دانلود پايان نامه با عنوان سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 سوء استفاده از سفید امضاء و تطبیق آن با خیانت در امانت در حقوق ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

  

)  بند سوم: از منظر حقوقدانان

اگرچه در قانون تعریفی از اصطلاح سوءاستفاده نشده، اما دکترین حقوق جزا بار عدم مسئولیت پذیری مقنن را بر دوش کشیده و این اصطلاح را تعریف نموده­اند. گروهی از حقوقدانان بیان می کنند، که سوءاستفاده از سفیدامضاء،عملی است که از ناحیه شخصی که به او اعتماد شده و سفید امضایی در اختیار اوست سر می زند، با این شرح که مجرم بالای سفیدامضاء می نویسد، بطوری که در نتیجه عمل او، تعهدی به مقتضای نوشته مزبور متوجه صاحب امضاء گردد، یا خود مجرم از تعهدی که قبلاً به نفع صاحب امضاء داشته برمی گردد.1

عده ای دیگر از حقوقدانان در تعریف از سؤاستفاده بیان می کنند که، سوءاستفاده از سفیدامضاء به این معناست، که دارنده سفید امضاء، چیزی را بنویسد که مورد توافق آنها نبوده است. مثلاً آقای (( الف)) به آقای ((ب)) کاغذی سفید و با امضاء می دهد تا برای کار خاصی وکالت در امور لازمه را بنویسد،اما آقای ((ب)) روی کاغذ می نویسد که ((الف)) ده میلیون ریال به وی بدهکار است.1

گروهی دیگر از حقوقدانان تعریفی که از سوءاستفاده بیان می کنند این است که، سوءاستفاده یعنی اینکه روی ورقه ای که دارای امضاء تأیید می باشد، ولی سایر قسمت های آن خالی یا سفید است، انتقال ذمه چیزی بنویسید که موجب خسارت برای صاحب امضاء شود.2

عده ای دیگر بیان می کنند، که سوءاستفاده یعنی، شخصی کاغذ سفیدی را امضاء کرده و آن را به دیگری می­داد و از وی می خواست که متن مشخصی را بر روی آن بنویسد، ولی گیرنده سفید امضاء بر خلاف دستور صاحب امضاء ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضاء بر روی آن نوشته، بدین ترتیب موجب ورود خسارت به صاحب امضاء می گردید.3

تمام دیدگاه هایی که بیان گردیده،اگرچه از لحاظ واژگان با هم متفاوت هستند، اما دارای مفهوم واحدی هستند. از تجمیع دیدگاه های دکترین که ارائه گردید،این تعریف را می توان از اصطلاح سوءاستفاده ارائه نمود که، سوءاستفاده عبارت است، از نوشتن عبارات خلاف واقع بر روی سفید امضاء به قصد اضرار بر صاحب آن اعم از آن که سپردن حقیقی باشد یا حکمی.

علیهذا، در این تعریف ارکان سوءاستفاده به نحو ذیل است: 1- نوشتن عبارات بر روی شئ. 2- ناقص التنظیم بودن شئ. 3- قصد اضرار. 4- بدست آوردن آن.

لازم به ذکر است که جزء اول از تعریف سوءاستفاده، که نوشتن عبارات بر روی سفید امضاء است، نباید مبین این دیدگاه شود، که برای تحقق این جرم، تعدد عبارت بر روی ورقه مذکور شرط است. بلکه باید گفت، که در امور جزائی صیغه جمع افاده به نوع می کند. به عنوان مثال در ماده 698 ق.م.ا قانون گذار از واژه نشر اکاذیب نام برده، که در بادی امر به نظر می رسد

1– جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوژی، (کتابخانه گنج دانش، چاپ پانزدهم، سال 1384)، ص 368.

1زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ج 2، (نشر فیض، چاپ چهارم، سال 1378)، ص 325.

2گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، (انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوازدهم، سال 1385)، ص 409.

3میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای اختصاصی 2، ج دوم، (نشر میزان، چاپ یازدهم، سال 1383)، ص181.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سؤالات تحقیق

مطالب این رساله پاسخ به این سوال اصلی است:

1-مراد از سوءاستفاده، از سفیدامضاء در ماده 673ق.م.ا. چیست؟

2-جرم سوءاستفاده از سفید امضاء مشمول مرور زمان می گردد؟

3-چه ارتباطی بین جرم سوءاستفاده از سفید امضاء و خیانت در امانت وجود دارد؟

1-6-اهداف تحقیق

1- اولین هدف آن است که از لحاظ علمی، موضوع را بیان، ابهامات راجع به آن را رفع،و نظرات مختلف علمی پیرامون موضوع تحقیق ارائه گردد.

2-دومین هدف آن است که، جامعه قضایی و وکلای دادگستری، بتوانند از این تحقیق، نهایت استفاده را بکنند،چرا که این تحقیق، از تمام ابزارهای حقوق کیفری در جهت تکمیل مباحث، و ارائه راهکارهای جدید،استفاده نموده است.

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه سوء استفاده از سفيد امضاء و تطبيق آن با خيانت در امانت در حقوق ايران

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه سوء استفاده از سفيد امضاء و تطبيق آن با خيانت در امانت در حقوق ايران

Author: 92