد مشخص نیازمند تضمین دولت را برای بررسی، تایید و صدور و مجوز شورای اقتصاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کنند.

بر این اساس وزارت اقتصاد و دارایی نسبت به تضمین پرداخت تعهدات قراردادی شرکت دولتی ایرانی طرف قرارداد موضوع جزء یک ماده 6 قانون یادشده پس از پذیرش طرح توسط هیات سرمایه‌گذاری خارجی و صدور مجوز سرمایه‌گذاری در قالب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اقدام کند.تضمین دولت نافی اقدام و مسئولیت شرکت‌های دولتی ایرانی طرف قرارداد در پرداخت تعهدات قراردادی آنها نیست.بانک مرکزی نیز موظف است بخش مالی قراردادهای مربوطه را از لحاظ انطباق روش دریافت و پرداخت با روش‌های سرمایه‌گذاری موضوع ماده یک این آیین‌نامه بررسی و پس از تایید، موضوع را به شورای اقتصاد اعلام کند.

در نتیجه از منظور قانون پنج نوع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مجاز می‌باشد که عبارتند از:

1ـ روش سرمایه‌گذاری مستقیم فاینانس (Finance)

2ـ روش ساخت، بهره‌برداری، واگذاری (Build- Operate- Transfer) BOT

3ـ سایر روش‌های مشابه (به غیر از BOT) عبارتند از:

الف) ساخت، تملک، بهره‌برداری (Build- Own- Operate) BOO

ب) تملک، بهره‌برداریـ واگذاری (Build- Own- Operate-Transfer) BOOT

ج) ساخت، اجاره، واگذاری (Build- Lease- Transfer) BLT

4ـ قراردادهای بیع متقابل (Buy Back)

5ـ مشارکت مدنی (Joint Venture) JV

ـ بررسی انواع قرارداد تامین مالی از منابع بین‌المللی

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

پرسش‌های تحقیق

  1. قرارداد تامین مالی چیست؟
  2. تامین مالی از منابع بین‌المللی به چه صورت می‌باشد؟
  3. روش‌های تامین مالی به چه شکل است؟
  4. فاینانس خود گردان چیست؟
  5. ICSID چیست؟
  6. نحوه حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی به چه صورت می‌باشد؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی (فاینانس)

92