دانلود پايان نامه با عنوان شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر در استان فارس

قسمتی از متن پایان نامه :

 

رابطه تحصيلات و ارتکاب جرم

بي سوادي کماکان يکي از مشکلات دنيا، بالاخص در کشورهاي جهان سوم مي‌باشد. طبق آخرين آمار يونسکو[1]که از منابع کشورهاي عضو تهيه شده است در سال 1359، 814 ميليون بي‌سواد پانزده ساله به بالا، وجود داشته است يعني در حدود 29٪ جمعيت جهان بي‌سواد بوده‌اند. (نجفي توانا،1389: 211)

يکي از شاخص‌هاي سنجش توسعه هر جامعه ميزان گسترش سواد در آن جامعه است. سواد به عنوان يک مهارت پايه جزو نخستين الزامات ورود به سيستم اجتماعي و چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود و هرچه ميزان پيچيدگي جوامع افزوده شود سواد از اهميت بيشتري برخوردار است. بنابراين مي‌توان انتظار داشت بي سوادي يا کم سوادي والدين جز لاينفک و تفکيک ناپذير توسعه يک جامعه مي‌باشد که مي‌تواند تأثير موثري در ازدياد جرايم داشته باشد. «با علم است که انسان مي‌تواند سعادت دنيا و آخرت را تأمين کند.»

بايد دانست که منشأ فعل اختياري انسان از روي علم است؛ و هر کار اختياري که انسان انجام مي‌دهد يک سلسله مقدمات دارد. نخست اينکه بايد تصوري از آن فعل داشته باشد، دوم اينکه ميل به انجام آن کار يا ترس از انجام کار در او وجود داشته باشد و سوم نوعي قضاوت و حکم در مفيد بودن آن داشته باشد و چهارم به يک نتيجه انشايي برسد که بايد آن کار را انجام بدهم يا ندهم. (رحيمي،1389)

بي سوادي يا کم سوادي امروزه به عنوان يک عامل منحصر به فرد يا تعيين کننده در رابطه با پديده بزهکاري مطرح نمي‌شود. ديگر جمله معروف ويکتور هوگو نويسنده فرانسوي «باز کردن يک مدرسه به معني بستن يک زندان» است نمي‌تواند به معني اخص، مصداق داشته باشد. (نجفي توانا،1389: 209) در اين رابطه دکتر نجفي توانا (1389) بي سوادي را عاملي تعيين کننده در وقوع جرم نمي‌داند، و اين امر را فقط با توجه به تحقيقات انجام گرفته و آمارهاي بدست آمده را اين مي‌دانند که فقط جمعيت کيفري يک جامعه تعداد افراد بي‌سواد يا کم سواد بيشتر از دارندگان مدارک عالي تحصيلي مي‌باشد. هرچند ايشان براي اثبات نظر خود به افزايش جرايم در کشورهاي صنعتي اشاره مي‌کند اما به نظر نگارنده قبول اين نظر قابل تأمل است. با توجه به نتايج بدست آمده در داخل و خارج از کشور مي‌توان هرچند به طور غير مستقيم به تأثير علم در بزهکاري پي برد. هرجند در اينجا بحث راجع به تحصيلات والدين و رابطه آن با بزهکاري فرزندان، مي‌باشد. «بر طبق برسي انجام شده بر روي 100 بزهکار، بيش از 74٪ از آنان متعلق به خانواده‌هايي بوده‌اند که پدر بي‌سواد بوده است، اين رقم براي مادر 90٪ مي‌رسيده است».(نجفي توانا،1389: 211) «برخورداري والدين از سطح تصحيلات عالي دانشگاهي و قابل قبول بر نگرش‌ها و رويکرد هاي آنان در زمينه فرزند پروري، ارتباط با يکديگر و روابط با فرزندان تأثير گذاشته، از ميزان سوء رفتار و بي توجهي نسبت به کودکان مي‌کاهد».(معظمي و مهدوي،1388: 99)

اگر انسان نسبت به امري علم داشته باشد به ناچار عملي موافق با آن علم از او سر خواهد زد. افلاطون و سقراط در باب فعل اخلاقي معتقدند براي عمل به خير، شناختن آن کافي است و امکان ندارد که انسان علم به کار نيک داشته باشد و آن را تشخيص دهد و عمل نکند. علت عمل نکردن جهل و عدم آگاهي است. پس براي مبارزه با فساد اخلاق بايد جهل را از بين برد. (رحيمي،1389)

[1]-Unesco

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقيق

بازنگري نسبت به پديده قاچاق مواد مخدر و شناسايي عوامل مهم و موثر در ارتکاب اين جرم در استان فارس مي‌باشد.

1- جمع آوري خصوصيات و مشخصات افرادي که مرتکب قاچاق مواد مخدر شده‌اند، از قبيل: وضعيت خانوادگي، شغل، تحصيل، موقعيت اجتماعي و وضعيت اقتصادي.

2- تعيين محل سکونت، محل ارتکاب بزه و شناخت خط سير آن براي يافتن راه حل‌هايي از نظر پيشگيري از جرم.

3- برنامه ريزي براي کاهش آمار اين معضل و در نتيجه کم‌تر شدن هزينه هاي اقتصادي که جامعه براي مقابله با مجرمين متحمل مي‌شود.

4- شناسايي و حذف بسترهاي شكل گيري قاچاق مواد مخدر و در نهايت کاهش آمار ارتکاب اين جرم

 1-5- هدف كاربردي

نتايج اين تحقيق مي‌تواند در مؤسسات آموزشي همانند آموزش و پرورش، کانون اصلاح و تربيت و سازمان زندان‌ها و ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير مؤسساتي که عهده دار تنظيم و اجراي برنامه هاي مربوط به مقابله با اين پديده هستند مورد استفاده قرار گيرد.

1-6- سؤالات تحقيق

آيا داشتن خانواده نابسامان يکي از عوامل مؤثر در قاچاق مواد مخدر است؟

آيا بين تحصيلات قاچاقيان مواد مخدر و ارتکاب اين جرم رابطه وجود دارد؟

آيا منطقه استراتژي جغرافيايي در قاچاق مواد مخدر مي‌تواند موثر باشد؟

آيا بين بزهکاري پدر و مادر و قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا بين فقر مادر و ارتکاب قاچاق مواد مخدر رابطه وجود دارد؟

آيا دوستان ناباب از عوامل موثر در ارتکاب قاچاق مواد مخدر محسوب مي‌شوند؟

 

Author: 92