پایان نامه حقوق

دانلود پايان نامه با عنوان حمایت از سلامت جسمانی و روانی کودک در قبال برنامه های تلویزیون

دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 چگونه می توان از سلامت جسمانی و روانی کودک در قبال برنامه های تلویزیون حمایت کرد

قسمتی از متن پایان نامه :

 

واترشد

اولین رویکرد در بریتانیا با عنوان واترشد شناخته می­شود و زمانی از شب است که عناصر ویژۀ بزرگسالان – با رعایت مقررات و محدودیت­ها- می­توانند نمایش داده شوند. در کانادا و بریتانیا از ساعت 21 است و در سایر اروپا از 22 آغاز می­شود.

ب. ارائۀ اطلاعات و درجه بندی

ارائۀ اطلاعات دربارۀ برنامه دومین روش حفاظت از کودکان است. چنانچه والدین بدانند که برنامه شامل چه محتوایی خواهد بود می­توانند آگاهانه تصمیم بگیرند که آیا برای فرزندان و یا حتی خودشان مناسب است که تماشا کنند یا خیر. اعلان­های پیش از برنامه برای این کار مناسب است مثلاً «این برنامه حاوی صحنه­های بسیار خشن و کلام نامناسب است و ممکن است برای کودکان مناسب نباشد.» کلیۀ برنامه­هایی که بعد از ساعت21 در کانادا  پخش می­شود  باید همراه با چنین اعلان راهنمای مخاطبان باشد.[1]

همچنین برنامه­های تلویزیون نیز می­تواند مطابق با تناسب آن، همانند فیلم­ها  در اکثر نقاط دنیا درجه بندی شود. این روش در کشورهای اروپایی رو به افزایش است مانند فرانسه که پخش کنندگان باید کلیۀ برنامه­ها را درجه­بندی کرده و به صورت واضع بر روی صفحۀ تلویزیون نمایش دهند. درگفتار دوم در این مورد و استفادۀ آن در آمریکا سخن خواهیم گفت.

 

گفتار اول. موازین اروپایی

نظام رادیوتلویزیون اروپایی  در خصوص موضوعات مرتبط با حمایت از کودکان حساس است. رهنمود­ها، توصیه­نامه­ها و قطعنامه­هایی توسط نهادهای اروپایی در این خصوص صادر شده است که به آنها می­پردازیم.

الف) رهنمود« تلویزیون فرامرزی»[2] و متمم آن

رهنمود 559 در 1989 توسط اتحادیۀ اروپایی به تصویب رسید که رهنمود تتمیمی آن نیز در 1996 به آن الحاق شد. این سند شامل مقرراتی است که با هدف حمایت از کودکان در برابر محتوای بالقوه زیان­بار در برنامه­های تلویزیون وضع شده است. مادۀ 22 عنوان می­دارد :«… کشورهای عضو اقدامات مناسب را برای تضمین این موضع که برنامه­های تلویزیون تحت صلاحیت آنان هیچ گونه برنامه ای را شامل نمی­شود که ممکن است به طور جدی به رشد جسمانی، روانی و یا اخلاقی کودکان زیان رساند، به ویژه برنامه­هایی که شامل هرزه­نگاری[3] و یا خشونت باشد.»

حتی رهنمود تلویزیون فرامرزی در مواردی به کشورهای عضو اجازه می دهد در صورت دریافت برنامه ای که به طور جدی و شدید یکی از مقررات مندرج در مادۀ22 این رهنمود در رابطه با حفاظت از کودکان را نقض کند٬از پخش آن جلوگیری نماید . [4]

در رهنمود الحاقی 1997، مقرره­ای است مبنی بر « تحقیقی – که توسط کمیسیون در رابطه با مقامات  ذی­صلاح دولت عضو صورت می­گیرد- برای بررسی مزایا و مضرات اقدامات بیشتر با نگاه به تسهیل کنترلی که توسط والدین یا سرپرستان بر برنامه­هایی که کودکان ممکن است تماشا کنند.»

[1]Op.sit, Jamaica’s Children’s Code for Programming,August 8, 2002

[2]European Union’s” Television Without Frontiers” Directive,1989 as amended by Directive 97/36/EC available at: http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/  Available on 2011/04/14
[3] porography

[4]Laurent Garzaniti,Thomson,London,2003,p.157.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی

چگونه می توان از سلامت جسمانی و روانی کودک در قبال برنامه های تلویزیون حمایت کرد ؟

سؤالات فرعی

1- سازو کارهای حقوقی-اجرایی داخلی بخصوص راهکارهای صدا و سیما در این خصوص چیست؟

2- تکالیف بین المللی ناظر به حمایت از سلامت جسمانی و روانی کودک در رسانه ها بالاخص تلویزیون کدامند ؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه چگونه می توان از سلامت جسمانی و روانی کودک در قبال برنامه های تلویزیون حمایت کرد

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه چگونه می توان از سلامت جسمانی و روانی کودک در قبال برنامه های تلویزیون حمایت کرد

92